Het beoordelingsgesprek van Prestatiebeoordeling

Het beoordelingsgesprek van Prestatiebeoordeling

Het beoordelingsgesprek van PrestatiebeoordelingPrestatiebeoordeling.nl is een initiatief van HRHints, een HR adviesbureau gevestigd in Barendrecht Nederland. Wij bieden via het web HR-instrumenten aan werkgevers aan.

Afgaand op de uitspraken over het beoordelingsgesprek die je op het web kunt lezen is het nog steeds bon ton om dit personeelsinstrument te bekritiseren. Er wordt gesteld dat dergelijke systemen niet werken en achterhaald zijn, bijvoorbeeld omdat ze medewerkers niet motiveren, dat managers er niet mee kunnen omgaan, dat de systemen subjectief en onvoldoende genuanceerd zijn. De indruk wordt gewekt dat er veel betere alternatieven zijn om medewerkers te begeleiden. Maar daar stokt dan vaak het verhaal.

Je kunt uitgebreide verhandelingen vinden over de eisen waaraan beoordelingssystemen moeten voldoen maar al gauw zie je door de bomen het bos niet meer. Alleen al over de gebruikte begrippen bestaat verwarring: moet je nou spreken van beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, jaargesprek, evaluatiegesprek? En wat zijn dan de verschillen? HRM specialisten hebben het over een performance cyclus, competentiemanagement, KPI's, gedwongen distributie van prestatiescores, 360 graden analyse etc. Voor de gebruikers gaat door die technobabbel het zicht op de essentie verloren.HRHints is een adviesbureau met een eigen mening. Namelijk dat het beoordelen van medewerkers moeilijker wordt gemaakt dan het is en tegelijk dat streven naar 100% resultaat geen obsessie mag worden. Elk systeem komt met gebreken en is niet beter dan de mensen die ermee werken. Wij houden graag focus op de essentie: het systeem moet een goed gesprek over het werk tussen een medewerker en zijn leidinggevende ondersteunen. That's it. En wij hebben dus niet de illusie dat een systeem het werk van de gebruikers kan overnemen. Wij vinden verder dat een beoordelingssysteem vooral praktisch in het gebruik moet zijn, niet tot bureaucratisering mag leiden en plezierig moet werken.

Daar waar kritiek veelal niet wordt gecombineerd met een duidelijk alternatief doen wij het anders. Als het gaat om het verbeteren van prestaties van medewerkers hebben wij namelijk een concreet voorstel. Wij hebben ons systeem gebouwd op een eenvoudig principe. Niet geheel door onszelf bedacht maar geïnspireerd door het werk van Dr. William Deming. Die het trouwens ook niet helemaal van zichzelf had maar dat terzijde. Deming heeft de kwaliteitscirkel PDCA geformuleerd: Plan, Do, Check, Act. Met dat systeem is iedereen die naar een doel wil werken in staat zijn prestaties te beoordelen en verbeteren. Door die denkbeeldige cirkel steeds opnieuw te doorlopen ontstaat een steeds betere prestatie. De aardigheid is dat elk werk ten dienste staat van een doel. Daarmee is deze beoordelingsstructuur in elke omgeving toepasbaar.

Het principe van Deming hebben wij in een beoordelingsstructuur gegoten en in een Prestatiebeoordeling & Ontwikkelingsformulier en een Handleiding voor het Beoordelingsgesprek geborgd. Daarbij gebruiken wij een dynamisch PDF-formulier dat het mogelijk maakt het beoordelingsgesprek digitaal voor te bereiden, op te slaan, bewerken, ondertekenen en verspreiden. Het is leuk in het gebruik en het werkt vlot en gemakkelijk. Geen gedoe met meerdere formele gesprekken maar één degelijk afstemming per jaar volstaat. Wat wil je als manager nog meer?

Omdat de ene organisatie verschilt van de andere moet het mogelijk zijn de eigenheid van een bedrijf in de beoordelingssystematiek te verwerken. Bij ons is dat mogelijk. Het werkingsgebied, de beoordelingscriteria en de beoordelingsschaal zijn naar wens aan te passen.

Wij nodigen iedere geïnteresseerde graag uit iets te vinden van onze aanpak. Meer weten? Bezoek onze website Prestatiebeoordeling.nl.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: HRHints
Aantal keer gelezen: 2959x
Toegevoegd: 15-02-2014 14:17
Gewijzigd: 12-09-2016 18:42

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 2208 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!