groene stroom windmolen zonnepanelen

Groene stroom: wat is dat eigenlijk?

groene stroom windmolen zonnepanelenDe energiebronnen over de gehele wereld raken uitgeput en daarnaast draagt de opwekking van ‘normale’ stroom bij aan de klimaatverandering. Daarom is er al sinds enkele tientallen jaren groene stroom verkrijgbaar. Deze stroom wordt op een duurzame wijze opgewekt en door deze manier van opwekken verandert het klimaat minder snel. Maar wat is groene stroom nu eigenlijk precies?

Wat is het verschil tussen grijze en groene stroom?

Grijze en groene stroom is eigenlijk precies hetzelfde. Uit alle stopcontacten in Nederland komt dan ook dezelfde stroom. Het verschil tussen grijze en groene stroom is echter de wijze van opwekken. Voor de opwekking van grijze stroom worden kern-, kolen- en gascentrales gebruikt, terwijl groene stroom wordt opgewekt met behulp van wind- en zonne-energie, waterkracht en biomassa. Daarom is groene stroom duurzamer dan grijze stroom.

Hoe wordt groene stroom opgewekt?

Volgens de overheid is groene stroom schoon en betrouwbaar en wordt het gehaald uit een energiebron die niet kan uitputten. Ook draagt de opwekking van deze energie niet bij aan de klimaatverandering. De energiebronnen die mogen worden gebruikt voor de opwekking van groene stroom zijn wind, water, zon en biomassa.

De meest duurzame energiebronnen voor de opwekking van groene stroom zijn wind, water en zon. Voor de opwekking van groene stroom door middel van windkracht worden windmolens gebruikt, voor de opwekking door middel van water gebruiken we waterraden. Als we groene stroom willen opwekken door middel van zonne-energie maken we gebruik van zonnepanelen. Er komen geen of slechts weinig schadelijke stoffen vrij bij de opwekking van groene stroom uit een van deze drie energiebronnen.

Het opwekken van stroom door gebruik te maken van biomassa als energiebron is echter niet altijd even duurzaam. Soms worden hiervoor namelijk oerwouden gekapt en dit is uiteraard niet goed voor het milieu. Andere energiebedrijven verbouwen gewassen op stroom te maken van deze biomassa, maar deze stukken grond hadden ook voor landbouwgrond kunnen worden gebruikt. Daarom is het bij de opwekking van groene stroom door middel van biomassa niet altijd zeker of de opwekking wel echt zo duurzaam is. Onderzoek daarom eerst welke energiebron er precies voor de opwekking van de stroom wordt gebruikt

Waarom kiezen voor groene stroom?

De keuze voor groene stroom brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo wordt deze stroom opgewekt uit een energiebron die niet opraakt. Voor de opwekking van grijze stroom worden namelijk fossiele brandstoffen gebruikt en deze bronnen raken zo langzamerhand uitgeput. Als er steeds meer mensen kiezen voor groene stroom, worden er steeds meer middelen ingezet om deze groene stroom te kunnen leveren. Dit zorgt ervoor dat jouw kinderen en kleinkinderen later ook nog stroom hebben.

Een andere belangrijke reden om te kiezen voor groene stroom is dat er bij de opwekking van de energie geen of weinig CO2 wordt uitgestoten. De CO2-uitstoot draagt bij aan de klimaatverandering en deze verandering heeft op zijn beurt weer negatieve gevolgen op mensen, dieren en planten. Er zullen meer hittegolven, overstromingen en periodes van extreme droogte voorkomen en de ecosystemen zullen beschadigen. Ook heeft de klimaatverandering een negatief effect op de voedselproductie. Doordat er bij de opwekking van groene stroom geen of weinig CO2 wordt uitgestoten, zal de klimaatverandering ook minder toenemen.

Verder worden er bij de opwekking van groene stroom ook geen of minder andere schadelijke stoffen uitgestoten. Dit zorgt ervoor dat groene stroom nog milieuvriendelijker is.

Wat is een GvO?

Een GvO is de afkorting voor Garantie van Oorsprong. Eén garantie betekent dat er ergens in Europa duizend kWh groene stroom uit een duurzame energiebron is opgewekt. Als een bedrijf groene stroom wil gaan aanbieden, moeten zij genoeg GvOs tot hun beschikking hebben.

Wat is een Milieukeur?

Als je kiest voor groene stroom, kun je kiezen voor een bedrijf met of zonder Milieukeur. Een bedrijf met een Milieukeur voldoet aan extra kwaliteitseisen die gelden voor de opwekking van groene stroom. Eén van de criteria die geldt voor de Milieukeur is dat de groene stroom moet zijn opgewekt uit installaties die relatief nieuw zijn. Hiermee wordt de bouw van nieuwe installaties gestimuleerd, waardoor het aanbod groene stroom steeds groter wordt. Er zijn onafhankelijke organisaties die controleren of energieleveranciers voldoen aan de eisen voor de Milieukeur.

Energieleveranciers van Nederlandse oorsprong

Op dit moment zijn er in Nederland nog veel energieleveranciers die gebruikmaken van GvOs uit andere landen in Europa, voornamelijk uit Scandinavië. Deze installaties staan er al jaren en de energieleveranciers die hier gebruik van maken bouwen meestal geen nieuwe installaties. Als je groene stroom inkoopt bij energieleveranciers die gebruikmaken van GvOs uit andere landen in Europa, werk je dus vrijwel niet mee aan de bouw van nieuwe installaties om groene stroom op te wekken.

In Nederland is er een grote vraag naar groene stroom, maar het aanbod is schaars. Het is daarom niet zo vreemd dat er een groot aantal energieleveranciers is dat gebruikmaakt van GvOs uit andere landen in Europa. Er zijn echter ook energieleveranciers die enkel groene energie opwekken met installaties in Nederland. Als de vraag bij deze leveranciers groter wordt dan het aanbod, investeren zij in de bouw van nieuwe installaties. Deze stroom is dan ook ‘echt groen’, omdat deze bedrijven ervoor zorgen dat er meer groene stroom kan worden geleverd.

Hoe kies je een goede energieleverancier?

Als je een echt goede energieleverancier wilt kiezen, kun je dus het beste kiezen voor een leverancier die groene stroom (voornamelijk) opwekt uit windenergie, waterkracht en/of zonne-energie. Daarnaast is het beter om te kiezen voor een leverancier die gebruikmaakt van installaties in Nederland dan een bedrijf dat voor de opwekking installaties uit andere landen in Europa gebruikt. Ook kun je onderzoeken welke energieleverancier in de afgelopen jaren het meest heeft geïnvesteerd in installaties voor de opwekking van groene stroom.

Kosten van groene stroom

Vaak denken mensen dat groene stroom duurder is dan grijze stroom. In principe is dat ook zo, omdat de opwekking van deze stroom meer geld kost. Energieleveranciers die groene stroom leveren krijgen echter subsidies van de overheid. Hierdoor kan de prijs voor de klant toch lager worden gehouden. Daarom is er voor de consument geen of nauwelijks een verschil in de kosten voor groene en grijze stroom.

In sommige gevallen is het wel zo dat de prijs van groene stroom verkregen uit installaties in Nederland iets duurder is dan de prijs van groene stroom afkomstig van installaties uit andere landen. Dit komt doordat de leveranciers die groene stroom opwekken met installaties in Nederland meer geld nodig hebben voor investeringen in de bouw van nieuwe installaties.

Hoe kun je nog meer bijdragen aan de opwekking van groene stroom?

Door te kiezen voor een energieleverancier die investeert in de bouw van nieuwe installaties draag je zelf bij aan de opwekking van groene stroom. Er zijn echter ook nog andere manieren om hieraan bij te dragen. Zo kun je bijvoorbeeld nog meer investeren in de bouw van deze installaties door mede-eigenaar te worden van een windmolen of een windpark. Een andere mogelijkheid is om zonnepanelen te installeren op je woning of op een stuk land dat van jou is. Deze investering heb je er na verloop van tijd helemaal uit en het kan je zelfs geld opleveren door de besparing op energiekosten en het terugverkopen van groene stroom aan de energieleverancier.

Groen gas

Naast groene stroom kun je ook gebruikmaken van groen gas. Dit is biogas met dezelfde kwaliteiten als aardgas. Het wordt verwekt door mest, gft-afval of slib te vergisten. Er wordt dus gebruikgemaakt van biomassa en er komen bij de opwekking minder schadelijke stoffen vrij. Helaas is het gasnet nog niet overal geschikt voor groen gas, waardoor het op dit moment nog maar weinig wordt verkocht aan consumenten.

Er zijn ook bedrijven die aardgas verkopen onder de noemer ‘groen gas’. Deze leveranciers zorgen ervoor dat de CO2-uitstoot van het aardgas dat ze aanbieden wordt gecompenseerd door bomen te planten. Deze bomen nemen de CO2 van het aardgas weer op, waardoor de CO2-uitstoot op nul zou moeten uitkomen. Dit is echter niet altijd het geval, want het kan zijn dat de geplante bomen niet lang genoeg blijven staan.

Minder stroom verbruiken

Groene stroom is een stuk milieuvriendelijker dan grijze stroom, maar het heeft toch nog steeds schadelijke effecten op het milieu. Het milieu wordt bijvoorbeeld belast door de bouw van windmolens en zonnepanelen. Daarnaast is het ook zo dat de opwekking van stroom uit biomassa niet altijd even milieuvriendelijk is. Minder stroom verbruiken is daarom nog steeds de milieuvriendelijkste optie.

Het lijkt misschien lastig om minder stroom te verbruiken, maar met een paar kleine aanpassingen in het dagelijks leven verbruik je al snel heel wat minder stroom. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de lichten altijd uitstaan als je weg bent van huis of in de nacht. Ook kun je stroom besparen door ervoor te zorgen dat de koelkast en de vriezer minder vaak open zijn (snel dicht doen en niet op een kiertje laten staan) of door bijvoorbeeld je computer en televisie niet aan te laten staan op het moment dat je deze apparaten niet gebruikt. Als je groene stroom gebruikt en ook nog eens bespaart op je stroomgebruik, draag je echt je steentje bij aan het milieu!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 5209x
Toegevoegd: 08-02-2016 18:55
Gewijzigd: 11-03-2016 12:32

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3721 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!