vochtprobleem woning

Wanneer is er sprake van een huurgeschil?

vochtprobleem woningEen huurgeschil kan erg vervelend zijn. Er is sprake van een huurgeschil als je een probleem hebt met de verhuurder van de woning. Soms kan je het onderling oplossen, maar er is soms ook een rechter voor nodig. In dit artikel lees je wat je moet doen als je te maken krijgt met een huurgeschil bij een woning.

Huurverhoging

De meeste huurgeschillen ontstaan door de huurverhoging. De regering bepaalt jaarlijks de huurverhoging van een woning. Als het bedrag hoger is dan wettelijk vastgesteld, dan kan je bezwaar maken. Na de aankondiging van de huurverhoging heb je 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Het is belangrijk dat je op tijd bezwaar aantekent tegen de huurverhoging. De verhuurder heeft eventueel de tijd om een nieuw voorstel te doen met een lagere huur. Krijg je geen reactie of is je verzoek afgewezen? Wij raden je aan om naar de huurcommissie te stappen. De huurcommissie kan je helpen om geschillen op te lossen. De huurcommissie zal de verhoging en standpunten van de verhuurder meenemen. Het is slim om in je bezwaar aan te geven waarom je tegen de verhoging bent. Dit kan zijn omdat het percentage te hoog is of omdat er gebreken zijn, waardoor een verhoging niet geldig is. De huurcommissie zal uiteindelijk een oordeel geven. Als je het ook niet eens bent met de uitspraak van de huurcommissie, dan kan je naar de kantonrechter stappen. Als je een woning huurt in de vrije sector, dan kan je helaas niet naar de huurcommissie stappen. Je moet dan direct het geschil aanvechten via de kantonrechter.

Achterstallig onderhoud

Na een huurverhoging staat achterstallig onderhoud op twee als het aankomt op huurgeschillen. Een verhuurder is verplicht om een woning te onderhouden. Als dit niet gebeurt, dan kunnen er gebreken aan het huis ontstaan. De kosten voor deze gebreken zijn voor de rekening van de verhuurder. Het grote verschil is alleen wel dat de verhuurder het dan wel moet oplossen. Helaas gebeurt het nog weleens dat de verhuurder gebreken niet oplost. Als dit niet gebeurt, dan kan je een verhuurder schriftelijk op de hoogte brengen van de gebreken. Geef aan wat er mis is met de woning en binnen welk termijn je een oplossing verwacht. Als er binnen dit termijn geen oplossing komt kan je zelf iemand inhuren om de gebreken op te lossen. De rekening van de dienst kan je vervolgens indienen bij de verhuurder. Wettelijk gezien heeft de verhuurder 6 weken de tijd om het onderhoud te verrichten. Als er geen reactie komt, dan kan je de huurcommissie nog inschakelen. De huurcommissie kan de verhuurder sancties opleggen en dwingen om de woning te onderhouden. Als je in de vrije sector zit dan moet je de verhuurder dwingen via de rechter. De rechter kan als sanctie opleggen dat er een huurverlaging plaatsvind tot de gebreken opgelost zijn.

Derving huurgenot

De verhuurder is verantwoordelijk voor jouw woongenot. Als deze door wat voor reden dan ook bederft wordt, dan is de verhuurder aansprakelijk. De huurder heeft het recht op een huurverlaging bij de derving van het woongenot. Volgens de wet moet je hiervoor wel eerst toestemming vragen bij de kantonrechter. Bij de rechter geef je aan waarom je niet meer prettig woont. Je kan tot 6 maanden lang de huurprijs verlagen. De huurder heeft in deze periode de tijd om het probleem op te lossen. Derving van het huurgenot kan zijn dat je bijvoorbeeld veel overlast hebt van de buren en niet meer prettig woont. De verhuurder is verantwoordelijk voor een rustige woonomgeving. Als dit niet gebeurt dan moet er bemiddeld worden tussen de buren en huidige bewoners.

Bemiddelingskosten

Er ontstaan regelmatig huurgeschillen omtrent de bemiddelingskosten die gerekend worden in een huurovereenkomst. Bemiddelingskosten worden meestal door een makelaar gevraagd voor het bemiddelen tussen jouw en de verhuurder. De meeste makelaars rekenen deze kosten aan de huurder. Terwijl ze dit bedrag officieel alleen aan de verhuurder mogen vragen. Hierdoor ontvangen ze dubbel op commissie en de meeste makelaars komen hiermee weg. Vooral omdat de huurders denken dat ze verplicht zijn om de bemiddelingskosten te betalen. Je bent echter alleen verplicht om bemiddelingskosten te betalen als je echt een makelaar hebt ingeschakeld om voor jou een huis te zoeken. Je hoeft de kosten niet te betalen als je op Funda een huurhuis gevonden hebt en hierop reageert. De meeste makelaars beweren dat deze kosten wel verplicht zijn voor het opstellen van de huurovereenkomst. Al snel ontstaat er een huurgeschil tussen de makelaar van de woning en de huurder. Als je op een advertentie reageert dan ben je in principe niet verplicht om de bemiddelingskosten te betalen. Helaas wordt je vaak onder druk gezet, waardoor je de kosten toch betaalt. De makelaar beweert bijvoorbeeld dat iemand anders de woning krijgt als je de kosten niet betaalt. Wat je eventueel kan doen is de bemiddelingskosten betalen en vervolgens terugeisen na de sleuteloverdracht. Na een uitspraak van de hoge raad zijn ze verplicht om deze kosten terug te betalen.

Servicekosten

Er ontstaat regelmatig een huurgeschil over de hoogte van de servicekosten. De servicekosten moeten vooraf overeengekomen zijn in de huurovereenkomst. Servicekosten zijn kosten die bovenop de huur komen. Dit kan zijn voor het onderhoud van de woning of gas en Electra. In de huurovereenkomst moet duidelijk staan waar de servicekosten aan besteed worden. Er moet ook in staan of het bedrag besteed wordt aan nutsvoorzieningen. Als je het niet eens bent met de hoogte van de servicekosten, dan kan je naar de huurcommissie gaan. De huurcommissie kan vaststellen welk bedrag redelijk is voor servicekosten. Op basis hiervan kan er een aanbod gedaan worden. Op basis van de uitspraak van de huurcommissie kan het bedrag opnieuw vastgesteld worden. Als de huurcommissie bepaalt dat het bedrag redelijk is, dan blijft deze gelijk.

Woningverbetering

De verhuurder kan besluiten dat hij gaat investeren in de huurwoning. Er kan bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer in geplaatst worden. Als huurder mag je soms zelf de nieuwe badkamer of keuken uitzoeken. Je krijgt van de verhuurder een budget en de rest mag je zelf regelen. Na afloop van de woningverbetering kan de verhuurder een huurverhoging vragen. Als huurder kan je het hier niet mee eens zijn ondanks dat je hebt meegewerkt aan de verbetering. De verhuurder mag de huur echter verbeteren als het woongenot verhoogt is in de woning. Bijvoorbeeld als er een tweede toilet geplaatst is of er dubbel glas is aangebracht. Het vervangen van bestaande voorzieningen is geen woningverbetering, maar achterstallig onderhoud. Niet elke verbetering mag dus een huurverhoging betekenen. Via de huurcommissie kan je een huurverhoging na een woningverbetering aanvechten.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: melissav
Aantal keer gelezen: 1641x
Toegevoegd: 19-10-2016 11:07
Gewijzigd: 13-11-2016 23:08

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3264 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!