Hoe ga je veilig om met gevaarlijke stoffen?

Hoe ga je veilig om met gevaarlijke stoffen?

Hoe ga je veilig om met gevaarlijke stoffen?In ieder bedrijf dat zichzelf serieus neemt bestaan er veiligheidsprotocollen. Maar wanneer je dagelijks in de aanwezigheid bent van chemicaliën zijn die natuurlijk flink aangescherpt.

Best wel logisch ook. Dit zijn stoffen die een ernstige negatieve invloed kunnen uitoefenen op je gezondheid, om het maar eens zacht uit te drukken. En op die van je collega’s en alle andere bezoekers van jouw werkplaats of laboratorium, natuurlijk. Om nog maar niet te spreken van de directe omgeving! Stel nou dat er niet goed wordt gelet op de toestand van de chemicaliën die op jouw werkterrein staan opgestapeld of iemand is zo onvoorzichtig om te roken of lassen waar dat eigenlijk helemaal niet kan of mag. Minstens zo erg: de inhoud van je loods of pakhuis is niet zorgvuldig opgeslagen. Een enorme explosie zou het gevolg kunnen zijn! Of een andere ramp die verstrekkende gevolgen kan hebben voor mens en dier. Oh, en je bedrijf en goede naam, natuurlijk. Minder belangrijk dan een mensenleven, maar die moet je ook niet vergeten. Straks kun je na één grondige inspectie of een onfortuinlijk ongeluk een hele grote dikke rode streep door jouw onderneming zetten.

Dat kan uiteraard heel eenvoudig voorkomen worden. De algehele regelgeving op het gebied van opslag van en omgang met de specifieke stoffen volgen, bijvoorbeeld. Zelf protocollen opstellen. Regelmatig de nodige controles uitvoeren. Voorzorgsmaatregelen nemen voor het geval er onverhoopt iets fout gaat. En ervoor zorgen dat iedereen de regels en protocollen die intern zijn gemaakt en van buitenaf werden vastgesteld bij iedereen op jouw werkvloer bekend zijn. Dit is natuurlijk een redelijk summiere samenvatting van wat je allemaal moet doen om de risico’s rondom jouw opgeslagen goederen flink te verlagen. Zullen we daar even wat dieper op ingaan? Dan weet je nog beter waar je aan toe bent. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus zodra al jouw werknemers dat ook zijn, is jouw team verdubbeld! Nou ja, in theorie dan.Oké, klaar nu met al die taalgrappen. Hier komen de te treffen maatregelen:


Beperk contact met gevaarlijke stoffen

Klinkt heel logisch, natuurlijk. En dat is het ook! Want zolang je werknemers en jij zo min mogelijk met al die gevaarlijke chemicaliën in aanraking komen, wordt ook de kans aanzienlijk verlaagd dat er iets ergs kan gebeuren. Natuurlijk moeten de stoffen wel goed gemonitord worden. Daarom zul jij je er in een aantal stappen van moeten verzekeren dat er zorgvuldig met de opgeslagen stoffen wordt omgegaan. Dit zijn ze:

  • 1: Inventarisatie

Maak een inventaris van alle gevaarlijke stoffen die opgeslagen zijn in jouw bedrijfspand. Het gaat hier zowel om de voorraden en de veel gebruikte stoffen als degene die specifiek worden geproduceerd of slechts een bijproduct zijn van de arbeidsprocessen op jouw werkvloer. 

  • 2: Blootstellingsniveau bepalen

Met het blootstellingsniveau wordt het risico voor je werknemers en jouzelf bedoeld. In hoeverre is het mogelijk dat jullie de gevaarlijke stoffen in jouw bedrijfspand binnen krijgen of er op een andere manier mee in aanraking komen? En wat zijn daarvan de (mogelijke) consequenties? Dit niveau stel je vast met behulp van een kwantitatieve schattingsmethode. Maar ook een meer nauwkeurige meting kan uitsluitsel bieden.

  • 3: Maatregelen nemen

Door maatregelen te nemen kunnen gevaarlijke situaties zowel worden opgelost als compleet vermeden. Denk aan het aanschaffen van voldoende beschermende middelen en zaken als verbandtrommels en oog stations wanneer er toch iemand met een chemisch product in aanraking is gekomen. Welke maatregelen moeten er op jouw bedrijfsvloer worden genomen? Dat is geheel afhankelijk van jouw bedrijfstak. Mocht je het niet heel zeker weten, dan kun je je altijd nog beroepen op een nauwkeurige arbocatalogus. Hierin staat precies wat er voor jouw bedrijfstak nodig is om ongewenste situaties rondom contact met gevaarlijke stoffen te verhelpen en te voorkomen.

  • 4: Evaluatie van wijzigingen

Soms vinden er op en rond jouw werkvloer veranderingen plaats. Je bedrijfspand wordt anders ingericht of zelfs gerenoveerd. Hartstikke fijn natuurlijk, zolang het de efficiëntie van jouw werkprocessen maar positief beïnvloedt! Maar dit alles kan ook een weerslag hebben op de protocollen. Zijn die nog wel van kracht en moeten die opnieuw worden geëvalueerd? Dat alles weet je pas zeker wanneer je vaak genoeg een veiligheidscheck doet. In principe moet dat minstens één keer per jaar gebeuren. Maar zodra je drastische wijzigingen in en rond je opslag aanbrengt, moet dat eigenlijk direct nog een keer.Ga altijd uit van het zekere tegenover het onzekere!

Veilig opslaan van gevaarlijke stoffen

We hebben het belang van veilige opslag al enigszins omschreven. Zowel je werknemers als jij kunnen immers hinder tot (zwaar) letsel ondervinden zodra er contact met zware en gevaarlijke chemicaliën plaatsvindt. Bovendien kan een ongeluk met deze stoffen vergaande en grote gevolgen hebben voor de directe omgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van bodemverontreiniging zodra een vat of tank gaat lekken. Gelukkig zijn er allerlei verschillende hulpmiddelen en opslagmethodes die dit soort ongevallen kunnen voorkomen. Denk aan lekbakken, die weglekkende vloeistoffen kan opvangen uit een opslagcontainer (in welke vorm dan ook) die om wat voor reden dan ook is gaan lekken. Ook kun je bepaalde stoffen bewaren in veiligheidskannen, waarmee mens en milieu beschermd worden. Ze kunnen hierin ook nog eens veilig voor langere tijd opgeslagen en zelfs vervoerd worden. En dan is daar nog de veiligheidskast, die bedoeld is om chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen van heel specifieke soorten mee te bewaren. Dit speciale kabinet is in meerdere soorten verkrijgbaar. De keuze hangt dus geheel af van wat jij wilt opslaan. En gaat er onverhoopt iets lekken? Dan is betrouwbaar absorptiemateriaal ook absoluut iets wat je dicht in de buurt wilt hebben.


Persoonlijke bescherming

Beschermende kleding moet in ruime getale aanwezig zijn op jouw werkvloer. En in de protocollen dient vast te staan waar, wanneer en hoe lang deze gedragen moeten worden. Denk naast complete overalls ook aan brillen, helmen, maskers en oorkappen om het gehele lichaam te kunnen behoeden voor welk letsel dan ook. Tot maskers horen bovendien niet alleen gelaatsmaskers maar ook stof- en gasmaskers gerekend te worden. Hiermee worden de luchtwegen afgeschermd van irritatie en zwaardere kwetsuren. Om duidelijk aan te geven waar en wanneer specifieke beschermende middelen gedragen moeten worden, is het verstandig om stickers en een korte samenvatting van de regels op een centrale plek op te hangen. Zo weet je zeker dat iedereen bekend is met de regels!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Yeungman
Aantal keer gelezen: 950x
Toegevoegd: 06-11-2020 09:11
Gewijzigd: 06-11-2020 10:14

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3722 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!