Huurconflicten en het huurrecht

Huurconflicten en het huurrecht

Huurconflicten en het huurrechtEen huurconflict is natuurlijk ontzettend vervelend. Ongeacht of dit bij de verhuurder of de huurder zelf vandaan komt, niemand vindt deze dingen leuk. Toch komen ze zeer regelmatig voor. Er kunnen allerlei voorvallen plaatsvinden waardoor een huurconflict ontstaat. Als het vervolgens nog verder escaleert is dat extra vervelend voor alle betrokkenen.

Voorbeelden van huurconflicten

Omdat er vele soorten huurconflicten zijn is het moeilijk deze allemaal te benoemen. Sommige komen dan ook voor door de gekste redenen. Maar vaak gaan dergelijke geschillen wel over dezelfde soort dingen. Tussen huurders en verhuurders ontstaat dan wrijving waarna de situatie zomaar uit de hand kan lopen met een langdurige procedure tot gevolg. Dit zijn de conflicten die over het algemeen het meeste voorkomen:

Huurprijs

Het is logisch dat er over de huurprijs vaak conflicten ontstaan. In principe heeft een verhuurder in de vrije sector de mogelijkheid om eens in de twaalf maanden de huur te verhogen. Hiervoor moet deze dat wel eerst contractueel vast laten leggen. Mocht een verhuurder tussentijds een verhoging van de huurprijs door willen voeren, dan kan dit alleen wanneer er aantoonbaar verbeteringen aan de woning zijn doorgevoerd. Mocht het buiten een van deze redenen om gebeuren, dan ontstaat er vaak een conflict. Dit kan echter ook al gebeuren wanneer een huurder van mening is dat de verhoging buitensporig of onterecht is. Bovendien wordt dit soms door de verhuurder gebruikt als een middel in een poging huurders ertoe te zetten de huur op te zeggen, wanneer ze hier redenen voor hebben die normaal gesproken niet gegrond zijn. Maar dit kan ook komen omdat de verhuurder denkt dat hij met nieuwe huurders veel meer kan vragen, bijvoorbeeld doordat de prijzen of de vraag enorm is gestegen.

Onderhoud

Onderhoud is een groot begrip. Dit kan van alles zijn. Echter is het wel de verantwoordelijkheid van de verhuurder om een leefbare woonomgeving te creëren waarin de huurder zonder problemen kan leven. Mocht er achterstallig onderhoud zijn of zijn er dingen kapot, dan kan dit gevaarlijke situaties tot gevolg hebben. Daarom is het van belang dat wanneer er iets niet goed is, hier zo snel mogelijk wat aan gedaan wordt. Het kan natuurlijk ook andersom zijn. In sommige gevallen maken huurders er een bende van. Dan kan het gebeuren dat de verhuurder veel kosten moet maken omdat er constant dingen kapot gaan of gerepareerd moeten worden. Of als een verhuurder mankementen aan een woonruimte niet meldt, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan waarvoor de verhuurder alsnog verantwoordelijk is.

Overlast

Overlast kan op talloze manieren ontstaan. Dit kan zijn doordat er vaak geklaagd wordt door omwonenden, waardoor een verhuurder ook in de problemen kan komen. Wanneer dit te vaak gebeurd kan dit een reden zijn voor een verhuurder om een huurder na verloop van tijd uit een woning te willen zetten. In dergelijke gevallen zal het vaak gaan om geluidsoverlast. Maar het kan ook komen doordat een huurder bijvoorbeeld niet hygiënisch is waardoor er in de woningen en voor omwonenden overlast kan ontstaan. Het kan echter net zo goed gebeuren dat er overlast ontstaat waar een huurder niets aan kan doen, zoals ongedierte bijvoorbeeld. Wil een verhuurder niet ingrijpen als zoiets zich voordoet, dan kan dit reden zijn voor een huurder om vervolgstappen te ondernemen.
Wat is het huurrecht

Het huurrecht komt eraan te pas wanneer er conflicten ontstaan. Eigenlijk zijn hierin allemaal regels opgesteld over huurovereenkomsten. Een huurder en verhuurder gaan immers een overeenkomst aan. Vaak blijkt echter wel dat deze beiden niet volledig op de hoogte zijn van wat dat eigenlijk inhoudt en aan welke regels ze aan beide kanten moeten voldoen. Op dat moment kan het huurrecht uitkomst bieden. Omdat beide partijen zich middels een overeenkomst aan elkaar verbonden hebben hebben ze verplichtingen naar elkaar. Er moet echter ook nagegaan worden of alles in de overeenkomst wel volgens de wetten opgesteld is. Als dat wel het geval is en het geschil nog steeds niet wordt opgelost dan zal het huurrecht wellicht kunnen bepalen wat er moet gebeuren. De meeste mensen denken dat het vaak alleen gaat over de huur van woningen, panden en kamers. Maar het huurrecht is er in principe voor alle huurovereenkomsten. Dus als het gaat over de huur van voertuigen of objecten is deze ook van kracht. Het huurrecht is een specifiek onderdeel van het verbintenissenrecht, wat dan weer veel breder is en gaat over alle verbintenissen.

Vervolgstappen na huurconflicten

Welke vervolgstappen er precies genomen kunnen of moeten worden, zijn voor iedere zaak verschillend. Wanneer je als huurder of verhuurder met de handen in het haar zit, kun je het beste de hulp inroepen van een specialist. Er zijn veel juristen die gespecialiseerd zijn in het huurrecht waardoor ze zullen kunnen helpen om advies te geven hoe een zaak het beste vervolgd kan worden. Normaal gesproken zal een advocaat of jurist naar een aantal zaken gaan kijken voordat deze advies gaat geven. Allereerst zal de exacte inhoud van het huurcontract onder de loep genomen worden. Daarna zal er uitgebreid gekeken worden naar het probleem. Denk hierbij bijvoorbeeld naar hoe lang het al gaande is, wanneer het ontstaan is en op welke manieren al over gecommuniceerd is met de tegenpartij. Daarna kan er gekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor een huurder of verhuurder die een zaak wil beginnen. Zo kunnen er verschillende mogelijkheden worden doorgenomen die het conflict al dan niet op kunnen lossen. Zo kan een jurist een goed advies geven of je überhaupt een zaak hebt en of het verstandig is om deze voor de rechter te laten komen. Deze juridische kennis kan als een goed hulpmiddel fungeren om een weloverwogen beslissing te nemen. Niemand zal uiteindelijk eindeloos willen procederen wanneer de kans om te winnen klein is, hoe vervelend een probleem ook kan zijn. Er zijn altijd vele manieren om conflicten als deze op te lossen. Wanneer een verhuurder of huurder zich genoodzaakt voelt in een huurconflict verdere stappen te ondernemen, is dit vaak wanneer alles via de normale weg geen vruchten heeft afgeworpen. Als een oplossing ver weg lijkt dan zit er soms niets anders op dan een stap verder te gaan. In dat geval zijn er vele mogelijkheden om gratis advies in te winnen. Dit kan bijvoorbeeld bij het juridisch loket. De overheid heeft dit in het leven geroepen omdat mensen op die manier kosteloos en onafhankelijk van advies kunnen worden voorzien. Daarna kan er altijd nog worden gekozen om verdere stappen te ondernemen en te gaan procederen in het geval van een huurconflict.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: MariekedeBruijn
Aantal keer gelezen: 2352x
Toegevoegd: 30-04-2020 18:02
Gewijzigd: 01-05-2020 09:32

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3795 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!