Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?De hoogte van hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van allerlei verschillende factoren. Om te ontdekken wat hypotheekrenteaftrek precies is en hoe hypotheekrenteaftrek werkt is het raadzaam deze pagina nauwkeurig te bestuderen.

Op deze manier ontdek je welk korting je door de hypotheekrente krijgt en kun je desnoods met pen en papier een berekening maken.

Belastingstelsel in Nederland

In Nederland betaalt iedere burger inkomstenbelasting over het inkomen dat behaald wordt. Over het inkomen wordt belasting betaald naderhand van vier verschillende belastingschijven. Het systeem wordt af en toe aangepast, maar het gaat om de strekking. In 2015 geldt het volgende systeem:

Tot de AOW-leeftijd gelden de volgende belastingschijven.

Schijf 1 tot en met €19.822 is 36,50% inkomstenbelasting.
Schijf 2 van €19.823 tot en met €33.589 is 42,00% inkomstenbelasting.
Schijf 3 van €33.590 tot en met €57.585 is 42,00% inkomstenbelasting.
Schijf 4 vanaf €57.586 is 52,00% inkomstenbelasting.

Vanaf de AOW-leeftijd gelden de volgende belastingschijven.

Schijf 1 tot en met €19.822 is 18,60% inkomstenbelasting.
Schijf 2 van €19.823 tot en met €33.589 is 24,10% inkomstenbelasting.
Schijf 3 van €33.590 tot en met €57.585 is 42,00% inkomstenbelasting.
Schijf 4 vanaf €57.586 is 52,00% inkomstenbelasting.

Wanneer je een bepaald inkomen hebt wordt dit onderverdeeld in de verschillende schijven. Wanneer je een inkomen hebt van €100.000 wordt er dus over vier verschillende bedragen een specifiek percentage aan belasting betaald. Wanneer je in Nederland meer verdient betekent dit in de regel dan ook dat je relatief en absoluut meer inkomstenbelasting betaalt.

Inkomstenbelasting in relatie tot hypotheekrenteaftrek

Wanneer je een huis koopt is de rente die je over de hypotheek betaalt aftrekbaar. De woning dient het hoofdverblijf te zijn en de rente wordt afgetrokken van het deel dat je aan belasting betaalt. Wanneer je €10.000 aan rente betaalt met een inkomen van €100.000 zal er dan ook over €90.000 inkomstenbelasting worden betaald.
De hypotheekrenteaftrek ontvang je achteraf pas en de inkomstenbelasting wordt meestal al bij de werkgever ingehouden. Wanneer je aangifte doet voor de inkomstenbelasting wordt er vaak aangegeven welk bedrag je voorlopig ontvangt. De hypotheekrenteaftrek wordt maandelijks in termijnen uitbetaald.

Eigenwoningforfait

Wanneer je een eigen huis hebt krijg je niet enkel te maken met de hypotheekrenteaftrek. Naast de hypotheekrenteaftrek is er ook een post waarover je moet betalen. Wanneer je een eigen woning hebt is het de bedoeling dat je belasting betaalt over de waarde van de woning. Een woning wordt door de gemeente gewaardeerd en op basis van de WOZ-waarde is het de bedoeling dat er belasting betaald wordt. Over de WOZ-waarde wordt een bepaald percentage betaald. De bijdrage wordt bepaald door de gemeente in het eerste kwartaal en om het jaar.

In het onderstaande overzicht kun je zien wat je moet betalen wanneer je woning een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Zoals je begrijpt wordt het bedrag hoger wanneer je woning meer waard is:

  • Tot €12.500 is er geen bijdrage.
  • Vanaf €12.501 tot €25.000 is er een bijdrage van 0,30%.
  • Vanaf €25.001 tot €50.000 is er een bijdrage van 0,45%.
  • Vanaf €50.001 tot €75.000 is er een bijdrage van 0,60%.
  • Vanaf €75.001 tot €1.050.000 is er een bijdrage van 0,75%.

Vanaf €1.050.001 gaat er een nieuwe regeling van kracht. Bij een dergelijk bedrag wordt er een bijdrage tot 2,05% berekend door de Belastingdienst. Het eigenwoningforfait valt in de meeste gevallen weg tegen het bedrag dat aan hypotheekrente ontvangen wordt. Op deze manier is er in vrijwel alle gevallen een voordeel aan hypotheekrenteaftrek te behalen.

Hoeveel hypotheekrenteaftrek ontvang ik?

Om te berekenen hoeveel hypotheekrenteaftrek je precies zal ontvangen is het van belang de juiste berekening te doen. Het eist enige concentratie wanneer je met deze berekening aan de slag gaat.

Allereerst is het belangrijk om in beeld te brengen wat het inkomen precies is dat je ontvangt. Wanneer je het inkomen hebt betaald is het mogelijk om te bepalen welk bedrag je aan inkomstenbelasting betaalt. Om vervolgens te betalen hoeveel hypotheekrenteaftrek er is moet je achterhalen wat de WOZ-waarde op dit moment precies is. De hypotheekrente wordt afgetrokken van de inkomstenbelasting die je betaalt en daarmee wordt er een voordeel behaald.

WOZ-waarde bepaling

Wanneer je te maken hebt met hypotheekrenteaftrek wordt vaak ook het thema woningforfait behandeld. Wanneer er een bepaalde WOZ-waarde wordt berekend heeft dit immers invloed op deze belasting die je hiervoor betaalt. Wanneer je het niet eens bent met de bepaling van de WOZ-waarde is het mogelijk om deze WOZ-waarde aan te vechten. Wanneer je de WOZ-waarde aanvecht zal er opnieuw een berekening worden gemaakt en kun je in sommige gevallen behoorlijk wat kosten besparen.

Hypotheekrenteaftrek als heet hang ijzer

Al jaren wordt er gedreigd met afschaffing van hypotheekrenteaftrek en nu lijkt het dan ook daadwerkelijk te gebeuren. Gelukkig vindt de afschaffing van hypotheekrenteaftrek geleidelijk aan plaats. In het begin is waarschijnlijk nog steeds een deel van de hypotheekrenteaftrek mogelijk en later wordt de hypotheekrenteaftrek naar verwachting volledig afgeschaft.

Hypotheekrenteaftrek houdt al sinds 1893 stand en vanaf dat moment was het een uitstekende opsteker voor de huizenbezitters in Nederland. De huizenprijzen zijn steeds toegenomen en hypotheekrenteaftrek bleek een gouden greep. In tijden van crisis bleek hypotheekrenteaftrek echter een grote kostenpost voor de overheid en ook voor de huizenmarkt bleek het idee van hypotheekrenteaftrek niet altijd even geslaagd.

Sinds 2013 zijn de regels al een klein beetje veranderd en mag er alleen nog hypotheekrenteaftrek plaatsvinden wanneer een hypotheek wordt afbetaald. Wanneer je al een aflossingsvrije hypotheek had kun je deze aanhouden en is er in principe niets aan de hand. Met de nieuwe regeling hoopt de overheid de kracht van huizenbezitters te versterken. Steeds meer hypotheken blijken onder water te staan en bij dalende huizenprijzen zou de situatie nog verder kunnen verslechteren.
Volgens sommige experts zou de afschaf van de hypotheekrenteaftrek betekenen dat de huizenprijzen dalen. Voor huizenbezitters is dit een groot nadeel, maar voor starters is dit juist een groot voordeel. Door afschaffing van de hypotheekrenteaftrek krijgen starters weer een kans en gaan de huizenprijzen mogelijk geleidelijk aan dalen. Door het langzaam afschaffen van de hypotheekrenteaftrek is de schade naar verwachting laag.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Jos Huizinga
Aantal keer gelezen: 4470x
Toegevoegd: 01-07-2015 08:42
Gewijzigd: 22-08-2015 12:03

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3261 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!