iets uitrekenen

Beschermingsbewind, wat is dat?

iets uitrekenenHeb je wel eens gehoord van beschermingsbewind? Maar heb je eigenlijk geen idee wat het is? In dit artikel wordt de vraag beantwoord en kom jij er achter wat beschermingsbewind is en wanneer iemand onder bewind gesteld kan worden.

Beschermingsbewind of civiel bewind

Een andere naam voor beschermingsbewind is civiel bewind.

 • Civiel betekent dat het over de burger gaat en bewind betekent ergens het beheer over uitvoeren.
 • Beschermingsbewind is het beheer van het vermogen van de burger overnemen om zijn financiële problemen op te lossen en, ook niet onbelangrijk, de cliënt zodanig beschermen dat hij of zij niet verder in (nieuwe) financiële problemen raakt.  Hieruit voortvloeiend kun je zeggen dat beschermingsbewind een financiële maatregel is.
 • Genoemd bewind zorgt voor het vermogen, dit kunnen geld en goederen zijn, van iemand die onder bewind gesteld is.
 • Onder bewind gesteld zijn betekent dat iemand zijn financiële zaken (tijdelijk) niet zelf kan regelen en dat daarvoor een bewindvoerder wordt aangesteld. Dit wordt bij de kantonrechter aangevraagd en vastgesteld. De bewindvoerder neemt het beheer van de financiën van zijn cliënt over.
 • De bewindvoerder zorgt voor een goed overzicht en een duidelijk plaatje van de financiën van zijn cliënt en van de problemen van de financiële situatie waarin zijn of haar cliënt zich bevindt. Hij ontzorgt de cliënt, zodat deze zich met andere belangrijke zaken kan bezig houden en zich kan toeleggen op andere gebieden.
 • De bewindvoerder stelt een plan op om de financiële wanorde te verbeteren, om schulden binnen afzienbare tijd af te lossen en hij zorgt ervoor dat er geen nieuwe schulden ontstaan. De bewindvoerder overlegt alles met zijn cliënt, ook als hij minder prettige maatregelen moet nemen.
 • Beschermingsbewind zorgt ervoor dat mensen met lichamelijke en of geestelijke problemen, die meestal tijdelijk hun financiën niet op orde hebben (schulden hebben en niet weten hoe ze uit de situatie moeten komen), de juiste hulp krijgen om schulden af te lossen en niet verder in de schulden geraken.

Wanneer en waarom kan iemand onder bewind worden gesteld?

Iemand die 18 jaar of ouder is en handelingsbekwaam mag rechtshandelingen uitvoeren. Ouders hoeven geen toestemming meer te geven en kunnen de rechtshandelingen niet ongedaan maken. De 18 jarige of oudere is zelf verantwoordelijk. Komt een meerderjarige en handelsbekwame persoon in financiële problemen, omdat hij lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is zijn of haar financiën te beheren dan kan hij of zij hulp krijgen van een bewindvoerder. Het verzoek hiertoe wordt voorgelegd aan de kantonrechter.

Wanneer er geen overzicht is van de boekhouding, wanneer de post niet meer gelezen wordt, wanneer er dus ook niet meer gereageerd wordt op ontvangen post, bij betalingsachterstand, wanneer de cliënt zijn eigen financiële situatie niet meer overziet, bij schuldsanering, om nieuwe schulden te voorkomen kan bewindvoering ingezet worden. De cliënt blijft handelingsbekwaam (meestal), maar kan niet meer zelfstandig over zijn geld beschikken (er kijkt constant iemand mee). Hij is (tijdelijk) niet bekwaam om zijn of haar financiën te beheren. Onder bewind stellen gebeurt met toestemming van de cliënt, hij dient een inkomen te hebben en schulden die te overzien zijn, die binnen niet al te lange termijn kunnen worden ingelost door een plan van aanpak van de bewindvoerder. 

Taken van de bewindvoerder

 • De bewindvoerder is een belangrijk persoon voor zijn of haar cliënt. Hij beheert en beschermt het vermogen, het geld en de goederen, van zijn cliënt.
 • Hij maakt een overzicht van de inkomsten.
 • Tevens maakt hij een overzicht van de vaste lasten.
 • Het budget moet kloppen, tekorten worden aangepakt d.w.z. als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt zal de bewindvoerder maatregelen treffen en bepalen hoe het anders moet. De cliënt zal niet altijd blij zijn met de te nemen maatregelen. Hij kan niet langer zelfstandig over zijn geld beschikken als hij onder bewind is gesteld.
 • De bewindvoerder handelt steeds in overleg met de cliënt. Dat is soms lastig, bijvoorbeeld als de maatregelen die nodig zijn erg ingrijpend zijn en dus niet prettig voor de cliënt. Toch zal de bewindvoerder voet bij stuk moeten houden en aan de cliënt uitleggen waarom hij op die "onsympathieke" manier handelt. De schulden worden aangepakt, moeten verminderen en op den duur helemaal ingelost zijn. De schulden mogen zeker niet nog groter worden en héél belangrijk, er mogen geen nieuwe schulden ontstaan.
 • Indien nodig zal de bewindvoerder toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst. Hij kan bijzondere bijstand aanvragen, betalingsregelingen treffen, het traject van de schuldhulpverlening in gang zetten.
 • Wanneer de bewindvoerder meer werkuren nodig heeft, dan dient hij daartoe een verzoek in te dienen bij de Kantonrechter. Op jaarbasis worden er 16 werkuren voor uitgetrokken. De tarieven vind je online. De kosten die berekend mogen worden voor de bewindvoerder zijn geregeld binnen Het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Als iemand bijstand ontvangt kan voor de kosten voor de bewindvoerder bijzondere bijstand worden aangevraagd.
 • De bewindvoerder is NIET betrokken bij de administratie van een PGB (persoonsgebonden budget), het ontruimen van een woning, problematische schuldsanering, ingewikkelde erfenissen en de verkoop van onroerende goederen.

Wie kan bewindvoerder zijn?

Beschermingsbewind beschermt zijn cliënt tegen de gevolgen van het niet zelf kunnen regelen van de financiën. Dit bewind beschermt zijn cliënt tegen zichzelf (teveel geld uitgeven, schulden maken), maar ook tegen anderen, die willen profiteren van de onmacht van bijvoorbeeld een psychiatrische patiënt, door het beheer van het vermogen van de cliënt over te nemen. Vaak komt de hulp van een familielid, of de partner neemt de taak van bewindvoerder op zich. Iedereen mag namelijk, zonder opleiding, bewindvoerder zijn, behalve de persoon in kwestie uiteraard. Deze persoon mag zelf iemand kiezen als bewindvoerder. Er zijn echter ook professionele bewindvoerders. Een goede bewindvoerder is van belang. De rechtbank kan je namen geven van professionele bewindvoerders.

Zoals vermeld is een goede bewindvoerder erg belangrijk. Hij of zij zorgt ervoor dat de financiële situatie goed in kaart wordt gebracht, dat schulden zo snel mogelijk worden afbetaald en dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Het geeft de cliënt en zijn naasten rust als er een plan klaar ligt om uit een vervelende financiële situatie te komen. Het geeft de cliënt en zijn naasten ook rust dat de bewindvoerder het geld en de goederen van de onder bewind gestelde goed beheert, zodat er geen problemen ontstaan. Een bewindvoerder kan financiële problemen mee op komen lossen, maar hij of zij kan, als er nog geen problemen zijn, deze voorkomen. Het is belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn en samen te bekijken welke oplossingen er zijn als er geldproblemen zijn. Durf hulp te vragen want je hoeft het niet alleen!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 3510x
Toegevoegd: 18-06-2016 12:40
Gewijzigd: 02-07-2016 23:16

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3791 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!