Regels infobron

Infobron.nl hanteert een streng beleid en heeft daarom een aantal regels opgesteld voor auteurs waar aan gehouden moet worden. Infobron.nl heeft het recht artikelen te verwijderen van auteurs als deze niet voldoen aan het onderstaande:

 • In een artikel mag nooit worden aangespoord tot het klikken op advertenties en mag ook niet worden geattendeerd op de aanwezigheid hiervan.
 • Er mag niet worden aangespoord tot het bezoeken van een eigen website.
 • Bewoordingen als 'klik hier', 'ga snel naar', 'klik op de links' en andere aansporingen om Infobron.nl te verlaten zijn niet toegestaan.
 • De volgende inhoud is niet toegestaan om via de dienst te delen: informatie over illegale drugs, informatie over geweld of het uitdrukken van negatieve uitingen op groepen, organisaties of personen, inhoud over hacken, pornografische inhoud en het stimuleren van illegale activiteiten.
 • Het verkopen van een account is niet toegestaan.
 • Het aansporen van derden voor het klikken op advertenties, het bekijken van websites, het uitvoeren van enquêtes en het lezen van e-mails om geld mee te verdienen is niet toegestaan.
 • Het is belangrijk dat er bij een artikel voor gezorgd wordt dat het boeiend is. Van een auteur wordt verwacht dat deze weet waarvoor het artikel bedoeld is en bij voorkeur maakt een auteur gebruik van de derde persoon enkelvoud. Het gebruik van bronnen onderaan een artikel wordt aangemoedigd. Controleer op spelling en grammatica voor er een artikel geplaatst wordt. Wees niet suggestief en houd het bij de feiten. Leg vaktermen uit wanneer dit nodig is en geef duidelijk aan wanneer iets een mening of een feit is. Wees consequent en duidelijk.
 • Zorg voor een duidelijke opbouw in het artikel. Gebruik kopjes, paragrafen, alinea's en bulletpoints wanneer dit nodig is. Zorg dat er een duidelijke inleiding, een middenstuk en een slot in het artikel zit. Geef zo goed mogelijk antwoord op de vraag die gesteld wordt wanneer dit het geval is en probeer een onderwerp zo goed mogelijk uit te diepen om een lezer uitgebreid te informeren. Geef af en toe een samenvatting om de lezer bij de les te houden en schrijf onderhoudend om blijvend te boeien.
 • Kies een titel en kopjes die direct de aandacht grijpen. Het liefst zo kort en duidelijk mogelijk.
 • Recensies zijn niet toegestaan op Infobron.nl. Met recensies wordt de beoordeling van restaurants, producten, boeken, films, muziek en andere zaken bedoeld.
 • De juiste opmaak is van belang wanneer er een artikel geplaatst wordt. Plaats één witregel tussen twee alinea's en geen witregel onder een kop. Schrijf een artikel direct via de website om er zeker van te zijn dat de opmaak klopt.
 • Infobron.nl staat artikelen toe van veel verschillende onderwerpen. Denk aan medische, financiële, juridische, toeristische en instructieve artikelen. Onder geen enkele voorwaarden is infobron verantwoordelijk wat u doet met de informatie op deze site.
 • Het is niet toegestaan om informatie van andere websites of bronnen gedeeltelijk of volledig te kopiëren en op Infobron.nl te plaatsen. Infobron.nl kan de verantwoordelijkheid niet nemen die voortkomt uit dergelijke acties. Schrijf een uniek artikel en gebruik verschillende bronnen. Voeg qua informatie iets toe dat nog nergens te lezen is om een artikel van betekenis en toevoeging te laten zijn.
 • Een artikel dient te bestaan uit tenminste 1000 woorden.
 • Het is verboden om links in het artikel te plaatsen.
 • Het artikel mag niet commercieel overkomen.
 • Per artikel dienen er minimaal 2 bronnen te worden vermeld welke gecontroleerd worden op correcte inhoud.