Energieprestatie advies voor een bedrijfspand

Energieprestatie advies voor een bedrijfspand

Energieprestatie advies voor een bedrijfspandBen je in het bezit van een bedrijfspand? En ben je van dit pand te gaan verhuren of verkopen? Dan dient het bedrijfspand sinds 1 januari 2008 verplicht een energielabel te hebben.

Dat energielabel geeft aan hoe jouw pand presteert op energiegebied en waar nog op te besparen valt. Bovendien zijn bedrijfspanden voor 35% verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot, en is de EU van plan om de CO2 uitstoot in de komende jaren sterk te reduceren wat gevolgen hebben voor jouw bedrijfspand.
Wil je meer weten over wat een energielabel is en hoe je de energieprestatie van jouw pand kunt veranderen? Dit artikel geeft antwoord op de vraag wat een energielabel is, en hoe je advies kunt inwinnen over de energieprestatie. Lees hieronder verder voor meer informatie over energieprestatie advies voor je bedrijfspand.

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een document waarin staat hoe energiezuinig een pand is. De mate van energiezuinigheid wordt onderverdeeld in verschillende klassen. De labels gaan van heel zuinig A++++ tot niet zuinig met het label G. Het energielabel is een document waarin deze classificatie staat vermeld. Het document bevat daarnaast ook nog een advies hoe de energieprestatie verbeterd kan worden. Je bent verplicht het document te kunnen overhandigen bij verkoop of verhuur van het bedrijfspand. Sinds 2015 is er ook strenge controle op de energielabelplicht. Als het energielabel ontbreekt of niet in orde blijkt te zijn kan dat een bestuurlijke boete opleveren tot wel €20.250,-.

Welke gebouwen zijn verplicht een energielabel te hebben?

Een energielabel is verplicht als het bedrijfspand één of meerdere functies vervult waardoor het pand wordt aangemerkt als utiliteitsgebouw. Het gaat om de onderstaande functies:

  • Kantoorruimte
  • Onderwijsruimte zoals een universiteit of school
  • Publieke instellingen ruimte zoals een bibliotheek of een stadshuis
  • Ruimte voor gezondheidszorg zoals een ziekenhuis of verpleeghuis
  • Horeca ruimte zoals een restaurant of hotel
  • Ruimte voor sportfaciliteiten zoals een sporthal of een stadion
  • Winkelruimte als een supermarkt of een showrooms

Wanneer het om een bedrijfspand gaat dat de functie heeft als overheidsgebouw of als het een publiek toegankelijk gebouw betreft met een oppervlakten van meer dan 250 m2, moet het energielabel zichtbaar worden geplaatst bij de receptie of bij de ingang van het pand.

Zijn er bedrijfspanden niet aan de verplichting van een energielabel hoeven te voldoen?

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor de verplichting om een energielabel te hebben niet geldt. De verplichting geldt bijvoorbeeld niet wanneer de kantoorfunctie van een pand slechts een nevenfunctie is, of als de oppervlakte van de kantoorruimte minder dan 50% beslaat van de totale oppervlakte van het gebouw. Dit geldt ook voor panden met een oppervlakte van minder dan 50m2 evenals onverwarmde loodsen. Monumenten (met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten) en religieuze gebouwen zoals kerken hoeven eveneens geen energielabel te hebben. Ook panden die op de nominatie staan om binnen 2 jaar te worden gesloopt, getransformeerd, of onteigend hoeven niet aan deze verplichting te voldoen.

Hoe wordt een energielabel vastgesteld?

Een energielabel kun je zelf aanvragen bij een EPA-adviseur met een BRL9500-03 certificaat. De adviseur heeft een speciale EPA-U opleiding gevolgd en heeft de bevoegdheid om energielabels te registreren op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De opname van het gebouw voor het energielabel gebeurt op locatie. De inspecteur kijkt onder andere naar de afmeting van het object en de individuele ruimtes, hoe het pand geïsoleerd is en welke installaties er aanwezig zijn. Mits ook de bouwtekeningen aanwezig zijn duurt de inspectie ongeveer een uur per gebouw.
Voor gebouwen die een classificering krijgen van B tot en met G volstaat een basismethode en voor energiezuinige gebouwen met classificering A tot en met A++++ wordt een gedetailleerde opname verricht. De bevindingen van de adviseur worden opgetekend in het energielabel en geregistreerd in de speciale daartoe ingerichte database. Na uitgifte door de EPA-adviseur is het energielabel 10 jaar geldig.CO2-uitstoot en energieprestatie van bedrijfspanden

Bedrijfspanden in Europa zijn verantwoordelijk voor bijna een derde van de totale CO2 -uitstoot. Aangezien de EU de CO2 uitstoot wil terugbrengen is het belangrijk dat de energieprestatie van bedrijfspanden wordt verbeterd, zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. Nederland heeft als doel dat in 2050 de gebouwde omgeving energieneutraal is. Daarvoor zijn eisen vastgelegd in de Energie besparingsplicht. Dat heeft gevolgen voor vastgoedeigenaren. Nieuwe gebouwen moeten aan strengere regelgeving voldoen zoals een maximum aan energieverbruik. Maar ook voor bestaande bouw moeten de regels worden aangescherpt. Bijvoorbeeld in het geval van kantoorpanden met een oppervlakte van meer dan 100 m2. Deze objecten moeten vanaf 2023 minimaal een classificering van niveau C hebben. Beschik je niet over dit minimale energielabel? Dan riskeer je een hoge boete die kan oplopen tot duizenden euro's.

Wat is de energie besparingsplicht?

Als eigenaar van een bedrijfspand ben je met het oog op de toekomst verplicht maatregelen te treffen om een energielabel te verkrijgen met een hogere classificering. De energie besparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan per jaar verbruiken. Voor alle 19 utiliteitsfuncties zijn een aantal erkende maatregelen opgesteld die je kunt nemen. Deze maatregelen verdienen zichzelf bovendien binnen 5 jaar terug. Belangrijk om te weten is dat het vervangen van conventionele energie door hernieuwbare energie zoals zonne-energie niet als maatregel geldt. Het doel is namelijk om de totale energieconsumptie naar beneden te brengen, niet om het te vervangen door een andere energiebron.

Hoe kan ik de energieprestatie van mijn gebouw verbeteren?

Als jouw bedrijfspand een energielabel C of lager heeft zijn er een aantal manieren waarop je de energieprestatie van een gebouw kunt verbeteren. Een aantal voorbeelden van maatregelen die je kunt nemen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van HR++ glas, de bestaande conventionele verlichting vervangen door Ledverlichting, en de gevels en vloeren van een gebouw te isoleren. Het beste kun je hierover maatwerk advies inwinnen bij een erkende energieadviseur. De adviseur signaleert verbetermogelijkheden op basis van de lijst met erkende maatregelen en kan meteen een kostenberekening maken. Als je de erkende maatregelen die in het advies staan laat uitvoeren krijg je subsidie op de kosten die je hebt moeten maken voor het opstellen van het advies. Ook worden sommige erkende maatregelen extra ondersteund met subsidies. Ook daar kan de energieadviseur bij helpen. Bij het inschakelen van een EPA-U, deze afkorting staat voor Energieprestatie Advies Utiliteitsbouw, adviseur is het belangrijk om te letten dat het bedrijf dat je inschakelt beschikt over de juiste certificaten.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: BrianA
Aantal keer gelezen: 1570x
Toegevoegd: 13-01-2020 09:41
Gewijzigd: 14-01-2020 09:01

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!