Wat is een mediator en wanneer heb je deze nodig

Wat is een mediator en wanneer heb je deze nodig?

Wat is een mediator en wanneer heb je deze nodigSommige mensen raken wel is verstrikt in geschillen. Dit kunnen geschillen zijn met personen, maar ook met instanties. Soms loopt het zo hoog op, dat het zelfs uitdraait op een juridisch conflict. Wat moet je dan doen? In dat geval kan je een mediator inschakelen die jou hierbij gaat helpen op zoek gaat naar een oplossing. Maar wanneer kan je nu precies de hulp inroepen van een mediator?

Wat is een mediator en wat is zijn taak?

Een mediator is een onafhankelijke partij of bemiddelaar die je helpen kan bij een juridisch conflict. Zij benaderen een probleem geheel objectief en passen hoor en wederhoor toe bij alle betrokkenen. Het doel is om gezamenlijk tot een oplossing te komen die voor beide partijen werkt. Gesprekken die worden gevoerd tijdens het proces zijn geheel vertrouwelijk en gelden als stimulans om zaken tot een goed einde te brengen. Het grote voordeel van een mediator is dat zaken sneller en efficiënter worden opgelost als een onafhankelijke partij zich over de zaak gaat buigen. In de meeste gevallen leidt dit dan ook tot een positief effect, want in Nederland lopen ruim driekwart van alle zaken goed af met oplossingen waar beide partijen mee kunnen leven.

Hoe ziet een mediationtraject eruit?

De belangrijkste taak van een mediator is het bemiddelen van een (juridisch) conflict en het begeleiden van beide partijen die hieraan deelnemen. Wanneer een mediator wordt ingeschakeld, wordt er een traject gestart waarbij meerdere stappen worden doorlopen. Afhankelijk van het soort conflict wordt er door de instantie bepaald wat voor soort mediator nodig is om het probleem tot een goed einde te brengen. Als de mediator dat eenmaal is gekozen, wordt er gestart met een kennismaking en worden de standpunten en argumenten van beide partijen aangehoord.
De volgende stap is dat de mediator een overeenkomst opstelt waar alle benodigde informatie wordt weergegeven. Hierin staat ook onder andere wat er is gezegd door de betrokkenen, wat de kosten zijn en hoe het traject verder zal verlopen. Ook onderstreept de mediator dat er sprake is van geheimhoudingsplicht en dat er niet over gesproken mag worden met anderen. Wanneer alle handtekeningen zijn gezet, worden de gesprekken met beide partijen ingepland. Het doel van deze gesprekken is om naar elkaar te luisteren en gezamenlijk tot een oplossing te komen. En als het goed is zijn alle betrokkenen aan het eind van de rit er samen uitgekomen en wordt de juiste oplossing op papier gezet en ondertekend.

Wat zijn de voordelen van een mediator inschakelen?

Het inschakelen van een mediator heeft veel voordelen dan als je dit volgens een gerechtelijke procedure zou moeten doen. Wat zijn de belangrijkste voordelen?

  1. Zaken worden sneller opgelost, omdat er een kortere tijd zit tussen de geplande afspraken met alle betrokkenen.
  2. Het is een stuk voordeliger om een mediator in te schakelen dan naar de rechter te stappen.
  3. Er is altijd een onafhankelijk persoon aanwezig die de procedure in goede banen kan leiden.
  4. Er wordt altijd uitgegaan van een positieve gedachte. Dit beïnvloedt het proces en daardoor hebben beide partijen respect voor elkaar.
  5. Via een mediationtraject komen de betrokkenen zelf met een oplossing in plaats van dat ze die krijgen opgelegd door iemand anders

Wanneer mag je een mediator inschakelen?

De hamvraag is natuurlijk wanneer je nou precies een mediator mag inschakelen. In de meeste gevallen wordt dat bijvoorbeeld bij een echtscheiding gedaan. Wanneer twee mensen op een positieve manier uit elkaar willen gaan, dan schakelen zij vaak een mediator in. Zodoende zoeken beide partijen naar een oplossing in plaats dit via de rechtbank te willen spelen. Maar ook bij arbeidsconflicten, familiezaken of bij instanties onderling worden mediators gebruikt. Het blijft aanzienlijk goedkoper om het via een mediationtraject op te lossen en niet de juridische weg te bewandelen.


Is mediation verplicht of vrijwillig?

Niemand is verplicht om aan mediation te doen. Vergeleken met een rechterlijke procedure kan iemand er zelf voor kiezen om hieraan deel te nemen. Als iemand bereid is om een conflict goed en positief af te ronden, dan is de kans groot dat diegene wil meewerken aan het traject. Het gaat dus echt op vrijwillige basis, want met mediation draait het niet zozeer om het ‘gelijk halen’, maar willen mensen er juist gezamenlijk uitkomen.

Wat kost een mediator?

Nu het duidelijk is wat een mediator is en voor jou kan betekenen, ben je natuurlijk ook benieuwd wat het kost om deze in te schakelen. Dit hangt namelijk grotendeels af van het inkomen. Is het inkomen niet zo hoog? Dan betaal je alleen een kleine bijdrage waarnaar de overheid de overige kosten voor haar rekening neemt. Heb je een rechtsbijstandverzekering? Dan kan je dit ook via de verzekering spelen zodat je de kosten niet uit eigen zak hoeft te betalen. Mocht je dit niet hebben, dan betaal je gewoon per uur. De kosten zijn hiervoor heel verschillend, want vaak bepaalt de mediator zijn eigen uurtarief. Vanzelfsprekend zou je dit van tevoren met elkaar kunnen afstemmen om eventueel de kosten te delen met de andere partij. Bekijk dus goed hoe jouw juridische situatie is en bepaal aan de hand daarvan hoe je een mediator kan bekostigen.

Mediator vs. advocaat

Veel mensen vragen zich vaak af of ze een mediator of advocaat moeten benaderen als ze te maken krijgen met een conflict. Het antwoord is simpel, want het hangt geheel af van of hoe je verstandshouding is met de andere partij. Wil je er samen uitkomen? Dan wordt veelal een mediator ingeschakeld die kan bemiddelen. Hoef je niet zo nodig bevriend te blijven en wil je het onderste uit de kan halen? Dan is een advocaat vaak handiger die precies weet hoe de regelgeving in elkaar steekt en kan berekenen wat jouw kansen zijn. Bedenk altijd goed van tevoren hoe de situatie is en wat je wil bereiken. Dat kan je helpen om voor een mediator of advocaat te kiezen.

Zelf mediation nodig?

Wanneer je gebruikmaakt van een mediator, dan ben je altijd verzekerd van professionele begeleiding. Mediation is namelijk een vertrouwenskwestie waarbij iemand altijd objectief is, de beste oplossingen wil voor alle betrokkenen en jou zo goed mogelijk wil begeleiden. Ben je zelf nu in een conflictsituatie beland? Bedenk dan goed of mediation ook iets is voor jouw situatie. Het kan je namelijk veel geld besparen en je bent altijd verzekerd van een goede begeleiding. Hulp nodig bij het zoeken van een goede mediator? Raadpleeg dan het internet hoe je bet beste kan zoeken. Op die manier vind je bruikbare informatie die je kan helpen om een objectieve partij te vinden die jou kan helpen met geschillen en conflicten.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Linsey89
Aantal keer gelezen: 1542x
Toegevoegd: 23-11-2018 09:38
Gewijzigd: 24-11-2018 11:31

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3263 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!