Copyright


Dit copyright document is van toepassing op deze website (infobron.nl).
U gaat hier mee akkoord wanneer u onze website bezoekt.


Auteursrecht
De gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk soort gebruik met uitzondering van persoonlijk gebruik zonder verdere verspreiding heeft vooraf schriftelijke toestemming nodig van de auteur voor artikelen en toestemming van de administrator voor overige inhoud. Dit geldt voor de volgende punten: vermenigvuldiging, opslag, bewerking, vertaling, verwerking, weergave inhoud op websites, fora, in databases of andere media en systemen.

Intellectuele Eigendomsrechten
Wij respecteren intellectuele eigendomsrechten en wij verwachten dit ook bij onze auteurs.
De auteurs worden hiervan op de hoogte gebracht in de algemene voorwaarden en bij het toevoegen van een artikel (het lid dient aan te vinken dat het artikel uniek is en er geen copyrights geschonden worden).

Inbreuk Intellectuele Eigendomsrechten
Mocht u inbreuk van deze rechten geconstateerd hebben vragen wij u dit aan te geven via mail. Mocht uw constatering correct zijn, dan zal het artikel verwijderd worden en het lid zonder melding geblokkeerd worden en de toegang ontzegd worden.

Slot
Mochten er juridische stappen dan wel als schikking, boete of rechtszaak ondernomen worden dient dit tegen de auteur genomen te worden.