Beschouwing schrijven

Beschouwing schrijven, de aanpak

Beschouwing schrijvenWil je een beschouwing schrijven, maar heb je geen idee hoe je dat op de juiste manier aan moet pakken? In dit artikel lees je hoe je een beschouwing moet schrijven en krijg je tips.

Beschouwing, wat is dat?

Een beschouwing is een tekst waarbij de lezer kennis maakt met diverse meningen. Het doel is dat de lezer aan het einde van een beschouwing zelf een mening kan vormen. Daarom is een beschouwing ook anders dan een betoog. Bij een betoog is het doel om de lezer te overtuigen van een bepaald standpunt, bij een beschouwing gaat het over het op papier zetten van diverse meningen.

Beschouwing kenmerken

Je kunt een beschouwing herkennen aan de voor- en tegenargumenten in de tekst, die bij een stelling of onderwerp horen. Je kunt bij je beschouwing wel je eigen mening vertellen en die kan de lezer iets beïnvloeden, maar in een beschouwing heeft de lezer ook de ruimte om een eigen afwijkende mening te formuleren.

Beschouwing – het doel

Bij een beschouwing behandel je een (actueel) onderwerp. Je geeft mensen informatie en neemt geen eigen standpunt in. Je eigen mening speelt in een beschouwing geen rol. Het doel van de beschouwing is dan ook mensen aan het denken zetten door informatie aan hen over te dragen vanuit diverse invalshoeken.

Beschouwing schrijven - bouwplan maken

Voordat je een beschouwing gaat schrijven, kun je eerst een bouwplan maken. Dit plan is de basis van een beschouwing. Je maakt om te beginnen per alinea een indeling en beschrijft wat er in de alinea moet komen te staan, bijvoorbeeld:

 • Alinea 1: Inleiding van de beschouwing.
 • Alinea 2: Beschrijven.
 • Alinea 3: Oorzaken.
 • Alinea 4: Gevolgen.
 • Alinea 5: Mogelijke oplossingen.
 • Alinea 6: Slot/samenvatting.

Beschouwing aandachtspunten

Bij het schrijven van een beschouwing zijn er een aantal aspecten waar je goed aan moet denken:

 • Bij een beschouwing hoort een voor en tegen structuur. Je maakt eerst een inleiding, dan schrijf je de kern met daarin de argumenten voor en dan een stuk over de argumenten tegen. De beschouwing wordt afgesloten met een slot. In een beschouwing lees je geen conclusie. Het slot kan een samenvatting zijn van de inleiding en de kern.
 • Je kunt bij een beschouwing ook een verleden, heden en toekomst structuur hanteren. Je schrijft dan eerst de inleiding en dan de kern met eerst hoe het was, hoe het nu is en hoe het zou kunnen worden. Vervolgens vat je de informatie samen en dat is dan het slot van de beschouwing. 
 • De beschouwing kan ook uit een probleemstructuur bestaan. In de leiding geef je het probleem weer, in de kern geef je antwoord op de hoofdvraag met achtergrondinformatie en dan sluit je het stuk af met een samenvatting van de gevonden informatie.
 • Een beschouwing kan ook bestaan uit overeenkomsten en verschillen. Je schrijft eerst een inleiding, dan de kern met daarin de overeenkomsten en de verschillen en dan vat je alles samen en heb je een slot van je beschouwing.

Tips beschouwing schrijven

Het schrijven van een beschouwing zal niet automatisch gaan. Je dient je te verdiepen in het onderwerp en dan kun je beginnen met een eerste versie:

 • Zorg ervoor dat je bij een beschouwing duidelijk de goede en de slechte kanten van een onderwerp hebt belicht. Daarbij moet je eigen mening niet (of niet te nadrukkelijk) aanwezig zijn.
 • In de inleiding van de beschouwing ga je de aandacht van de lezer trekken. Mensen dienen na de inleiding nieuwsgierig te zijn naar je beschouwing en verder willen lezen.
 • In het deel wat daar op gaat volgen, de beschrijving, geef je aan waar je beschouwing over gaat. Je dient hierbij duidelijk te zijn over het onderwerp. Zorg voor een duidelijke afbakening en je kunt diverse bronnen gebruiken om je onderwerp nader toe te lichten.
 • De oorzaken van een probleem komen nu aan bod, in dit hoofdstuk noem je de belangrijkste oorzaken en die kun je later ook weer betrekken bij het hoofdstuk waarin je in gaat op de oplossingen van dit probleem.
 • De gevolgen dienen ook in kaart gebracht te worden en ook dit betrek je later weer bij de oplossingen.
 • Als je de gevolgen in kaart hebt gebracht ga je verder met de oplossingen. Hierbij geef je aan hoe er op een onderwerp gereageerd kan worden, waardoor het juist minder negatief of nog positiever wordt.
 • Aan het einde schrijf je een samenvatting van wat je eerder hebt besproken. Benoem dan kort de belangrijke oorzaken, gevolgen en oplossingen. Probeer het in alineavorming te doen zodat het voor de lezer overzichtelijk is.

Beschouwing is klaar…

Wanneer je je beschouwing klaar hebt, is het verstandig dat je nog op een paar punten let:

 • Zorg dat er witregels aanwezig zijn tussen de alinea’s, voor een betere indeling en overzicht.
 • Houd het taalgebruik eenvoudig en zorg dat er geen fouten in staan.
 • Laat iemand anders je beschouwing doornemen, zodat de fouten er uit worden gehaald.
 • Zorg dat de onderdelen logisch op elkaar aansluiten.
 • Vermijd het woord ‘toch’ in je beschouwing.
 • In de samenvatting mag geen nieuwe informatie staan.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Astrid-de-Wilde
Aantal keer gelezen: 61144x
Toegevoegd: 30-08-2015 11:34
Gewijzigd: 24-09-2015 20:37

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!