Energielabel bedrijfspanden: alles wat je moet weten!

Energielabel bedrijfspanden: alles wat je moet weten!

Energielabel bedrijfspanden: alles wat je moet weten!Een energielabel is een indicator die aan panden kan worden gegeven om aan te tonen hoe energiezuinig het pand is. Een dergelijk label wordt dan ook vaak toegewezen aan woningen en is ook van toepassing op bedrijven. Met een energielabel kan eenvoudig worden gezien of een pand energiezuinig is of niet en in welke mate dit is.

Het energielabel is een maatregel die vanuit de overheid verzorgd wordt om ervoor te zorgen dat bedrijven gestimuleerd worden tot het verminderen van energieverbruik. De regels die er omtrent energie labels voor bedrijfspanden zijn worden daarom in de toekomst ook aangescherpt.

Het energielabel

Een energielabel staat ook wel bekend als de energieprestatie van een pand. Het keurmerk is opgebouwd uit verschillende labels die het energieverbruik van hoog naar laag kunnen aangeven. De verschillende labels die aan een pand toegewezen kunnen worden zijn A, B, C, D, E, F en G waarbij A het meest energiezuinig of zelfs energieneutraal is en G helemaal niet energiezuinig is. Deze labels worden voor de duidelijkheid ook aangetoond in kleuren die veranderen van groen voor label A naar donkerrood voor label G. Vanaf 2023 is het de bedoeling dat alle bedrijfspanden in Nederland voorzien zijn van een energielabel C. Als een pand een lager label heeft, dus D, E, F of G, dan mag het bedrijfspand niet meer gebruikt worden.

Verplicht of niet?

 De vraag die vaak gesteld wordt met betrekking tot een energielabel voor bedrijfspanden is of deze verplicht is. Op het moment dat een bedrijfspand verkocht of verhuurd wordt, dan is de eigenaar van het pand verplicht om voor een energielabel te zorgen. Bedrijfsgebouwen die nieuwgebouwd worden moeten ook voorzien zijn van een energielabel om duidelijkheid over het verbruik te kunnen geven. Deze regels zijn van toepassing op bedrijven die een oppervlakte beslaan van 50 vierkante meter of groter. Onder deze regels vallen gebouwen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, supermarkten, kantoorpanden, winkels, verpleeghuizen en andere bedrijfspanden. Als een gebouw een monumentale status heeft of gebruikt wordt voor industriële doeleinden, dan is een energielabel niet verplicht. Als een gebouw verhuurd wordt en als het contract hiervoor voor 2015 is afgesloten, dan is een energielabel ook niet verplicht.

Gevolgen als er geen energielabel aanwezig is

Een energielabel is dus voor bedrijfspanden in de meeste gevallen verplicht. Om toezicht te houden op het naleven van de bestaande regelgeving worden er door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controles uitgevoerd. Bij deze controles wordt er gekeken of er een energielabel aanwezig is als een pand verhuurd, opgeleverd of verkocht wordt. Moet er volgens de regels een energielabel aanwezig zijn en is deze niet geregeld, dan kan de eigenaar van het pand een boete krijgen. Voor particulieren kan een boete voor het niet bezitten van een energielabel ongeveer €400,- euro zijn terwijl het voor bedrijven kan oplopen tot bedragen van wel €20.000,- euro. Daarnaast moet alsnog gezorgd worden voor een geldig energielabel.

Hoe regel je een energielabel?

Een energielabel voor woningen wordt standaard door de overheid toegekend in de vorm van een voorlopig energielabel. Voor bedrijfspanden is deze maatregel niet van toepassing. Een eigenaar van een bedrijfsgebouw moet dan ook zelf zorgen voor het toekennen van een energielabel. Hiervoor moet een deskundig bedrijf ingeschakeld worden die over de juiste papieren bezit voor het onderzoeken en toekennen van een energielabel aan een pand. Er zijn daarvoor veel verschillende organisaties die bevoegd zijn tot het uitvoeren van een onderzoek en het toekennen van een label. Als een bedrijf de juiste papieren heeft, dan komt een EPA-U deskundige langs die een energielabel kan onderzoeken. De hoogte van de kosten voor een dergelijk onderzoek kunnen verschillen per pand. De prijs is vaak afhankelijk van de oppervlakte van het gebouw.Wat gaat er in de toekomst gebeuren

De toekomst voor energielabels voor bedrijfspanden houdt in dat de regelgeving met betrekking tot energieverbruik en registratie hiervan strenger zal worden. Vanuit de overheid worden regels aangescherpt om ervoor te zorgen dat iedereen, dus ook bedrijven, gaan bijdragen aan een beter milieu. Vanaf 2023 moeten bedrijfspanden dan ook allemaal voorzien zijn van energielabel A, B of C. Gebouwen met een lager label mogen vanaf dat moment niet meer gebruikt worden, tenzij het gaat om gebouwen die uitgesloten zijn zoals bijvoorbeeld monumentale panden of gebouwen die gebruikt worden voor industriële doeleinden. Dat is hoe de regelgeving er op dit moment uitziet en wat de verwachtingen zijn, afhankelijk van het verloop kunnen de uitzonderingen op de regels ook verplicht worden tot het verkrijgen van een groen label.

Financieren van een pand in de toekomst

Voor het financieren van een bedrijfspand kunnen er ook gevolgen zijn als er geen juist energielabel aanwezig is. Zo zijn er tegenwoordig al verschillende banken die geen panden meer financieren die een energielabel C of hoger hebben of die geen verduurzamingsplan voor de nabije toekomst hebben. De reden hiervoor is dat bedrijfspanden met een laag label minder waard worden waardoor investeren in dergelijke gebouwen niet meer aantrekkelijk is. Ook huurders van gebouwen zullen daarom in de toekomst vaker kiezen voor een gebouw met een groen label. Om deze redenen zullen bedrijfspanden met een laag label ook sneller en vaker leeg komen te staan waardoor de waarde ook zal dalen. De regelgeving schrijft nu voor dat bedrijfspanden vanaf 2023 een groen C-label moeten hebben en de verwachting is dat de regelgeving zal worden aangescherpt om in 2030 een groen A-label verplicht te stellen voor bedrijfspanden.

Verbeteren van een energielabel

Als jouw bedrijfspand een energielabel heeft die aantoont dat het pand een stuk zuiniger gemaakt kan worden, dan kun je daarvoor verschillende energiebesparende maatregelen nemen. Een aantal maatregelen zijn zelfs zeer eenvoudig in werking te zetten. Om een bedrijfspand naar energielabel C te krijgen kunnen er bijvoorbeeld maatregelen worden genomen zoals het verzorgen van de juiste isolatie van een pand. Ook kan er gekozen worden voor een duurzame manier om energie op te wekken zoals gedaan kan worden door het plaatsen van zonnepanelen. Energiezuinige verlichting en maatregelen om het pand op een zuinige manier te verwarmen en te koelen dragen hier ook aan bij. Groener ondernemen is dan ook voor ieder bedrijf de toekomst!

Energielabel voor je bedrijfspand aanvragen

Wil je als pandeigenaar voldoen aan de energielabel verplichting? Dan moet je een energielabel aanvragen bij een BRL-9500 gecertificeerd bedrijf. Zo'n energieadvies bedrijf stuurt na het maken van een afspraak een EPA-U adviseur op locatie om de energiezuinigheid van het pand te bekijken. Tijdens de inspectie worden er gegevens genoteerd over de isolatie, verwarming en glas van de bedrijfsruimte. Vervolgens worden deze gegevens op kantoor binnen 7 dagen uitgewerkt tot een energieadviesrapport met daarin het huidige energielabel van je bedrijfspand. Dit energielabel is 10 jaar geldig.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: BrianA
Aantal keer gelezen: 1258x
Toegevoegd: 09-11-2019 13:46
Gewijzigd: 11-11-2019 10:05

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3722 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!