Inleiding schrijven door man

Inleiding schrijven, zo begin je

Inleiding schrijven door manEen verslag bestaat uit een inleiding, een kern en een slot (een conclusie). Je begint met een goede inleiding. Bij de inleiding is het belangrijk dat de lezer wordt geprikkeld om verder lezen. Hij of zij moet nieuwsgierig worden gemaakt. In de inleiding overtuig jij je lezers ervan om het verslag helemaal te lezen. Maar hoe doe je dat, hoe schrijf je een goede inleiding? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Inleiding

Het schrijven van een goede inleiding. Elk begin is moeilijk, ook het begin van een inleiding. Hoe doe je dat…..? Bij het schrijven van een verslag is een inleiding een belangrijk en een vast onderdeel. Bij een inleiding is het belangrijk dat je de inhoud en de lengte in de gaten houdt. De inhoud is uiteraard van belang om de lezer ervan te overtuigen om verder te lezen, maar ook aan de lengte zit een voorwaarde. Neem voor de lengte van een inleiding ongeveer 10% van de totale lengte van het verslag. Als je een verslag hebt van tien bladzijden, dan is de inleiding ongeveer één bladzijde. Dit kan een houvast voor je zijn, maar mag uiteraard wel iets afwijken.

Indeling inleiding

Als je een inleiding uit gaat werken, dan is het goed om te weten wat er zoal benoemd kan worden in dit deel van het verslag. Deze onderdelen worden nu verder besproken:

 • Introductie van het onderwerp
 • Probleemstelling, onderzoeksvraag
 • Doelstelling
 • Afbakening van het onderzoek
 • Relevantie
 • Leeswijzer

Inleiding - introductie van het onderwerp

De inleiding die je schrijft, begint vaak met een introductie van je onderwerp. Waar gaat het verslag over? Waarom is het verslag belangrijk? Je geeft hierbij aan wat voor probleem zich voordoet, waar mogelijk hoe dat het probleem is ontstaan en wat er over het probleem bekend is. Ook beschrijf je hier de gevolgen van het probleem en of dat het samenhangt met een of meer andere problemen. Bij dit onderdeel is het belangrijk dat je duidelijk bent en niet teveel af gaat wijken naar andere onderwerpen. Je kunt een onderwerp zo breed maken als je zelf wilt, maar zorg dat het af wordt gebakend en te onderzoeken blijft.

Inleiding – probleemstelling, onderzoeksvraag

Wanneer het onderwerp bekend is gemaakt en is toegelicht, ga je dieper in op de probleemstelling. Dit is een vraag waarbij je in de conclusie een antwoord gaat geven. Voordat je onderzoek gaat doen bedenk je dus wat je wilt weten en dat probeer je in je inleiding concreet te formuleren.Inleiding – doelstelling

Na de probleemstelling komt de doelstelling aan bod. Daarbij wordt uitgelegd wat je wilt bereiken met je verslag. Vaak wordt dat SMART geformuleerd:

 • Specifiek: Wat moet er verbeterd of op worden gelost?
 • Meetbaar: Wat wil je precies bereiken? Geef ook aan hoe je dit gaat meten.
 • Acceptabel: Is het een acceptabele doelstelling voor de doelgroep/de opdrachtgever?
 • Realistisch: Is de doelstelling haalbaar?
 • Tijdsgebonden: Binnen hoeveel tijd wil je je doel bereiken? (Als je ergens stage loopt kan dat een X aantal weken zijn of maanden, geef duidelijk de maanden aan bijvoorbeeld van april tot en met juli).

Inleiding – Afbakening onderzoek

Bij de inleiding geef je ook de afbakening van het onderzoek weer. Het kan zijn dat je een heel breed probleem hebt, maar je gaat maar een klein deel daarvan onderzoeken. Je geeft in de inleiding duidelijk aan welk deel je van dat probleem gaat onderzoeken en bijvoorbeeld voor welke doelgroep of welke branche het is.

Inleiding – relevantie

Voor de lezer is het vaak nuttig om te lezen waarom jouw onderzoek relevant is. Daarom leg je uit wat de reden is van je onderzoek en voor wie het zinvol is om hier wat mee te doen. Je kunt hier heel uitgebreid op in gaan, maar je kunt ook kort weergeven waarom je het onderzoek doet, wat je ermee wil bereiken en wat de organisatie er aan heeft of wat de maatschappij hier aan kan hebben. Wanneer lezers de meerwaarde inzien, hebben ze sneller de neiging om verder te lezen.

Inleiding – leeswijzer

De inleiding kan af worden gesloten met een leeswijzer, zodat de lezers weten wat zij allemaal verder in het verslag tegen kunnen komen en waar.

Doel inleiding schrijven

Het schrijven van een inleiding heeft een doel:

 • Je wilt je onderwerp introduceren (geef kort aan waar het over gaat en baken het ook af).
 • Je wilt de lezer interesseren (waarom is dit onderzoek interessant om te lezen, wat is de meerwaarde?).
 • Je wilt aantonen waarom je onderzoek relevant is (zorg voor een goede opening zodat de lezer meteen meer over je verslag wil weten en verder wil lezen).

Onderschat het belang van een inleiding niet. Een boeiende en interessante inleiding zorgt er namelijk voor dat de lezers, die het verslag onder ogen krijgen, verder zullen lezen en niet gapend van verveling stoppen. In de inleiding breng je structuur aan van wat je in het verslag gaat uitwerken. Voor leerkrachten is een inleiding ook erg belangrijk. Zij lezen in het begin van het verslag wat er allemaal behandeld zal worden. Zorg ervoor dat de inleiding niet alleen boeiend maar ook duidelijk en overzichtelijk is en in korte bewoordingen vertelt wat er komen gaat. Gebruik de juiste woorden, maak geen taal- en/of spellingsfouten. Laat iemand de inleiding een keer doorlezen. Wat vindt hij of zij ervan? Is alles duidelijk? Als er jargon wordt gebruikt, leg dit uit! Schrijf de inleiding kort en bondig, voorkom een langdradige inleiding. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Astrid-de-Wilde
Aantal keer gelezen: 92904x
Toegevoegd: 23-08-2015 18:49
Gewijzigd: 24-09-2015 20:41

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!