marketing

Wat is marketing?

marketingBij professionele marketing komt veel meer kijken dan men in eerste instantie zou verwachten. De verwachting voldoet vaak aan het bedenken van een plan van aanpak en met welke middelen je het product wil gaan promoten. Dit is alleen niet het geval wanneer er een professioneel marketingplan wordt opgezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van professionele marketingstrategieën . Wat marketing dan wel inhoud, wordt in dit artikel uitgelegd.

Wat is marketing?

 De definitie voor marketing luidt als volgt: “Marketing is een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantenrelaties op manier die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders”.

Makkelijker gezegd is marketing ook wel alles wat een bedrijf doet om het verkopen van zijn producten en/of diensten te bevorderen. Marketing kun je splitsen in twee delen, namelijk strategische marketing en een strategisch marketingplan.

Strategische marketing

Ook strategische marketing heeft een eigen definitie, die definitie luidt als volgt: “Strategische marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden die in de perceptie van die afnemers superieur en onderscheidend is van de waarde die wordt geboden door concurrenten en alternatieve aanbieders.

Met het aanbieden van duurzame waarde wordt hierboven in de definitie bedoeld dat de afnemers de waarde niet alleen maar nu, maar ook in de toekomst belangrijk vinden. Ook hoort bij duurzame waarde dat de concurrenten de aangeboden waarde helemaal niet, niet snel of op een makkelijke manier na kunnen doen. Wanneer er werknemers zich bezig gaan houden met die aangeboden voordelen door zich de vraag te stellen welke posities de organisatie op welke markten en met welke middelen wil innemen, wordt dit strategisch marketingmanagement genoemd. Ook wordt hierbij nagedacht over op welke tijdstippen op de lange termijn ze dat willen doen en op welke manier. Als deze keuze gemaakt is, is het belangrijk dat de organisatie zich gaat realiseren welke effecten dit gaat hebben op de maatschappij in brede zin. Met effect in brede zin wordt bijvoorbeeld het effect op het milieu bedoeld, want hiermee dient ook rekening te worden gehouden. Wanneer organisaties dat ook daadwerkelijk doen is er sprake van duurzame marktoriëntatie.

Verschillen marketingoriëntatie en marktoriëntatie

Organisaties zijn zich door de tijd heen gaan beseffen dat hoe meer kennis zij over hun afzetmarkten hebben, hoe beter ze zichzelf kunnen presenteren. Daardoor is er een onderscheid ontstaan tussen marketingoriëntatie en marktoriëntatie.

 • Bij marketingoriëntatie gaat het om de mate waarin in een bedrijf de marketingfunctie centraal staat en zich daardoor toewijdt aan de klant. Het gaat hierbij om de behoeften en wensen van de afnemers. Er wordt dus ingespeeld op wat potentiële klanten zouden willen, de klant is het uitgangspunt en hiermee kan het bedrijf zich beter profileren op de markt.
 • Bij marktoriëntatie gaat het om in welke mate de gehele organisatie leert van haar ondernemers en concurrenten en daar zicht op heeft. Marktoriëntatie kunnen we weer splitsen in twee delen:
 • Bij marktoriëntatie als cultuur zijn de organisaties bezig met het begrijpen van de afnemers en de concurrenten. Zij proberen hierop in te spelen.
 • Bij marktoriëntatie als gedrag gaat het om het systematisch verzamelen van informatie over klanten en concurrenten. Hier probeert de organisatie vervolgens ook op in te spelen, zodat het hun plek in de markt kan verbeteren.


Het inspelen op het gedrag en de cultuur maakt het strategische marketing.

Het identificeren van strategische marketing staat samen met het creëren en het leren van klantwaarde centraal. Klantwaarde is het verschil tussen alle voordelen die de klant in zijn ogen ontvangt en de kosten die hiervoor betaald moeten worden door de klant.


Strategisch marketingplan

Een strategisch marketingplan wordt vaak opgesteld om een probleem op te lossen, hierbij komt dan vaak een strategisch marketingmanagementproces om de hoek kijken. Het resultaat van het strategisch marketingmanagementproces geeft aan welke waarde uiteindelijk aan klanten zal worden geleverd. Met de waarde wordt bedoeld de vorm van goederen en diensten speciaal voor de klanten.

STP-porces

Het STP-proces is belangrijk bij de toepassing van marketing. De letters STP staan voor de Engelse woorden segmentation, targeting en positioning. Het STP-proces laat het verband tussen de totale markt en hoe een bedrijf ervoor kiest om te concurreren in die markt zien.

 • Segmentation: bij het bepalen van de verschillende deelmarkten speelt segmentatie een belangrijke rol. Hiermee kan namelijk de aantrekkelijkheid van een (deel)markt bepaald worden. Zo’n afzonderlijke deelmarkt wordt dan een segmentatie genoemd, anders gezegd de totale markt wordt opgedeeld in kleinere groepen met gelijke productbehoeften.
 • Targeting: door middel van targeting wordt de keuze voor de te bedienen markten bepaald. Targeting richt zich op specifieke afnemers. Er wordt door middel van targeting dus meer ingespeeld op de behoeften van een bepaalde groep, ofwel segmentatie. Een voorbeeld hierbij zijn de verwarmde stoelen van bepaalde auto’s. Hierbij richt een bedrijf zich op een kleinere groep mensen die het altijd koud hebben in de auto.
 • Positioning: hierbij wordt duidelijk waarop deze waarde onderscheidend is van de concurrenten. Ook wordt bij positioning duidelijk welke specifieke waarde aan de afnemers aangeboden zal worden.

Deze drie dingen samen vormen dus het STP-proces.

Strategisch marketing planningsproces

Daarnaast heb je ook nog een strategisch marketing planningsproces wat meespeelt bij een strategisch marketingplan. Een strategisch marketing planningsproces wordt gebruikt om het gehele STP-proces ook daadwerkelijk uit te voeren. De analyses en keuzes hiervan worden dan uiteindelijk vastgesteld in een strategisch marketingplan. Niet alleen de analyses en keuzes van het STP-proces spelen hierbij een rol, maar ook de marketingmix is belangrijk.

Een strategisch marketingplan gaat alsvolgt:

 1. Probleemanalyse en probleemdefinitie,
 2. Marktanalyse en Middelenanalyse,
 3. Confrontatieanalyse,
 4. Strategiekeuze, doelgroepkeuze en positionering,
 5. Uitwerking van de strategie: marketingprogramma
 6. Implementatie van de strategie. 

Hierbij zijn de marktenanalyse, de middelenanalyse en de confrontatieanalyse samen de waarde mogelijkheden. De strategiekeuze, doelgroep keuze en positionering is de waarde propositie, hiermee wordt de toegevoegde waarde die een organisatie op de markt heeft vastgesteld. De waarde propositie bestaat dus ook wel uit de producten en de markt waar deze producten op worden afgezet. En als laatste kun je de uitwerking van de strategie: marketingprogramma en implementatie van de strategie samennemen en dit vormt dan samen de waarde levering.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Fleur
Aantal keer gelezen: 10785x
Toegevoegd: 11-11-2015 16:24
Gewijzigd: 13-11-2015 20:10

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!