man ziek

Salaris bij ziekte

man ziekAls je ziek bent, krijg je vaak toch een salaris uitgekeerd. Maar hoe hoog is je salaris dan en wie betaalt het salaris? In dit artikel kom je hier meer over te weten.

Salaris en ziekte

Gelukkig leven wij in een land waar het salaris bij ziekte geheel of gedeeltelijk wordt doorbetaald. Als je ziek bent gaan de vaste lasten gewoon door, je zult toch moeten eten en drinken. Vaak kost ziek zijn ook nog extra geld. Dus heel prettig dat de werkgever salaris bij ziekte geheel of gedeeltelijk doorbetaalt. Sommige werkgevers betalen 100% gedurende het gehele traject en dat is maximaal 104 weken, andere werkgevers zetten in de CAO dat na één jaar ziek zijn slechts 70% van het laatstverdiende salaris wordt uitbetaald. Dat voel je dus wel degelijk in je portemonnee. Een stimulans om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Maar als dat nu niet gaat?

Wie betaalt salaris bij ziekte?

Als je een contract hebt bij een werkgever dan betaalt hij salaris bij ziekte. Het is ook mogelijk dat je contract eindigt tijdens je ziek zijn. In dat geval krijg je een ziektewet uitkering van het UWV. Ook als je bij een uitzendbureau werkt met uitzendbeding krijg je bij ziek zijn een ziektewet uitkering. In een CAO of in je contract kan worden opgenomen dat er over de eerste dag van het ziek zijn of de eerste twee dagen geen loon wordt doorbetaald. Deze dagen worden wachtdagen genoemd. Deze regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd in de CAO of in jouw contract!

Zo ook of de werkgever 100% of 70% salaris bij ziekte zal doorbetalen en vanaf wanneer hij dat doet. Soms betaalt de werkgever het eerste jaar van het ziek zijn 100% en het tweede jaar 70%, maar dat kan ook anders zijn en dit staat in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst). Wanneer iemand onder een bepaald bedrag komt als hij of zij 70% salaris ontvangt, dan kan deze persoon een beroep doen op de toeslagenwet of bijstand.

Geen salaris bij ziekte

Als je ZZP'er bent en je hebt geen verzekering afgesloten tegen ziek zijn, arbeidsongeschiktheid dan heb je geen inkomen bij ziek zijn, je hebt namelijk geen werkgever die je uitbetaalt. Jij bent zelfstandig en dient je tegen ziekte te verzekeren om te voorkomen dat je geen inkomen hebt. Neem geen risico, iedereen kan ziek worden of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Geen salaris bij ziekte kan echter ook als je wel een werkgever hebt. In de volgende gevallen wordt jouw salaris bij ziekte niet doorbetaald:

 • Als de bedrijfsarts bepaalt dat je aan de slag kunt en jij dat weigert.
 • Als jij een oproep van de bedrijfsarts niet opvolgt. Jij blijft dan in gebreke. Bezoek je alsnog de bedrijfsarts dan zal de werkgever het salaris betalen.
 • Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld, wanneer er opzet in het spel is
 • Als je medische behandeling weigert die een positieve invloed heeft op het proces van ziek zijn, je weigert mee te werken om je gezondheidstoestand te verbeteren
 • Als je niet meewerkt aan het re-integratietraject, terugkeer op de arbeidsmarkt in passend werk
 • Als je aangeboden passend werk weigert.

Online is veel te lezen over algemene zaken bij ziek zijn, maar ook specifieke "gevallen" uit de praktijk komen aan bod als het gaat om salaris bij ziekte. Handig en nuttig om te weten. Je kunt zelf ook online vragen stellen en juristen (specialisten op het gebied van arbeidsrecht) geven je een deskundig antwoord. Heb je een conflict met je werkgever dan is het belangrijk om samen in gesprek te blijven. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet, dan kan je rechtsbijstandverzekering je goede raad geven en je precies vertellen waar je recht op hebt.Salaris bij ziekte en CAO

CAO is de afkorting voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO is een schriftelijke overeenkomst waarin de arbeidsvoorwaarden staan, die werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties zijn overeengekomen. In een CAO staat belangrijke informatie over afspraken en regels die zijn vastgesteld. De inhoud van een CAO gaat over: loon, werktijden, overwerk, toeslagen, proeftijd, pensioen en opzegtermijn. Ook de doorbetaling van salaris bij ziekte kan vermeld staan in de CAO Het is ook mogelijk dat dit in jouw arbeidscontract staat. In je arbeidscontract staat aangegeven bij welke bedrijfstak je bent aangesloten. Dan weet je ook onder welk CAO je valt. Salaris bij ziekte anders genoemd betaald ziekteverlof vind je in de CAO of in je contract.

Uitzonderingen langdurig salaris bij ziekte

Wanneer je een contract hebt krijg je in geval van ziekte maximaal 104 weken salaris doorbetaald. Dit geldt niet voor mensen, bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen, die bij particulieren werken. Aan hen moet maximaal 6 weken salaris worden doorbetaald bij ziekte. Wanneer je tijdens het ziek zijn jouw pensioenleeftijd bereikt, ook dan vervalt doorbetaling salaris bij ziekte.

Salaris bij ziekte en WIA

Als een werknemer langdurig ziek is, zal hij na 104 weken ontslag krijgen en vervolgens een uitkering ontvangen van het UWV.

 • Tot dat moment wordt het salaris bij ziekte door de werkgever steeds doorbetaald, 100% of 70%.
 • De werknemer kan tijdens ziekte niet ontslagen worden, tijdens ziekte geniet de werknemer namelijk ontslagbescherming. Aan het einde van het traject van de 104 weken wordt er bekeken hoe het verder zal gaan.
 • Het UWV legt de verslagen en rapporten van de inspanningen van de werkgever en de werknemer om aangepast werk te vinden bij elkaar, de keuringsarts maakt een afspraak met de zieke werknemer en ten slotte komt er een gesprek met een arbeidsdeskundige.
 • Er wordt vooral gekeken wat iemand nog wel kan, tot welke werkzaamheden hij of zij in staat is. Wordt het een WIA uitkering of een WW uitkering? Dat is nog even de vraag.
 • Gelukkig zijn werknemers in Nederland verzekerd van inkomen ook tijdens ziekte is er sprake van salaris doorbetaling door de werkgever.
 • Salaris bij ziekte stopt op het moment dat UWV de betaling overneemt.
 • Een zieke werknemer kan zich dus voor 100% richten op zijn gezondheid en hoeft zich in elk geval geen zorgen te maken over salaris bij ziekte als de werkgever 100% doorbetaalt. Het kan financieel wel tegenvallen als er slechts 70% salaris wordt betaald.
 • Wat in jouw situatie geldt kun je lezen in de CAO of in je contract. Krijg je na 104 weken een uitkering in plaats van salaris dan zal dit 70% bedragen van je laatstverdiende loon voordat je ziek werd.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 4392x
Toegevoegd: 29-11-2016 17:58
Gewijzigd: 16-12-2016 19:13

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3797 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!