Alles wat je moet weten over NEN2580

Alles wat je moet weten over NEN2580

Alles wat je moet weten over NEN2580Krijg je te maken met de NEN2580 norm? Dan is het verstandig om er meer over te weten, daarom hebben wij alles wat je moet weten over de NEN2580 voor je op een rijtje gezet.

NEN2580, misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien klinkt het als een toverwoord voor je. In dit artikel geven we toelichting over wat NEN2580 is, waarvoor het dient en wanneer het nodig is om gebruik te maken van NEN2580. NEN2580 is een Nederlandse norm waarin verschillende termen en definities zijn vastgelegd voor het meten van oppervlakte of inhoud van een gebouw. Aan de hand van deze norm moeten metingen worden uitgevoerd waarmee de benodigde data kan worden vastgesteld. Zo kan onder andere het verhuurbare oppervlak worden vastgesteld.

Wat is NEN2580?

De term NEN2580 staat voor Nederlandse Norm 2580. Dit is een norm die de basis vormt voor berekeningen die gedaan worden bij het opmeten van gebouwen. In deze norm zijn alle nodige definities, omschrijvingen en methoden van meten opgenomen. Met dat laatste worden de methoden bedoeld waarmee een oppervlakte van een terrein met bouwbestemming, de oppervlakte van de vloer van een pand en de inhoud van een pand kan worden vastgesteld. Aan de had van de gegevens die uit een meetrapport volgens deze norm voortkomen kunnen verschillende zaken worden geregeld. Denk hierbij aan het bepalen van de waarde van een gebouw, het vaststellen van een huurprijs, verdelen van een gemeenschappelijke ruimte en andere zaken.

Waarom is deze NEN2580 norm er?

De NEN2580 norm is ingesteld om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die te maken hebben met het ontwerpen, bouwen, verkopen, verhuren, taxeren en ontwikkelen van gebouwen gebruik maken van dezelfde maatstaven. Aan de hand van deze regels moeten alle partijen dan ook gebruik maken van dezelfde begrippen, oppervlaktematen, inhoudsmaten en methoden voor meten. Op die manier is er voor alle betrokken partijen 1 vaste maatstaf waaraan de gegevens moeten voldoen. De gegevens kunnen op die manier ook niet anders geïnterpreteerd worden. Dat is belangrijk omdat bepalen van de oppervlakte voor een project bijvoorbeeld van invloed is op het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de verkoop en vele andere zaken.

Wanneer wordt deze norm gebruikt?

Om ervoor te zorgen dat alle meetgegevens volgens deze norm gebruikt worden wordt er een meetrapport opgesteld, dit wordt ook wel een meetstaat genoemd. Dat rapport kan gebruikt worden voor overheidsgebouwen, kantoren en woningen om op die manier duidelijkheid voor iedereen te scheppen. Dit moet voorkomen dat er bijvoorbeeld onenigheid ontstaat tussen gemeenten en particulieren. In het verleden ontstonden er regelmatig geschillen over de juiste waarden van een pand. Die ontstonden doordat het meten van het vloeroppervlakte op meerdere manieren gedaan kon worden. Door de NEN2580 worden deze geschillen uit de weg gegaan en zijn de exacte oppervlakten bekend.

Waarvoor wordt NEN2580 gebruikt?

Er zijn verschillende redenen om gebruik te maken van de NEN2580 norm. Aan de hand van de normen die hierin zijn vastgelegd kunnen oppervlaktes en inhoud van panden op de juiste manier en vooral op dezelfde manier worden opgemeten en gecommuniceerd worden. Gebruik maken van de methoden wordt gedaan bij de bepaling van de waarde van een gebouw voor de verkoop, om de huurprijs van een pand vast te stellen of te herzien, voor het verdelen van gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen met meerdere huurders, om de verhouding tussen de bruto vloeroppervlakte en de verhuurbare vloeroppervlakte te optimaliseren, om ruimtes zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten, voor facilitaire vraagstukken, bij fiscale vraagstukken en voor vraagstukken met betrekking tot WOZ en BAG.NEN2580 meetrapport

Aan de hand van de metingen die volgens de NEN2580 norm verricht worden, wordt een meetrapport opgesteld. Dit rapport wordt ook wel een meetstaat genoemd. De regels die hiervoor gebruikt worden zijn geldig in heel Nederland. Op deze manier kunnen er geen onduidelijkheden over de gegevens ontstaan. In het rapport wordt een beeld gegeven van de oppervlakteberekeningen en de uitkomsten hiervan. Voor elke bouwaanvraag moet een oppervlakterekening worden gemaakt. De uitkomsten van deze metingen en berekeningen worden verwerkt in het meetrapport.

Oppervlakten

In het rapport worden de verschillende soorten oppervlakte opgenomen. Dit zijn de verhoudingen tussen het bruto vloeroppervlak, het gebruiksoppervlak en de verblijfsgebieden. In het rapport volgens een NEN2580 meting staan de soorten gespecificeerd als het bruto vloeroppervlak (BVO) het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Elke soort oppervlak wordt opgemeten op een andere manier. Voordat het rapport opgesteld kan worden en voordat er überhaupt gemeten wordt, moet er duidelijkheid zijn over welke oppervlakken er in het rapport moeten komen.

BVO en NVO

De verschillende oppervlakken worden dus op een andere manier gemeten. Het bruto vloeroppervlakte (BVO) is de oppervlakte van een ruimte of van meerdere ruimtes die gemeten zijn op vloerniveau en langs de omtrek van de muren die rondom de ruimten staan. Het gaat hier dus om het oppervlakte van alles dat tot het pand behoort zoals muren, gevels en wanden. Het netto vloeroppervlak (NVO) is de oppervlakte die gemeten is op vloerniveau tussen de bouwmuren. De delen van het oppervlak die niet gebruikt kunnen worden zijn hier dan ook niet in meegenomen.

VVO

Het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) is de oppervlakte van een ruimte dat gebruikt kan worden. Het gaat hier dus om ruimtes die nuttig gebruikt kunnen worden. De meting voor dit type oppervlakte wordt binnen de muren gedaan op vloerniveau. Tot het verhuurbaar oppervlak worden de volgende zaken niet meegerekend: een trappenhuis, een ruimte voor installaties die gebruikt worden voor het gebouw, een lift, een trapgat, parkeerruimtes, dragende binnenwanden, leidingschachten en oppervlaktes van een vloer waarbij de hoogte netto lager ligt dan 150 centimeter.

Door wie laat je een rapport opstellen?

Voor het laten maken van een meetrapport kun je een gecertificeerd meetbedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het opmeten van oppervlaktes volgens de NEN2580 norm. Door het inschakelen van een dergelijk bedrijf met de nodige certificaten worden de gebouwen en oppervlakten op de enige juiste en correcte wijze opgemeten zoals is omschreven in de NEN2580 norm. Aan de hand van de meetgegevens wordt een gevalideerd rapport opgesteld dat vervolgens onder alle betrokken partijen verdeeld kan worden. Vanwege de uniformiteit van de begrippen, termen, methoden en oppervlakten kan er daarom direct duidelijkheid worden gegeven over de gegevens. De verwachting is dat het gebruik van NEN2580 in de toekomst verplicht wordt gesteld. Misschien al binnen enkele jaren voor zowel woningen als bedrijfspanden.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: BrianA
Aantal keer gelezen: 1329x
Toegevoegd: 08-12-2019 12:27
Gewijzigd: 09-12-2019 09:07

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3420 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!