Energiebronnen, welke zijn er?

Energiebronnen, welke zijn er?

Energiebronnen, welke zijn er? Er zijn verschillende soorten energiebronnen, maar welke energiebronnen ken jij en waar zorgen deze voor? In dit artikel bespreken we verschillende soorten energiebronnen, ook de duurzame energiebronnen. Lees daarom snel verder als je meer wilt weten over de diverse energiebronnen die er zijn.

Wat is een energiebron?

Wanneer praat je eigenlijk over een energiebron? Een energiebron kan een voorwerp of een materie zijn die energie bevat en die energie kan overdragen op een ander voorwerp of op een andere materie. Als voorbeelden zou je kunnen noemen, de wind, de zon, fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool. Wat ook energiebronnen zijn en waar je niet zo snel aan denkt is voedsel, brandend hout, uranium en magneten.

Energiebron nodig

Wij hebben bij alles wat we gebruiken en doen een energiebron nodig om te kunnen bewegen. Als mens en dier zijnde haal je de energie die je nodig hebt uit voedsel. De apparaten die je in huis hebt staan halen de energie uit elektriciteit, de auto waar je mee rond rijdt heeft brandstof nodig als energiebron. De energiebron die je nodig hebt om stroom op te wekken halen we uit de grond, dit noem je dan fossiele energiebronnen, als voorbeeld zou je kunnen noemen steenkool, aardgas en olie. Met deze energiebronnen heb je wel het nadeel dat het slecht is voor het milieu, dit is dan ook de reden dat er gezocht wordt naar alternatieve energiebronnen.

Alternatieve energiebronnen

Als voorbeelden van alternatieve energiebronnen kun je noemen zonne-energie, energie uit water, energie uit biomassa, kernenergie en windenergie. Als je zonne-energie als energiebron wilt gaan gebruiken dan moet je het zonlicht opvangen met een zonnepaneel, dit paneel bestaat uit zonnecellen. Bij zonnepanelen wordt het zonlicht door een zonnecel geabsorbeerd en dan komen er kleine deeltjes vrij, deze deeltjes noem je electrode. De electroden gaan bewegen en hierdoor krijg je dan elektrische stroom.

Dan heb je nog een andere alternatieve energiebron en dat is waterenergie. Grote elektrische centrales maken gebruik van een grote stuwdam, je moet er voor zorgen dat deze grote dam het water tegen houdt. In deze dam heb je dan buizen zitten die er voor zorgen dat het water langs grote turbines stroomt. Je kunt deze turbines wel vergelijken met een propeller die rond wordt gedraaid. Hoe sneller het water door de buizen stroomt hoe meer energie je krijgt.

Energiebron, biomassa

De energiebron die biomassa wordt genoemd is een bron die haar energie haalt uit planten. Met planten sla je veel energie op. Met hout krijg je de meeste energie, 15 procent van alle energie is afkomstig van hout of houtafval. Er bestaan ook planten die je kunt verwerken tot brandstof. Huisvuil kun je gebruiken als biomassa, alleen als het bestaat uit plantaardig afval. Ook uitwerpselen van dieren kun je gebruiken, dit kun je op een eenvoudige manier omzetten in gas. De mest moet je in een luchtdicht vat opslaan, dan komt er methaan vrij dat op zijn beurt weer wordt gebruikt als energiebron voor verwarming en verlichting van huizen.

Kerncentrale

In Nederland heb je nog maar één kerncentrale als energiebron. Bij kernenergie heb je energie die vrijkomt door een reactie tussen atoomkernen, deze zijn gemaakt van staven uranium. Door kernsplijting komt er energie vrij. De energie die je krijgt wordt gebruikt om water op te warmen tot wel 300 graden en de stoom van dit water zorgt ervoor dat een turbine gaat draaien. Deze turbine zorgt dan dat je elektriciteit krijgt.

Gebruik maken van energiebronnen

We kunnen op deze wereld nog zeker 50 jaar gebruik maken van de energiebronnen olie en gas, terwijl er nog voor meer dan 300 jaar steenkool is als energiebron. Het nadeel dat je met deze energiebronnen hebt is dat ze niet goed zijn voor het milieu, je moet om deze energiebronnen te kunnen gebruiken ze altijd verbranden, dan produceren ze gassen die zure regen veroorzaken.

Windenergie

Ook windenergie kun je wel een alternatieve energiebron noemen, vroeger zag je al dat mensen de wind gebruikten als energiebron. Vroeger zag je grote zeilschepen die geen motor hadden, maar de wind gebruikten als energiebron. Honderden jaren geleden zag je al windmolens draaien met vier wieken die door wind rond werden gedraaid. Met de wind als energiebron werd er toen koren gemalen, hout gezaagd en water gepompt. Nu zie je weer hetzelfde terugkomen in de vorm van windturbines met propellerbladen eraan, deze molens zijn de laatste jaren een stuk verbeterd.

De wieken van een moderne windmolen zitten vast aan een grote dynamo, op deze manier kun je elektriciteit leveren als hij ronddraait. Je kunt wel zien dat de wieken van tegenwoordig er heel anders uitzien dan vroeger, de wieken van nu zijn zo gemaakt dat de wind er goed langs kan stromen. Wat betreft het zonlicht kun je in Nederland niet altijd zeggen dat je genoeg zon hebt, daarom is er in veel gevallen voor windenergie als energiebron gekozen. Ga je met de auto een stuk rijden dan kom je op steeds meer plaatsen windmolens tegen, de windmolens zijn zo groot dat je ze al van veraf ziet staan. Een windmolen kun je wel een schone energiebron noemen. Het grote voordeel dat je hebt met windmolens als energiebron is dat ze nooit opraken en het is een schone energiebron. Nu moet je niet denken dat iedereen windmolens leuk vindt als energiebron, er zijn namelijk veel mensen die niet de hele dag tegen een grote molen aan willen kijken die ook nog de hele dag aan het ronddraaien is en geluid maken. Dit is dan ook de rede dat je windmolens vaak te zien krijgt langs dijken en wegen die een beetje achteraf liggen.

Energie en bewegen

Alles wat je wilt bewegen heeft energie nodig, mensen gebruiken voedsel als energiebron. Omdat de fossiele energiebronnen zoals steenkool, aardgas en olie op raken en niet goed voor het milieu zijn moet je op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen. Alternatieve energiebronnen zijn zonne-energie, windenergie, energie die je uit biomassa haalt, kernenergie of waterenergie. Vooral voor windenergie als energiebron kun je Nederland wel een geschikt land noemen. Als je het over waterenergie hebt als energiebron dan is Nederland hier minder geschikt voor, dit omdat je in Nederland bijna geen hoogteverschillen hebt. Er wordt ook veel over zonne-energie gesproken als energiebron in Nederland, maar ook deze energiebron is niet geschikt om te gebruiken, dit omdat de zon in Nederland niet al te veel schijnt. Omdat de boeren in Nederland veel mestoverschot hebben, kun je in Nederland wel bio-energie gebruiken als energiebron. We hebben in Nederland nog maar één kerncentrale in gebruik als energiebron, je kunt deze vinden in Borsele.

Energie opwekken

Er zijn veel manieren om energie op te wekken, er zijn manieren die niet goed zijn voor het milieu maar er zijn ook goede technieken die zorgen voor groene energiesoorten, duurzame energie.

Fossiele brandstoffen

Aardgas is samen met steenkool en aardolie een van de drie fossiele brandstoffen. Ze zijn het resultaat van miljoenen jaren opslag van dode planten of plankton in de aardbodem. Deze fossiele brandstoffen zijn uitputtend en ook milieubelastend. Dit komt omdat de opgeslagen CO2 bij verbranding in de atmosfeer terecht komt en dat zorgt voor opwarming van de aarde.

Steenkool

In totaal is in Nederland momenteel 25% van de elektriciteit afkomstig van steenkool. Het gaat bij steenkolen over samengeperste resten van planten van ongeveer 300 miljoen jaar oud en deze hebben een hoog energiegehalte. In een energiecentrale wordt deze steenkool tot poeder gemalen. Dit zorgt er voor dat het beter kan branden. Dit brandende poeder verhit een grote ketel in de energiecentrale. Daarbij komt dan stoom vrij en deze drijft de turbine aan die de energie weer door kan geven aan het elektriciteitsnet. Dit is een milieubelastende manier van energieopwekking.

CO2-neutraal gas

Wanneer er wordt gesproken over klimaatneutraal of CO2-neutraal dan draagt het gebruik niet bij aan klimaatverandering. Maar dit klopt niet helemaal, want bij CO2-neutraal gas geldt dat de verbranding van het aardgas gecompenseerd wordt met bomen die opnieuw worden aangeplant bijvoorbeeld. Bomen nemen CO2 op, de opname wordt gebruikt ter compensatie van de CO2 uitstoot tijdens de verbranding. Dit wil zeggen dat de uitstoot toch tot 0 terug wordt gebracht. CO2-neutraal is duurzame energie, alleen is het minder duurzaam dan bijvoorbeeld zonne-energie of waterkracht.

Groen gas

Als het gaat over groen gas, dan kan gezegd worden dat het gas schoon wordt geproduceerd. Het kan wel voor dezelfde toepassingen gebruikt worden als aardgas. Steeds meer mensen kiezen voor groen gas, omdat het gewoonweg beter is voor het milieu.

Zonne-energie

In Nederland is het zonlicht geschikt om door middel van zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, dit heeft er mee te maken dat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. Maar ook is zonlicht onuitputtelijk. Momenteel zijn er wereldwijd veel initiatieven, zodat er beter gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie. Steeds meer mensen maken ook de keuze voor zonnepanelen, zodat ze hun eigen energie op kunnen wekken. Dit is even een investering, maar dit kun je binnen een aantal jaren terugverdienen. In hoeveel jaren dat is, hangt af van hoeveel zonnepanelen je kiest en welke panelen het worden.

Waterkrachtenergie

Je kunt waterkrachtenergie zien als een vorm van duurzame energie. Deze waterkracht is namelijk energie die is opgewerkt uit stromend water, daarbij ontstaan geen schadelijke stoffen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Ellen ten Lange
Aantal keer gelezen: 25807x
Toegevoegd: 10-07-2015 16:22
Gewijzigd: 08-08-2016 13:42

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!