Hoe schrijf je een motivatiebrief?

Hoe schrijf je een motivatiebrief?

Hoe schrijf je een motivatiebrief?Als je gaat solliciteren, is het belangrijk dat je kunt motiveren waarom je graag die ene baan wilt of waarom het bedrijf juist voor jou moet kiezen. Dit kun je doen door het schrijven van een motivatiebrief. Hoe kun je een goede motivatiebrief schrijven en waar moet je op letten? In dit artikel lees je meer over het schrijven van een goede motivatiebrief.

Motivatiebrief

Een motivatiebrief is wat betreft de opbouw gelijk aan een sollicitatiebrief. De voorbereiding voor het schrijven van een goede motivatiebrief neemt de meeste tijd in beslag. Daarbij kun je een aantal stappen hanteren.

Motivatiebrief voorbereiding

Het eerste waar je naar dient te kijken is wat voor baan of functie wil je bemachtigen? Als je een duidelijk doel voor ogen hebt wat je wilt bereiken, dan is het zoeken naar een baan eenvoudiger. Weet je wat voor werk je wilt doen of wat voor functie er bij je past? Omschrijf voor jezelf eens je droombaan. Welke functie past daar bij? Wanneer jij een motivatiebrief gaat schrijven voor een concrete vacature, dan kun je het beste de functienaam gebruiken.

Het tweede waar je naar dient te kijken is je doelfunctie. Wat verwacht een potentiële werkgever van je? Je kunt daarbij een aantal vacatures zoeken die overeenkomen met je doel. Let daarbij goed op welke functie titels er worden gebruikt, welke woorden er vaak terugkomen om de functie te beschrijven en welke eis de vacatures met elkaar gemeen hebben. Tijdens het werken kunnen er binnen iedere functie problemen voorkomen, deze dien je op te lossen. Hoe zou je dat doen? En kun je bepaalde problemen misschien voorkomen en zo ja hoe zou je dat aanpakken? Het is nog fijner wanneer je iemand kent die het werk uitvoert, want daar kun je dan ervaringen mee uitwisselen of je kunt er een voorbeeld aan nemen.

Motivatiebrief werkervaring

Je meest recente werkervaring kun je evalueren. Je geeft daardoor jezelf meer zicht op je vaardigheden en je eigenschappen. Maak een lijst van taken en verantwoordelijkheden voor jezelf en geef je sterke en zwakke kanten voor jezelf weer.

Motivatiebrief kennis en vaardigheden

Kennis en vaardigheden heb je nu voor jezelf op een rijtje staan. Hoe ga je dit vertalen naar de praktijk? Heb je de kennis en de vaardigheden al eens in de praktijk gebruikt en zo ja, hoe is dat gedaan?

Motivatiebrief  referenties

Referenties verzamelen is ook belangrijk. Als anderen je complimenten hebben gegeven, dan sta je daardoor veel sterker dan wanneer je zelf een verhaal gaat houden. Je kunt een overzicht maken van de positieve feedback van vroegere leidinggevenden. Je hebt nu veel informatie verzameld en dan kun je beginnen met het schrijven van de motivatiebrief.

Motivatiebrief schrijven

Bij het schrijven van de motivatiebrief is het belangrijk dat je iedere zin kort en bondig houdt. Zorg ervoor dat de zinnen aankomen. Zorg voor duidelijkheid in je tekst. Het beste kun je maar één komma per zin gebruiken. Ook variëren in de zinsconstructie is daarin een goede keuze. Je kunt korte en iets langere zinnen met elkaar afwisselen. Je kunt soms twee losse zinnen ook aan elkaar voegen. Maak geen te lange zinnen. Kort en bondig, daardoor wordt de inhoud van de brief pakkend. Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is, gebruik alleen vaktermen en afkortingen die ook in de vacature zijn gebruikt. Probeer wel zo direct mogelijk te schrijven, maar ga het niet forceren. Let er wel goed op dat de brief niet langer is dan 1 A4tje. Indien nodig kun je je brief inkorten of iemand anders de brief na laten kijken, zodat hij bondiger geformuleerd kan worden. Als je twijfelt of een bepaalde bijzin wat toevoegt aan de brief haal hem dan weg.
Voorbeeld motivatiebrief
Jan Janssen
Dr. Schapenstraat14
7624 AM Enschede

…… hoofdkantoor
T.a.v de heer …..
Adres huisnummer
Postcode plaats

Enschede, 7april 2015

Betreft: Motivatiebrief functie …….


Geachte heer ……,

Ik heb een advertentie voor de functie van …. binnen uw bedrijf ….. op …… gelezen. Dit heeft meteen mijn interesse gewekt. Middels deze motivatiebrief wil ik graag solliciteren naar deze functie.

Afgelopen ….. (maand) heb ik mijn studie ……………….. met succes afgerond. Gedurende mijn studie heb ik een periode stage gelopen bij de afdeling ….. van ……. . Ik heb hier veel geleerd als ……. Ik ben zeker geen onbekende met taken en verantwoordelijkheden van de ……………….. in uw branche. Voor meer informatie over mijn werkzaamheden verwijs ik u graag naar mijn cv in de bijlage.

Uw organisatie (naam) spreekt mij erg aan, omdat ……………………………… . maar ……………… heeft ook een goed imago en ………………………….. .

Ik leer snel en ben gemotiveerd. Ik kan zelfstandig werken en in teamverband. Ik zou graag persoonlijk aan u toelichten wat ik voor uw organisatie kan betekenen.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

Jan Janssen


Bijlage CV
 

Toelichting motivatiebrief schrijven

In de aanleiding van je motivatiebrief schrijf je bijvoorbeeld waar je de vacature hebt gevonden en waarom deze je aanspreekt. In de alinea die daar op volgt geef je wat persoonlijke informatie over je opleiding, werkverleden en je vaardigheden. Ook kun je hier je goede punten benoemen (waarom moeten ze juist jou aannemen?). In de volgende alinea besteed je aandacht aan informatie over het bedrijf en waarom jij bij dat bedrijf wilt werken, wat zijn de redenen dat jij juist hier gaat solliciteren? In de laatste alinea sluit je de motivatiebrief af en geef je aan dat je graag uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Aandachtspunten motivatiebrief

Bij het schrijven van een motivatiebrief is het belangrijk dat je feiten gaat combineren met persoonlijke informatie. Feiten zijn bijvoorbeeld waar je hebt gewerkt en wat je van een bedrijf weet. Je licht dit toe met persoonlijke elementen, met je eigen beweegredenen. Je mag best uitgebreid zijn in je motivatie. Alleen leuk is niet duidelijk, geef aan waarom, wat je kunt leren, wat je interessant vindt en welke vaardigheden jij bezit, zodat men overtuigd wordt van jouw kunnen. Laat je motivatiebrief ook altijd door iemand anders controleren, zodat er geen taalfouten inzitten. Wanneer de lezer van de motivatiebrief opmerkt dat er taalfouten in de brief staan, kan hij of zij zich er aan storen en dat kan er weer voor zorgen dat de motivatiebrief aan de kant geschoven wordt en dat men doorgaat met de volgende sollicitatiebrief.

Tips motivatiebrief

Je dient de tijd te nemen als je een motivatiebrief gaat schrijven. Het belangrijkste bij het schrijven is veel oefenen. Je bent vaak niet met de eerst geschreven brief meteen tevreden, dat hoeft ook niet. Zeker de eerste keer is het lastig en is het beter dat je er ruim de tijd voor uittrekt, zodat je een goede motivatiebrief op kunt stellen. Je kunt verschillende motivatiebrieven schrijven en dan van iedere brief de beste elementen er uit halen en daarmee een nieuwe brief schrijven waar je wel tevreden over bent.

Het is aan te raden om in te spelen op de eisen en de verlangens die een werkgever heeft. Je kunt dan aangeven, dat je daaraan kunt voldoen. Je kunt dat ook toelichten door aan te geven welke vaardigheden je bezit en of je ergens al ervaring mee hebt opgedaan. Je sterke en zwakke punten kun je ook duidelijk maken, deze dien je van jezelf te kennen. Je wilt vaak niet jezelf promoten, maar daar is een motivatiebrief wel voor. Je gaat aangeven wat de redenen zijn om voor jou te kiezen als een bedrijf een keuze dient te maken. Dit hoeft niet heel overdreven, het gaat er over dat jij duidelijk kunt maken wat zij aan je hebben en waarom.

Schrijf een opvallende motivatiebrief. Zorg dat je geen standaard motivatiebrief maakt, het gaat er om dat wat zij lezen binnenkomt en blijft hangen. De standaard motivatiebrieven worden snel gelezen en aan de kant geschoven. Zorg dus dat je wat los maakt bij de lezer, dat jouw brief hem of haar niet onverschillig laat. Misschien bezit je wel speciale vaardigheden die anderen niet bezitten. Benoem deze dan ook in de brief, zodat men daar van op de hoogte is. Juist deze informatie kan de doorslag geven om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. Zorg ervoor dat men niet om je heen kan.

Schrijf nu een motivatiebrief

Je weet nu hoe een motivatiebrief er uit moet zien, waar je aan moet denken en welke indeling je kunt hanteren. Vanuit deze informatie kun je gaan oefenen. Je hoeft niet in een keer een goede motivatiebrief te kunnen schrijven. Dit kost tijd. Je kunt daarom een aantal vacatures nemen en daar een motivatiebrief voor schrijven. Je leert hierdoor jezelf als het ware weg te geven, te promoten. Dit kan op een heel natuurlijke manier, zodat het niet overdreven is. Hoe je dit het beste kunt doen, leer je gaandeweg het schrijven van de motivatiebrief. Hiervoor is oefenen het toverwoord. Ben je op zoek naar een baan en heb je een bepaalde functie op het oog? Zoek dan een aantal vacatures en ga oefenen met motivatiebrieven schrijven. Je droombaan komt dan vanzelf op je pad.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: E.
Aantal keer gelezen: 6197x
Toegevoegd: 13-04-2015 17:27
Gewijzigd: 21-08-2015 15:01

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!