been gebroken

Waar heb je recht op als je in de ziektewet zit?

been gebrokenAls je ziek bent, dan is dit natuurlijk al erg genoeg. Als je een periode lang ziek bent, dan kan je werkgever je aanmelden voor de ziektewet. Je ontvangt dan een uitkering tijdens deze periode. Vanaf het moment dat je een ziektewet uitkering krijgt, zijn er bepaalde regels waar je zelf aan moet voldoen en waar de werkgever zich aan moet houden. Lees hier waar je recht op hebt bij een ziektewet uitkering.

Loon

Het is bij ziekte vooral belangrijk dat je de tijd krijgt om te werken aan je herstel. Je hoeft jezelf niet druk te maken over je loon. De eerste twee jaar van je ziekte moet je werkgever verplicht je loon doorbetalen. Loopt je contract af? Je werkgever is dan niet verplicht om deze te verlengen tijdens ziekte. Je werkgever is na het aflopen van je contract ook niet langer verantwoordelijk voor je loon. Dit heeft er niets mee te maken dat je ziek bent. Het is dus belangrijk om bij een lang ziektebed te kijken naar je huidige contract.

Aangepast werk

Ondanks dat je ziek bent betekent dit niet dat je helemaal niet kan werken. Voor je re-integratie is het belangrijk om tijdelijk alternatief werk te doen. Een arboarts kan beoordelen wanneer een alternatief mogelijk is. Je bent als werknemer verplicht om alternatief werk uit te voeren als dit mogelijk. Stel je hebt een gebroken been en je zit regelmatig in de auto voor je werk dan kan dit niet. Maar je zou wel vanuit huis alternatief werk kunnen uitvoeren. Als de bedrijfsarts dit voorstelt en het is mogelijk binnen het bedrijf, dan ben je verplicht om aangepast werk te doen. Besluit je dit werk niet te doen, dan mag een werkgever je ontslag aanvragen. Je bent verplicht om aangepast werk aan te nemen mits de arboarts hier achter staat.

Ontslag na ziekte.

Een werkgever mag bij een vast dienstverband een werknemer ontslaan als deze niet binnen 2 jaar beter is. Dit recht heeft een werkgever nadat het loon tijdens deze periode netjes is doorbetaalt. Het UWV kan in uitzonderlijke gevallen wel vragen om het loon nog één jaar door te betalen. Als werknemer moet je hier niet vanuit gaan. Als je nog steeds ziek bent dan kan je een speciale ziektewet uitkering krijgen van het UWV. Het UWV zal je helpen bij je re-integratie en helpt je om weer een nieuwe baan te krijgen na ziekte.

Voortgangsgesprek bij werkgever

Bij langdurige ziekte mag een werkgever van een werknemer eisen om een arboarts te bezoeken. Een arboarts zal de ziekte bevestigen en een probleemanalyse opstellen. Als werknemer ben je niet verplicht om aan te geven wat voor een ziekte je hebt. Je bent wel verplicht om een arboarts te bezoeken. Op basis van de probleemanalyse wordt er gekeken hoe lang het traject mogelijk gaat duren. Tijdens dit traject ben je verplicht om elke 6 week een voortgangsgesprek te voeren met je werkgever. Tijdens dit gesprek geef je aan wat de voortgang van je ziekte is. In overleg met de arboarts wordt er gekeken naar mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Je hoeft niet meteen 40 uur te werken, maar mogelijk tijdelijk aangepast werk voor een aantal uren per week.


Re-integratie

Je werkgever is verplicht om mee te werken aan je re-integratie binnen het bedrijf. Een arboarts kan aangeven hoeveel uur je als werknemer maximaal mag werken. In een speciaal dossier moet alles door de werkgever bijgehouden worden. Denk aan het ziekteverloop en de evaluatiegesprekken waarbij de voortgang besproken wordt. Als de werkgever niet alles goed bijhoud, dan kan dit een geldboete opleveren. Het dossier is vertrouwelijk en er staan geen feiten als welke ziekte de werknemer heeft dit is vertrouwelijke informatie. Een arboarts zal alleen aangeven dat een werknemer ziek is en niet kan werken. Eventueel wordt wel aangegeven welke werkzaamheden een werknemer eventueel wel kan doen en hoeveel uur er maximaal gewerkt mag worden.

Inspanningen werkgever

Een werkgever moet zich inspannen om een werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. Eén van de maatregelen zou kunnen zijn dat een werknemer een andere werkplek krijgt. Op deze werkplek krijgt de werknemer wel de mogelijkheid om te werken met aanpassingen. Er moet door de werkgever serieus gekeken worden naar andere werkzaamheden binnen de organisatie. Er moet zelfs gekeken worden of er een tijdelijk nieuwe functie gecreëerd kan worden voor de werknemer. Is dit niet mogelijk binnen de organisatie? Dan moet de werkgever kijken of er andere mogelijkheden zijn bij een andere organisatie. De kosten voor het re-integratie traject zijn voor de rekening van de werkgever. De werkgever moet tevens regelmatig contact onderhouden met de werknemer. Dit dient minimaal 1x per 6 weken plaats te vinden. De werkgever informeert hierbij na het ziekteverloop en of er vooruitgang is.

Sancties werkgever

Als de werkgever onvoldoende doet om je weer aan het werk te krijgen, dan kunnen er sancties uitgedeeld worden. De periode waarin je recht hebt op een uitkering kan hierdoor verlengt worden. De werkgever moet langer loon doorbetalen dan de twee jaar die verplicht is. Een eventueel ontslag na 2 jaar ziek zijn moet worden opgeschort door deze sancties. Je hebt als werknemer langer recht op je loon tijdens ziekte omdat je werkgever de afspraken niet nakomt.

Sancties werknemer

Als werknemer kan je ook sancties krijgen als je niet werkt aan je re-integratie en herstel. Als een werkgever ander werk aanbied dan ben je verplicht om dit te accepteren. Als een werknemer langer ziek is dan moet je flexibel zijn als je werk krijgt aangeboden dat niet past bij waar je voor opgeleid bent. Een bredere oriëntatie helpt je om weer aan de slag te kunnen. Bij re-integratie is het altijd belangrijk dat je ervoor openstaat om weer aan het wek te gaan.

Ziek melden bij het UWV

Een werkgever hoeft de eerste 42 weken van je ziekmelding geen melding te doen bij het UWV. Pas na 42 weken wordt een werknemer officieel ziek gemeld bij het UWV. Het UWV neemt dan nog geen actie. Pas na 87 weken ziek zijn zal het UWV actie ondernemen en ontvang je een formulier voor een WIA uitkering.

WIA uitkering

Als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent ontvang je een WIA uitkering. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen werknemers die nog beter kunnen worden of volledig arbeidsongeschikt zijn. Als er nog een kans op herstel is dan krijg je een WGA uitkering. Als de kans op herstel klein is dan krijg je een IVA uitkering. Je hebt pas recht op de WIA uitkering als je twee jaar ziek bent en de werkgever stopt met het betalen van loon. De hoogte van zowel de WIA als WGA uitkering is afhankelijk van het loon dat je voorheen verdiend hebt. Vroeger werd de WIA en WGA uitkering een WAO uitkering genoemd. Na 88 weken ziek zijn krijg je automatisch een brief om een officiële WIA uitkering aan te vragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Auteur: melissav
Aantal keer gelezen: 3131x
Toegevoegd: 19-10-2016 10:51
Gewijzigd: 13-11-2016 22:29

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3264 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!