tekenen voor hypotheek

Lineaire hypotheek, wat is dat?

tekenen voor hypotheekWeet je wat een lineaire hypotheek is? Bij het afsluiten en bekijken van de verschillende hypotheken, is het van belang te weten wat de hypotheekvormen inhouden. In dit artikel staat de lineaire hypotheek centraal.

Hypotheek, algemeen

Je wilt een huis kopen. De meeste mensen moeten daarvoor geld lenen, of een ander onroerend goed verkopen en met die opbrengst hun nieuwe huis betalen. Je kunt ook het geluk hebben om een grote som geld te winnen met een loterij of spel, of je krijgt wellicht een mooie erfenis. Genoeg gedroomd! Waarschijnlijk moet jij gewoon naar de bank of andere financiële instelling om een hypothecaire lening aan te vragen. Hypotheek is de verkorte naam voor hypothecaire lening en wordt het meest gebruikt.

 • Wat houdt een hypothecaire lening in? Je vraagt geld aan de bank of een andere financiële instelling om de aankoop van een onroerend goed te financieren. De geldverstrekker kijkt of jij met jouw inkomen de lasten kunt dragen, die een lening met zich meebrengen.
 • De geldverstrekker taxeert daarnaast ook de waarde van het huis. De reden daarvan is dat deze geen risico wil kopen. Zij wil dat, wanneer jij de rente en aflossing niet meer kunt betalen en het huis moet verkopen, de opbrengst ten minste zo groot is dat jij je schuld (je hypothecaire lening) daarmee kunt aflossen. De geldverstrekker neemt de hypotheek (deze is hypotheeknemer) en jij geeft de hypotheek op je huis of bedrijf aan de geldverstrekker (jij bent de hypotheekgever). Deze termen, hypotheekgever en -nemer worden nog wel eens door elkaar gehaald. Deze verwarring komt omdat de bank het geld geeft en jij het geld neemt.
 • Een hypotheek, hypothecaire lening, wordt als volgt omschreven: een hypotheek is een geldlening met een onroerend goed als onderpand. Dit kan een huis zijn, een bedrijf of ander gebouw.
 • De persoon die het geld van de financiële instelling ontvangt geeft hypotheek op het onroerend goed. De instantie die het geld geeft, neemt hypotheek op het onroerend goed. De geldnemer geeft zijn of haar onroerend goed als onderpand, als zekerheid voor de geldverstrekker.
 • De geldgever krijgt het recht van hypotheek dat wil zeggen dat hij of zij de eerste is die het geld terug ontvangt bij (gedwongen) verkoop van het onroerend goed.

Soorten hypotheek

Er is keuze uit de volgende soorten hypotheek: de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek. De aflossingsvrije hypotheek bestaat nog wel bij hypotheken die eerder zijn afgesloten (die al 'lopen'), maar deze worden er nu niet meer aangeboden. Onderstaand worden de lineaire en de annuïteiten hypotheek besproken.

 • De lineaire hypotheek is een hypothecaire lening met als onderpand (zekerheid) een onroerend goed. Je spreekt met de geldverstrekker een bepaald rentepercentage af, dat je moet betalen over de lening en je betaalt elke maand een vast bedrag aan aflossing gedurende de looptijd van de lening.
 • De aflossing is, zoals vermeld, elke maand hetzelfde bedrag. De schuld, de geldlening, neemt elke maand af als jij je aflossing hebt gedaan. De te betalen rente, die je over de totale schuld betaalt, neemt daardoor dus elke maand af.
 • Hoeveel rente het scheelt ligt aan het bedrag dat wordt afgelost. In het begin van je lineaire lening betaal je veel aan rente, want de schuld is hoog.
 • Door de maandelijkse aflossing wordt de schuld steeds kleiner en het bedrag aan rente lager, dus de maandelijkse lasten voor rente gaan omlaag, het aflossingsbedrag blijft hetzelfde.
 • Zie de aflossing als een soort spaarpotje, waar je geen geld uit kunt nemen, maar dat wel elke maand groeit. In het begin is, zoals vermeld, het bedrag van de rente hoog, de aflossing blijft gelijk, naarmate er is afgelost daalt het rentebedrag.
 • Je bruto maandlasten voor de lineaire hypotheek nemen geleidelijk aan af.

Doordat je steeds minder rente gaat betalen krijg je minder hypotheekrenteaftrek, dus de netto maandlasten nemen wat minder af, omdat je minder teruggaaf van de Belastingdienst krijgt. Dit is anders dan bij de annuïteiten hypotheek.

Wanneer kies je voor een lineaire hypotheek?

Je kiest voor een lineaire hypotheek als je de hoogste lasten kunt dragen op het moment dat jij een hypotheek afsluit en later liever wat minder betaalt voor je hypotheek. Je woont bijvoorbeeld samen, hebt ieder een inkomen en hebt (nog) geen kinderen. In dat geval kun jij je de hogere lasten permitteren. Als je in de toekomst een kinderwens hebt dan zullen de kosten van levensonderhoud drastisch omhoog gaan en dan is het prettig dat je de woonlasten gemakkelijk kunt betalen. Je zorgt er voor dat je jouw schuld al voor een gedeelte hebt terug betaald in de tijd dat je inkomen daarvoor meer dan toereikend is. Het is erg prettig als je vervolgens op de langere termijn tegen minder woonlasten aan kunt kijken.

Ook wanneer je denkt "nu heb ik een goedbetaalde baan, dus ik kan (extra) aflossen om straks wat minder uren te gaan werken", of je partner stopt straks met werken, waardoor het inkomen wellicht halveert. Er kunnen veel redenen zijn om te kiezen voor een lineaire hypotheek, met de hoge woonlasten in het begin, die lager worden naarmate de tijd verstrijkt en jij elke maand een aflossing hebt gedaan. Houd ook rekening met je belastingvoordeel, veel rente en weinig aflossing betekent in sommige gevallen een mooi bedrag ontvangen van de Belastingdienst. Dat voordeeltje verdwijnt langzamerhand, omdat jij steeds minder rente gaat betalen. Belicht alle aspecten, voordat jij de keuze van een hypothecaire lening maakt.

De annuïteitenhypotheek

Je kiest voor een annuïteitenhypotheek als je elke maand vaste lasten wilt voor je hypothecaire lening. Je wilt niet in het begin veel betalen en geleidelijk aan steeds minder, zoals bij de lineaire hypotheek.

 • Je kiest ervoor om elke maand hetzelfde bedrag te betalen aan je geldverstrekker.
 • Bij het afsluiten van een annuïteitenhypotheek spreek je met de geldverstrekker af dat je de gehele looptijd van de hypothecaire lening elke maand hetzelfde bedrag betaalt aan rente en aflossing.
 • Geen pieken aan het begin van de hypotheek, geen dalen op het einde, elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing, eerst veel rente en heel weinig aflossing en dat eindigt met weinig rente en veel aflossing, maar steeds betaal je per maand hetzelfde bedrag.
 • Als je voor deze zekerheid kiest is een annuïteitenhypotheek aan te raden. Je weet bijvoorbeeld dat je een bepaald bedrag aan rente en aflossing nu en in de toekomst goed kunt betalen, waarom zou je het jezelf dan moeilijk maken om in het begin erg duur te gaan wonen (zoals dat gebeurt als je een lineaire hypotheek afsluit).
 • Je houdt van die zekerheid, van die vastigheid. Je weet ook welk bedrag de Belastingdienst eventueel bijdraagt in de vorm van een bedrag per maand, ook al zal dat bedrag verminderen als je geleidelijk aan minder rente betaalt.

Twijfel je over je hypotheek, praat met een financieel adviseur. Hij of zij zal alle kanten belichten van de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 2556x
Toegevoegd: 18-06-2016 11:48
Gewijzigd: 03-07-2016 22:01

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3261 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!