euro geld

Bijstand eigen vermogen

euro geldBijstand en eigen vermogen, wat mag er wel en wat mag er niet? Het kan zijn dat je op een bepaalde leeftijd door omstandigheden in de bijstand komt. Wat zijn dan de gevolgen als je eigen vermogen hebt? Veel mensen hebben deze vraag, daarom wordt er in dit artikel aandacht besteed aan bijstand en eigen vermogen.

Vermogen en bijstand

Als je teveel vermogen hebt dan zul je dit als eerste op moeten maken, voordat je in de bijstand komt. Je kunt wel een bijstandsuitkering aanvragen als je eerst opmaakt wat je teveel aan vermogen hebt. Bij de gemeente noemen ze een deel van je vermogen opmaken interen. De gemeente zal voor je bepalen hoeveel je in mag teren, je mag dit ook weer niet al te snel doen. Interen mag je bij de meeste gemeentes anderhalf maal de bij jou behorende uitkering.

Huurkosten

Heb je een erg hoge huur die je moet betalen dan kan een gedeelte van de huurkosten worden meegenomen. Ook is het zo als je uitgaven hebt die erg noodzakelijk zijn, ook dan kun je deze kosten van het vermogen aftrekken. Je zou bijvoorbeeld heel hard aan een nieuwe wasmachine toe zijn, dan mag je een nieuwe kopen. Heb je nog spullen in of rond het huis dan mag je deze juist niet afschrijven.

 • De gemeente zal informeren bij banken en andere instellingen naar het vermogen dat je eventueel hebt. Het is daarom erg belangrijk dat je bankafschriften en andere formulieren goed bewaart.
 • Als het zo is dat je niet al de papieren die je nodig hebt bewaard hebt dan kan het zomaar zijn dat de gemeente geen rekening houdt met al de uitgaven die je hebt gedaan, hierdoor kan dan wel het interingsbedrag worden verlengd.
 • Het is zo, heb je een wasmachine die kapot gaat en je hebt deze vervangen dan moet je aan de gemeente kunnen bewijzen dat de wasmachine aan vervanging toe was.
 • De gemeente zal een rekening vragen van de winkel waar je de wasmachine hebt gekocht.

Bijstandsuitkering aanvragen

Het kan ook zijn dat je een bijstandsuitkering aan wil vragen en je hebt teveel vermogen, maar je kunt over dit vermogen niet beschikken. Je kunt teveel vermogen hebben waar je nog helemaal niets aan hebt, dit zou een erfenis kunnen zijn. Ben je een alleenstaande en je zou een bedrag van 15.000 euro hebben geërfd. Je hebt dan een vermogen dat 8315 euro te hoog is waar je eigenlijk pas over kunt beschikken als degene waar je dit bedrag van erft komt te overlijden. Het kan dus zijn dat je veel later over dit bedrag kunt beschikken. Als dit bij jou het geval is dan zal de gemeente je wel een bijstandsuitkering geven, maar wel met de voorwaarden dat je het bedrag weer terug gaat betalen.

Eigen woning is vermogen

Als je een eigen woning hebt dan moet je ook dit zien als vermogen, je hoort dan vaak zeggen je moet je eigen huis opeten. Wat er eigenlijk wordt bedoeld met het opeten van je eigen huis is dat je rekening moet houden met de overwaarde van je huis bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Als je een eigen huis hebt dan heb je een bedrag dat is vrijgesteld van 48.000 euro. Alles wat boven dit bedrag uitkomt als je huis wordt geschat is overwaarde. Ga je naar de gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen en je hebt overwaarde op je huis dan zal de gemeente dit plusbedrag aan je lenen. Ben je getrouwd en je hebt samen een huis met een waarde van 200.000 euro en je hebt hiervan nog 100.000 hypotheekschuld, je hebt dan een overwaarde op je huis van 100.000 euro.

Bijstand en eigen vermogen, regels

Een paar regels die je dient te weten over bijstand en eigen vermogen:

 • Ben je getrouwd en je hebt samen niet meer vermogen dan deze 100.000 euro of nog andere inkomsten en je gaat dan een bijstandsuitkering aanvragen, dan zul je te horen krijgen van de ambtenaar dat je een vrijgesteld bedrag hebt van 48.000 euro. Dit bedrag zal niet worden meegeteld bij het bepalen van het vermogen, ook heb je nog recht op een vermogensvrijstelling van 11.370 euro als je bent gehuwd. In het totaal heb je dan een vermogensvrijlating  van 59.370 euro. Het vermogen, wat je dan nog overhoudt, is 40.630 euro.
 • Ga je een bijstandsuitkering aanvragen als je bent gehuwd en je gaat dit vermogen overhouden dan zal de gemeente een lening met je afsluiten waardoor de gemeente dan een tweede hypotheekrecht krijgt. Is het zover dan krijg je samen een maandelijks bedrag wat voor de bijstandsnorm geldend is in de vorm van een lening.
 • Als het bijstandsbedrag voor iemand die is gehuwd is vastgesteld op 1300 euro per maand dan hebben ze na 31 maanden 40.300 euro ingeteerd, ze hebben dan nog een bedrag van iets meer dan 300 euro tegoed. Als ze alles op hebben wat valt onder vermogen dan kunnen ze weer een normale bijstandsuitkering krijgen. Als je in aanmerking wil komen voor een geldlening moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • Om te beginnen moet je in ieder geval eigenaar zijn van een woning. Het is ook de bedoeling dat je zelf in de woning woont. Je krijgt ook een geldlening van de gemeente als bijstandsuitkering als blijkt dat je de woning niet kunt verkopen. Wil je een geldlening van de gemeente dan moet het bedrag van de uitkering zeker niet hoger worden dan 1.336.42 euro inclusief vakantiegeld. Ook moet je een overwaarde hebben op je huis, dus het vermogen wat in de woning zit moet hoger zijn dan 48.000 euro.
 • Wil je een bijstandsuitkering aan gaan vragen dan moet je weten dat er sinds januari 2015 wel wat is veranderd, de Participatiewet vervangt sinds dien de Wet werk en bijstand. Ben of word je bijstandsgerechtigde dan krijg je wel te maken met deze nieuwe bijstandsregels. Ben je bijstandsgerechtigde dan krijg je een lagere bijstandsuitkering als je de woonkosten kunt delen met huisgenoten die ouder zijn dan 21 jaar.

WOZ waarde

Om te bepalen hoeveel het huis waard is wordt er door de gemeente een taxateur aangewezen, je hebt gemeenten die de WOZ waarde hanteren. Als de gemeente de WOZ waarde hanteert dan hoef je in ieder geval geen taxatiekosten te betalen. normaal gesproken komen de taxatiekosten van je woning voor jou rekening, kun je deze niet betalen dan komen deze kosten onder de bijzondere bijstand te vallen. Ga je een bijstandsuitkering aanvragen en je hebt geen overwaarde op je huis dan kun je meteen voor bijstand in aanmerking komen.

Recht op bijstand, wanneer?

Je wil weten wanneer je recht hebt op bijstand, daarvoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je hebt recht op bijstand:

 • Als je in Nederland woont.
 • Als je 18 jaar of ouder bent.
 • Als je geen beroep kunt doen op een andere uitkering.
 • Als je niet in de gevangenis of een huis van bewaring zit.
 • Als je mee doet aan activiteiten die de gemeente je aanbiedt om werk te vinden.
 • Als je niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebt om je in levensonderhoud te voorzien. Als je samenwoont met je echtgenoot of je voert een gezamenlijke huishouding met iemand, dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.

Vermogenstoets bijstand

Om te bekijken of je wel of geen recht hebt op bijstand zal de gemeente kijken of je niet teveel eigen vermogen hebt (waaronder spaargeld). Wanneer je meer vermogen hebt dan is toegestaan, dan kun je daarmee in je eigen levensonderhoud voorzien. Dan heb je geen recht op bijstand tot je het geld op hebt gemaakt. Je mag een maximaal bedrag bezitten, maar dat hangt af van je leefsituatie.

 • Voor de bijstand 2015 geldt bij een gezamenlijke huishouding maximaal 11.790 euro.
 • Voor de bijstand 2015 geldt voor een alleenstaande ouder maximaal 11.790 euro.
 • Voor de bijstand 2015 geldt voor een alleenstaande maximaal 5.895 euro.

De Belastingdienst bepaalt ieder jaar opnieuw hoeveel eigen vermogen je mag hebben.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Astrid-de-Wilde
Aantal keer gelezen: 5612x
Toegevoegd: 05-01-2016 14:50
Gewijzigd: 29-03-2016 22:43

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3795 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!