Duurzaam wonen met bodemwarmte

Duurzaam wonen met bodemwarmte

Duurzaam wonen met bodemwarmteTegenwoordig zijn er verschillende manieren hoe je je huis kan inrichten. Steeds meer wordt de nadruk gelegd op duurzaam wonen. Duurzaam wonen kan gerealiseerd worden door te werken met bodemwarmte.

Steeds meer duurzaam heeft alles te maken met klimaatverandering. Het klimaat verandert in rap tempo in negatieve zin. Dit heeft zijn weerslag in milieurampen van groot formaat. De ijskap van de polen is door de opwarming van de aarde steeds aan het wegsmelten en het voortbestaan van de verschillende diersoorten is in gevaar. Verschillende gemeenschappen doen nu alles eraan om verschillende acties te ondernemen die de opwarming van de aarde tegen gaat. Duurzaam bouwen en wonen zijn één van de stappen die een bijdrage daarbij kan leveren.

Duurzaam bouwen en wonen

Het gebruiken van materialen tijdens de bouw die geen negatief effect hebben op het milieu, is de eerste stap die gezet wordt om op een duurzame manier bouw activiteiten op gang te zetten. Naast duurzaam bouwen heb je ook het begrip duurzaam wonen. Duurzaam wonen legt de nadruk op investeringen die op lange termijn een besparend effect heeft, maar bovenal een milieuvriendelijk effect teweeg brengt. Er zijn verschillende aspecten binnen een huishouding die je op een duurzame manier kunt bewerkstelligen. Energie opwekken middels het gebruik maken van zonne-energie is een vorm van duurzaam wonen. Door zonnepanelen in te zetten, zorg je ervoor dat er op basis van een op een natuur verkregen bron, energie opgewekt wordt en nog meer...zonder dat er CO2 uitstoot of andere schadelijke stoffen de natuur ingaan. Naast zonnepanelen is er ook een bron die je voor je woniningrichting kunt gebruiken en dat is bodemwarmte.

Wat is bodemwarmte?

Zoals eerder gesteld is bodemwarmte één van de manieren om op een duurzame manier te wonen. Dit komt omdat warmte van de bodem een duurzaam en hernieuwbaar karakter omvat. Verder is bodemwarmte een energiebron die gestoeld is op een efficiënte werking en zorgt ervoor dat uw woning adequaat verwarmd en verkoeld kan worden. Een andere naam voor bodemwarmte is aardwarmte. Het component dat bodemwarmte onderscheid van aardwarmte is de diepte waarop de warmte gewonnen wordt. Indien warmte onttrokken wordt tot een diepte van 500 m onder de grond, dan is er sprake van bodemwarmte. Wordt er warmte onttrokken onder de grond die dieper ligt dan 500 meter, dan is er sprake van aardwarmte. Beide typen kunnen gecategoriseerd worden als een essentiële methode om de overgang naar een meer duurzame warmtevoorziening te bewerkstelligen. Omdat het in Nederland lastiger is om de diepte te bereiken van aardwarmte, wordt er alleen gebruik gemaakt van bodemwarmte om woningen te verwarmen.
Werking van bodemwarmte

Het proces om warmte uit de bodem te onttrekken is een proces dat met nauwkeurigheid uitgevoerd moet worden.
Allereerst wordt er gekeken naar de locatie en de energievraag om te kunnen vaststellen als er gebruikt moet worden gemaakt van een open bodemenergiesysteem (monobron of doublet) of een gesloten bodemenergiesysteem. Middels een bronpomp wordt warme grondwater opgepompt en langs een warmtewisselaar heen geleid. De warmtewisselaar speelt vervolgens een cruciale rol wanneer het op aankomt de overdracht van warmte aan het collectieve installatie van het warmtenet voor elkaar te krijgen. Op het moment dat het grondwater afgekoeld is, wordt het meteen terug gepompt in dezelfde watervoerende laag. Vervuiling tijdens dit proces is niet mogelijk, omdat het hier gaat om een circuit die compleet afgesloten is. Collectief verwarmen van een woning is mogelijk wanneer er tijdens het installeren gebruikt gemaakt wordt van meerdere warmtepompen. Deze warmtepompen transformeren bodemwarmte naar bruikbare warmte, die woningen vervolgens via het warmtenet op een adequate en efficiënte manier kan verwarmen en koelen.

Voordelen van bodemwarmte

Warmte van de bodem brengt een aantal voordelen met zich mee. Wie gebruikt maakt van bodemwarmte is zich ervan bewust dat er op deze manier gewerkt wordt naar een meer duurzame manier van wonen. Omdat warmte uit de bodem duurzame energie betreft, speelt het geen enkele rol wanneer het gaat om de uitstoot van CO2 en of het vervuilen van het milieu. Investeren in bodemwarmte is een dure investering, maar op lang termijn is het enorm kostenbesparend. Verder heeft de natuur ervoor gezorgd dat de bron van bodemwarmte onbeperkt beschikbaar is. Je kunt stellen dat de bodemwarmte een betrouwbare bron heeft, wanneer het gaat om beschikbare warmte. Het maak namelijk niet uit in wat voor seizoen van het jaar je bevindt, de bron van warmte van de bodem is in staat om in ieder geval tientallen jaren te kunnen voorzien in een hoeveelheid warm water. Een ander voordeel is dat de installatie van bodemwarmte minimale impact heeft op de bovengrondse activiteiten, meer omdat het niet veel ruimte in beslag neemt en ook beperkt zichtbaar is. Zoals jezelf kunt merken, met warmte van de bodem heb je meer dan alleen het verwarmen en afkoelen van je woning.

Nieuwbouw

Voor een nieuwbouwwoning wordt alles vanaf het begin gedaan. Er hoeft niets gesloopt te worden om weer bij te bouwen. Ga je binnenkort van start met je nieuwbouwwoning? Dan is het raadzaam om nu al te denken over wonen met een duurzaam karakter. Met het gegeven dat aardgas bij een nieuwbouwwoning weg komt te vallen én dat lucht/water waterpomp een hoog elektriciteitsverbruik kent, is de weg helemaal open voor nieuwe duurzame methoden. Warmte via de bodem te laten onttrekken is zeker een van de opties die je serieus moet overwegen. Op lang termijn zal het zeker een goede investering zijn.

Kies voor duurzaam wonen

Zoals jezelf kunt merken is het gebruik maken van warmte van de bodem een zeer voordelige optie. Vermeldenswaardig is dat er een aantal factoren een rol spelen bij het op zoek gaan naar warmte van de bodem. De bodemgesteldheid moet bijvoorbeeld goed geïnspecteerd worden, om vast te stellen welke werkwijze er moet worden aangehouden. Verder is een investering in bodemwarmte relatief duur. De mogelijkheid om het installeren van dit collectief aan te vragen is er. Op die manier kunnen de kosten die gepaard gaan met de installatie worden verdeeld en is het minder zwaar om de investering te doen. Ben je van plan om gebruik te maken van bodemwarmte? Dan zijn er verschillende bedrijven die dat voor jou in orde kan maken. Bij het kiezen van een bedrijf is het goed om te kijken naar de voordeligste aanbod. Wil je graag meehelpen en een bijdrage leveren om de strijd tegen vervuiling van de aarde tegen te gaan? Dan hoef je niet meer te aarzelen om gebruik te maken van het onttrekken van warmte uit de bodem.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: bunder
Aantal keer gelezen: 2384x
Toegevoegd: 02-05-2021 19:43
Gewijzigd: 12-05-2021 15:22

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3413 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!