Geld verdienen op Infobron.nl

Geld verdienen via Infobron.nl werkt via Google Adsense. Google Adsense is een advertentieprogramma van Google waarbij per klik een vergoeding wordt betaald. Google Adsense past de advertenties automatisch aan naar de content van een website. Via Infobron.nl ontvang je 50% van de advertentieweergaven en de inkomsten die daaruit voortvloeien.

Je maakt zelf een account aan via Google Adsense en de Adsense-pub code koppel je vervolgens in je account om 50% van de advertentieweergaven te ontvangen. De vergoeding van Google wordt per klik betaald en per klik kan dit oplopen tot een leuk bedrag. Hoe meer er wordt geklikt, hoe meer er wordt verdiend.

Het plaatsen van een artikel is zo simpel als een bericht of Facebook. Selecteer simpelweg de juiste categorie, kies een bijpassende titel, maak een inleiding en geef onze bezoekers een schat aan informatie. Infobron.nl beloont je graag en kan op deze manier gratis informatie bieden voor iedereen met een internetverbinding.

Infobron.nl wil zoveel mogelijk informatie delen via het internet en uiteraard hebben wij ook jouw hulp daarbij nodig. Meld je aan als auteur om direct kennis te delen en geld te verdienen met de artikelen die je schrijft.

Schrijf een artikel zo uitgebreid en relevant mogelijk om tot kwalitatieve content te komen. Gebruik voor een onderwerp minimaal 750 woorden wanneer het onderwerp dit toestaat. Het artikel wordt hierdoor beter gelezen en ook het aantal advertentieweergaves neemt toe.

Zelf mag je niet op de advertenties klikken en je mag hier ook niemand toe aansporen. Infobron.nl moet jouw account helaas blokkeren wanneer er misbruik wordt ontdekt. De inkomsten vanaf een artikel zijn afhankelijk van de populariteit en de waarde van het artikel.

Je kunt je voorstellen dat er meer betaald wordt voor een advertentie over 'Hypotheken' dan een advertentie over 'Bioscoopkaartjes'.

Aanmelden op Infobron.nl in drie stappen

1. Meld je aan op Infobron.nl om leuke en interessante informatie te delen met een brede doelgroep.
2. Verdien geld met het schrijven van artikelen via een eigen Google Adsense account.
3. Leer van andere auteurs.

Meld je hier aan