jaarrekening

Jaarrekening, wat is dat?

jaarrekeningEen jaarrekening, een term die je vast en zeker wel eens hebt gehoord. Maar wat is een jaarrekening precies en wat kun je daarmee doen?

Wat betekent een jaarrekening?

De omschrijving van een jaarrekening: een jaarrekening is een financieel overzicht van het afgelopen boekjaar. Hoe staat de onderneming er financieel gezien voor? Elke onderneming die een rechtsvorm heeft met rechtspersoonlijkheid is verplicht om ieder jaar een jaarrekening naar de Kamer van Koophandel te sturen. Dit zijn meestal de volgende rechtsvormen: een Besloten Vennootschap, een Naamloze Vennootschap, een Stichting, een Vereniging en een Coöperatie. Een jaarrekening is de verlies- en winstrekening en de balans, plus een toelichting van beide. Er zijn twee soorten jaarrekening namelijk de fiscale en de bedrijfseconomische jaarrekening. De Kamer van Koophandel controleert de jaarrekening niet op de inhoud, maar bekijkt of het een vastgestelde of een voorlopige jaarrekening betreft en of de jaarrekening volledig is, dus of zij alle verplichte onderdelen bevat.

Waarom de fiscale jaarrekening?

De fiscale jaarrekening is nodig om de fiscale winst van de onderneming te berekenen. De fiscale jaarrekening moet voldoen aan de normen die de fiscus eraan stelt. Wanneer de fiscale winst is berekend, wordt deze vervolgens gebruikt voor de heffing van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

Waarom de bedrijfseconomische jaarrekening?

De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een goed beeld van de situatie waarin de onderneming verkeert. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een realistisch beeld van het bedrijf zonder rekening te houden met fiscale normen. De bedrijfseconomische jaarrekening "vertelt" over de vermogenssituatie en de resultaten van de onderneming uit bedrijfseconomisch oogpunt. Deze jaarrekening gebruikt men vaak voor een financiering, een herfinanciering of bij verkoop van het bedrijf.

Wie stelt de jaarrekening op voor jouw bedrijf?

Bestuurders of zaakvoerders stellen de jaarrekening op. Dit behoort niet tot de taken van de accountant of boekhouder. De Algemene Vergadering krijgt de jaarrekening voorgelegd van de Raad van Bestuur en zal deze vervolgens goedkeuren. Het is belangrijk dat alles heel concreet wordt uitgewerkt.

Vrijstelling jaarrekening

Wie hebben er vrijstelling van het opstellen van een jaarrekening? In de EU landen mogen kleine bedrijven vrijgesteld worden van hun verplichting om een jaarrekening op te stellen. Dit betekent een mooie lastenverlichting voor deze bedrijven. Er is veel te doen (geweest) over de vrijstelling van de jaarrekening. Er zijn voor- en tegenstanders van deze maatregel.

Wat staat er in de jaarrekening?

Welke informatie je in de jaarrekening moet zetten hangt van de grootte van je onderneming af. Waaronder valt jouw onderneming? Bedrijven worden verdeeld in bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot en groot.

Wat neemt een bedrijf op in de jaarrekening als zij behoort tot de bedrijfsklasse micro?

In het geval dat het een micro bedrijf betreft is het opgeven van een beperkte balans in de jaarrekening voldoende.

Wat neemt een bedrijf op in de jaarrekening als het een klein bedrijf betreft?

In het geval dat het een klein bedrijf betreft is het opgeven van een verkorte balans en een beperkte toelichting in de jaarrekening voldoende.

Wat neemt een bedrijf op in de jaarrekening als het een middelgroot bedrijf betreft?

In het geval dat het een middelgroot bedrijf betreft worden de volgende onderwerpen in de jaarrekening opgenomen: de vereenvoudigde balans, de vereenvoudigde verlies- en winstrekening, een uitgebreide toelichting, het bestuursverslag, de accountantsverklaring, de statutaire regeling over verlies en winst, het aantal winstbewijzen, belangrijke gebeurtenissen in het boekjaar.

Wat neemt een bedrijf op in de jaarrekening als het een groot bedrijf betreft?

In het geval dat het een groot bedrijf betreft worden de volgende onderwerpen in de jaarrekening opgenomen: de uitgebreide balans, de uitgebreide verlies- en winstrekening, een uitgebreide toelichting, het bestuursverslag, het accountantsverslag, statutaire regeling over verlies en winst, lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon, opgave winstbewijzen, opgave belangrijke gebeurtenissen in het boekjaar, namen nevenvestigingen plus de plaats en het land van de vestiging.

ZZP'er en de jaarrekening

Als ZZP'er kun jij je afvragen of je een jaarrekening moet opstellen. Het antwoord daarop is nee, een ZZP'er hoeft geen jaarrekening op te stellen. Wel moet er een balans en een verlies- en winstrekening voorhanden zijn. Heb jij een boekhouder die jouw administratie voert? In dat geval zorgt hij of zij voor dat laatste. Voor de Belastingdienst is een jaarrekening niet altijd nodig. Wil jij echter als ZZP'er een hypotheek aanvragen dan kan de geldverstrekker, vaak de bank, vragen om een jaarrekening. Het is belangrijk als ondernemer om je jaarrekeningen goed te bewaren!

Welke onderdelen bevat een jaarrekening minimaal?

In een jaarrekening staat de volgende informatie:

  • De balans, hieruit kun je aflezen hoe het is gesteld met het bedrijf. Het is een actueel overzicht, meestal per 31 december van het afgelopen jaar, van de inventaris, de uitstaande rekeningen, schulden enz.
  • De verlies- en winstrekening geeft je een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven gedurende het afgelopen jaar. Je krijgt inzicht hoe het bedrijf er financieel voor staat. Maak je winst of lijd je verlies?
  • De toelichting voor kleine bedrijven bevat alleen informatie over het aantal medewerkers en op welke manier de balans is opgesteld. De toelichting bij grote bedrijven moet ook informatie bevatten over betalingen aan de directie, een jaarverslag en een accountantsverslag. Er zijn criteria waaruit blijkt tot welke bedrijfsklasse je hoort, micro, klein, middelgroot of groot.

Hoe kan in de jaarrekening indienen en bij wie?

De jaarrekening kun je op verschillende manieren indienen bij de Kamer van Koophandel waar je bedrijf staat ingeschreven namelijk per post, fax en e-mail. Je kunt per vestiging informeren naar de mogelijkheden of online kijken.

Het nut van een jaarrekening

Door een jaarrekening van een onderneming te bekijken ben je op de hoogte van de financiële status van het bedrijf. Dit is waardevolle informatie. Hecht er echter niet teveel waarde aan. Het inzien van de jaarrekening is onvoldoende om hierop belangrijke beslissingen te nemen of te baseren, want het is een momentopname die wellicht al weer enkele maanden oud is en wellicht  ietwat fiscaal gekleurd is (in het voordeel van het bedrijf is opgesteld). Je krijgt soms een vertekend beeld, waardoor je de gezondheid van een bedrijf niet goed kunt inschatten. Binnen Europa is er van land tot land een groot verschil in de beschikbaarheid van jaarrekeningen. Je kunt jaarrekeningen van bedrijven opvragen om inzicht te verkrijgen in hun financiële situatie, heel belangrijk om risico's in te kunnen schatten. Tips: Let er op dat de jaarrekening elk jaar op dezelfde tijd is ingediend en wie de jaarrekening heeft gedeponeerd.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 3745x
Toegevoegd: 04-11-2016 14:49
Gewijzigd: 30-11-2016 00:36

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!