contract lezen

Welke arbeidsvoorwaarden staan er in je contract?

contract lezenAls je een contract ondertekent dan krijg je te maken met verschillende wetten en arbeidsvoorwaarden. Een aantal voorwaarden zijn standaard en staan in elk contract. Er zijn ook arbeidsvoorwaarden die minder vaak voorkomen in een overeenkomst. Het kan handig zijn als je weet welke arbeidsvoorwaarden er in je contract staat. Je weet hierdoor precies waar je jezelf aan moet houden tijdens je overeenkomst en soms ook na afloop van je overeenkomst.

Primaire arbeidsvoorwaarden

De primaire arbeidsvoorwaarden zijn verplicht om op te nemen in je overeenkomst. Deze voorwaarden zijn vrij standaard en niet zo heel spannend. In deze voorwaarden staat hoeveel uren je gaat werken en welk salaris je gaat verdienen. Dit zijn afspraken die volgens de wet altijd vastgelegd moeten worden in je arbeidsovereenkomst. Daarnaast staat ook de arbeidsduur omschreven in je contract. Sommige primaire arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een cao. Buiten de primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit zijn extra afspraken tussen een werkgever en werknemer. Deze afspraken zijn niet verplicht, maar staan soms wel in een arbeidsovereenkomst.

Reiskostenvergoeding

Een werkgever is niet verplicht om een reiskostenvergoeding te betalen. Als een werkgever een vergoeding betaalt dan zijn dit secundaire arbeidsvoorwaarden. Als je hier recht op hebt dan staat dit in je contract of cao. In de wet zijn er geen regels, waardoor de werkgever vrij is om te bepalen wat voor een vergoeding er betaalt wordt. Er kan een afspraak zijn dat de eerste 10 kilometer niet vergoed wordt door de werkgever. Als je een reiskostenvergoeding krijgt dan is het slim om deze te houden op € 0,19 per kilometer. Over dit bedrag hoeft zowel de werkgever als werknemer geen belasting te betalen. Als het bedrag per kilometer hoger is dan betaal je wel belasting en hou je in de praktijk minder over. Bij een reiskostenvergoeding maakt het niet uit welk voertuig je naar je werk neemt. Je kan bijvoorbeeld op de fiets komen en alsnog een vergoeding per kilometer krijgen.

Verlof

Standaard krijg je volgens de wet minimaal 20 vrije dagen bij een werkweek van 40 uur. Dit is het minimum waar je werkgever zich aan moet houden. In de secundaire arbeidsvoorwaarden kan je regelen dat je extra vrije dagen krijgt. Bijvoorbeeld 5 extra vrije dagen bovenop het minimum. Een werkgever is niet verplicht om extra dagen te geven, maar je kan hier wel over onderhandelen.

13e maand

De 13e maand is een bonus die in de secundaire arbeidsvoorwaarden staat. Het is voor werkgevers niet verplicht om deze bonus te geven. Een 13e maand is altijd een bonus die net zo groot is als een maandsalaris. De bonus wordt meestal aan het einde van het jaar uitgekeerd in december. Bij sommige bedrijven is er een cao waarin de 13e maand staat. Als deze in het cao is opgenomen dan is je werkgever verplicht deze uit te keren.

Concurrentiebeding

Een bedrijf kan in een arbeidsovereenkomst als voorwaarden een concurrentiebeding opnemen. In dit beding staat dat als je ontslag neemt of je ontslagen wordt je niet aan de slag mag bij de concurrent. Aan het concurrentiebeding zijn bepaalde voorwaarden gesteld bijvoorbeeld dat je niet binnen een straal van zoveel kilometer mag werken. Sinds de nieuwe regelgeving in 2015 mag een concurrentiebeding niet meer opgenomen worden in een tijdelijk contract. Het beding zou werknemers beperken om nog een andere baan binnen dezelfde functie te vinden na het aflopen van het contract. Dit is oneerlijk want als een bedrijf niet wil dat je bij de concurrent gaat werken, dan hadden ze je een vaste aanstelling moeten geven. Bij een vaste aanstelling mag een concurrentiebeding wel opgenomen worden in het contract. Bij schending van het beding dien je een vergoeding te betalen aan je werkgever. De rechter kan bepalen hoe hoog de vergoeding is die je moet betalen vanwege het concurrentiebeding.

Relatiebeding

Een relatiebeding wordt meestal in een arbeidsovereenkomst opgenomen in combinatie met een concurrentiebeding. Het beding is meestal geldig voor een bepaalde periode na het aflopen van het contract. In het beding kan staan dat je geen klanten mee mag nemen naar de concurrent. Of als je voor jezelf gaat beginnen dat je geen klanten mag benaderen van je ex-werkgever. Een relatiebeding is soms lastig hard te maken. Een rechter vraagt soms om een lijst met relaties die als bijlage toegevoegd worden bij het contract. Alleen dan kan hard gemaakt worden dat je relaties meegenomen hebt. Een werknemer kan deze lijst ook opvragen zodat hij/zij weet wie er wel of niet meegenomen mag worden. Als je toch relaties meeneemt, dan moet je doorgaans een boete betalen. Als je een relatiebeding hebt dan kan het al verboden zijn om relaties toe te voegen via Linkedin. Een rechter kan hier streng over zijn dus pas hiermee op.

Auto van de zaak

Een auto van de zaak behoort tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is per werkgever afhankelijk of je privé of alleen zakelijk met een auto mag rijden. Als je de auto ook privé mag gebruiken, dan wordt dit gezien als loon in natura. Als de auto alleen voor het werk gebruikt mag worden, dan wordt het niet als loon gezien. Meestal wordt de auto dan niet in de overeenkomst opgenomen. Je krijgt voor de auto van de zaak een aparte bruikleen overeenkomst. Als je de auto van de zaak ook privé mag gebruiken dan krijg je te maken met bijtelling. Je moet deze vergoeding aan de Belastingdienst betalen omdat de auto gezien wordt als loon.

Pensioen

Werkgevers zijn alleen verplicht om een bijdrage te leven aan je AOW. Een aanvullend pensioen moet je als werknemer eventueel zelf regelen. Je kan in overleg met je werkgever onderhandelen over een aanvullend pensioen. Dit pensioen behoort tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Een werkgever kan hier een bijdrage aanleveren. Als je arbeidsovereenkomst onder een cao valt dan kan je pensioen hierin al geregeld zijn. De pensioenpremie wordt dan meestal door de werkgever betaalt.

Scholing

Je wil graag doorgroeien binnen het bedrijf en daarom wil je opleidingen gaan volgen. Op kosten van de zaak kan je eventueel scholing aangeboden krijgen. Dit behoort tot de secundaire arbeidsvoorwaarden in je arbeidsovereenkomst. Niet elke werkgever is bereid dit op te nemen in het contract. Je kan hier altijd over onderhandelen en eventueel aangeven welke opleiding je zou willen volgen.

Winstdeling

Er zijn bedrijven die bereid zijn om hun medewerkers te belonen als ze zich inzetten voor het bedrijf. Er kunnen door het bedrijf bepaalde doelen gesteld worden om bijvoorbeeld meer omzet te creëren. Het is de bedoeling dat je als werknemer hieraan bijdraagt met slimme ideeën en oplossingen. De werkgever kan aan het einde van het jaar kijken of de doelen behaalt zijn. Als er resultaten geboekt zijn dan kan de werkgever de werknemers belonen met een winstdeling. Elke werknemer krijgt een evenredig percentage van de winst. Als er sprake is van een winstdeling dan dient dit opgenomen te worden in de arbeidsovereenkomst.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: melissav
Aantal keer gelezen: 1786x
Toegevoegd: 19-10-2016 11:55
Gewijzigd: 13-11-2016 23:33

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3305 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!