Meer professionals maken gebruik van persoonsalarmering

Meer professionals maken gebruik van persoonsalarmering

Meer professionals maken gebruik van persoonsalarmeringVeel hulpverleners, zorgmedewerkers en dienstverleners worden tijdens hun werk geconfronteerd met agressie, geweld en intimidatie. Zij ervaren daardoor regelmatig een onveilig gevoel tijdens hun werk. Agressief gedrag is niet altijd te voorkomen. Het bedrijf Secure2Go levert betrouwbare persoonsalarmering waarmee in deze situaties op een effectieve manier hulp kan worden ingeroepen van collega’s of de politie. In dit artikel leggen we je uit hoe dat werkt.

Het is een recht voor iedereen om veilig te kunnen werken

Het is algemeen bekend dat hulpverleners zoals politieagenten en ambulancemedewerkers regelmatig geconfronteerd worden met agressief publiek. In veel van die situaties gaat het om mensen die onder invloed zijn van drank of drugs of om personen met verward gedrag. Daarnaast zijn er meer dan een miljoen mensen die tijdens andere werkzaamheden geconfronteerd worden met agressief gedrag van klanten, patiënten, cliënten, reizigers of bezoekers. Iedereen heeft het recht om veilig te kunnen werken. Maar hoe zorg je daar als werkgever voor?


De RI&E legt bloot welke risico’s medewerkers en bezoekers lopen

Absolute veiligheid bestaat niet, maar je kunt veel maatregelen nemen om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Daarom is ieder bedrijf en iedere organisatie verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) in te vullen. Die legt de risico’s voor medewerkers en bezoekers bloot en geeft handvatten om die risico’s te beperken. Neem bijvoorbeeld het risico op agressie. Het is goed mogelijk om je medewerkers daar weerbaar tegen te maken en om je bezoekers daartegen te beschermen. Betrouwbare persoonsalarmering is daar een veelgebruikte maatregel voor, maar het is ook belangrijk om een goed agressieprotocol te hebben. Hierin geeft je als organisatie aan welke norm je hanteert en hoe je optreedt tegen mensen die deze norm in meer of mindere mate overschrijden. Daarnaast is het ook zaak dat medewerkers goed getraind worden in de-escalatietechnieken, weerbaarheid en communicatieve vaardigheden.

Tijdens het werk komt het vooral aan op de professionaliteit van de medewerkers zelf. Maar ook dan is er een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Die moet namelijk de opvolging van een incident waarborgen. Zorgen dat een incident direct gemeld kan worden met een goed werkend alarmeringssysteem, maar ook dat er een adequate alarmprocedure is waardoor de medewerker verzekerd is van snelle assistentie door collega’s, de beveiliging of van de politie. Tenslotte is het belangrijk dat de medewerker gesteund wordt bij de afhandeling van een incident. Goede nazorg en begeleiding bij de aangifte zijn daar bekende voorbeelden van.


Wat is een goed werkend alarmeringssysteem bij agressie?

In de Arbowet wordt een goed werkend alarmsysteem voorgeschreven. Er wordt niet nader gespecificeerd waar dat precies aan moet voldoen. Daarom denken sommige werkgevers dat een telefoon waarmee je een collega of 112 kunt bellen afdoende is. Maar werkt dat wel goed op het moment dat je bedreiger of aanvaller woedend tegenover je staat? Ben je dan in de gelegenheid om je telefoon te pakken, te ontgrendelen, 112 te bellen, uit te leggen wie je bent, waar je bent en wie je nodig hebt? En wat er aan de hand is?

Voor die situaties is de persoonsalarmering van Secure2Go een uitkomst. Daarmee kun je heel onopvallend, met één druk op de knop een incident melden. Het innovatieve bedrijf dat in 2014 is opgericht, is inmiddels uitgegroeid tot markleider in Nederland en levert aan honderden organisaties en duizenden professionals verschillende soorten alarmeringsoplossingen.


Persoonsalarmering voor iedereen die binnen de muren van de organisatie werkt

In spreekkamers, behandelruimten, en achter de balies in ontvangstruimten werken mensen vaak 1-op-1 met hun bezoekers. Voor deze situaties wordt gebruik gemaakt van interne alarmering. Een kleine, volledig draadloze drukknop wordt dan onder het tafelblad geplakt. Er zijn ook situaties waarbij medewerkers zich vrij bewegen door een pand of een ruimte. Daarvoor wordt het draagbare personenalarm ingezet. Een klein apparaatje met een drukknop die na een korte druk een alarmmelding en eventueel de interne locatie binnen het pand verstuurd.


Een persoonsalarm voor mensen die buiten de muren van de organisatie werken

Er zijn ook veel mensen die ambulant of extramuraal werken. Zij komen vaak bij klanten, cliënten of patiënten thuis. Daarnaast heb je professionals die in het veld werken. Neem OV-medewerkers, inspecteurs en handhavers of buurt- en jongerenwerkers. Voor deze mensen is een zeer compact personenalarm beschikbaar dat met één druk op de knop een alarm en de locatie verstuurd naar een gecertificeerde alarmcentrale (PAC).


Wat is een adequate alarmprocedure precies?

Op het moment dat er assistentie nodig is, dan kan dar worden gedaan door beveiligingsmedewerkers, politie of leidinggevenden. Dit wordt gedaan als de Arbowet merkt dat er agressie is op de vloer. Er kan alarm worden geslagen en er komt snel assistentie, hierdoor wordt veiligheid gewaarborgd. Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat het bij een alarm om het welzijn en de gezondheid van mensen gaat. Er mag dus geen tijd verloren gaan in het geval van een incident. Daarom kijken de adviseurs van deze aanbieder van persoonsalarmen altijd heel goed naar de praktische omstandigheden. Bij interne agressiealarmering zijn vaak collega’s of beveiligers dicht in de buurt. Zij kunnen het snelst assistentie verlenen. Met een spraakbericht op hun mobiele telefoons of een pieper-oproep via een pagingsysteem kan heel snel een (grote) groep mensen worden bereikt. Vervolgens moeten zij ook goed weten wat er van ze wordt verwacht. Soms zijn er geen andere mensen in het pand. Dan kan de melding via een gecertificeerde alarmcentrale naar de politie worden gestuurd. Hoe dat werkt leggen we verderop uit.

Medewerkers die huisbezoeken afleggen of in de openbare ruimte werkzaam zijn, kunnen altijd een beroep doen op politieondersteuning als hun persoonlijke veiligheid in gevaar is. Die moet dan wel zo snel mogelijk over de juiste informatie beschikken. Denk daarbij aan de locatie, een actueel beeld van de situatie en de gegevens van de melder. Een adequate alarm- of waarschuwingsprocedure moet dus altijd leiden tot snelle assistentie.


Hulp van de politie bij agressie tijdens het werk.

Als je in een kwetsbare situatie geen 112 kunt of wilt bellen, dan kun je op je persoonlijke alarmknop drukken. De melding en je locatie komen enkele seconden later binnen bij een gecertificeerde alarmcentrale en kort daarna luistert een centralist via het persoonlijke alarmsysteem live met je mee. Als de situatie het toelaat kun je dan om hulp vragen, maar als de centralist tekenen van agressie, geweld of bedreiging hoort, of een afgesproken codewoord, zal ook onmiddellijk de noodhulp van de politie worden aangestuurd. Zo kun je er als professional zeker van zijn dat je er bij een incident nooit lang alleen voor staat.


Let op of een persoonsalarm gecertificeerd is

Een persoonsalarm kun je qua werking vergelijken met een brandblusser of een airbag. Je hoopt ‘m nooit nodig te hebben, maar als het eropaan komt, moet ‘ie wel direct werken. Om de kwaliteit van persoonlijke alarmeringssystemen te waarborgen is er in Europa het certificaat ‘Mobiele Beveiliging’ van keuringsorganisatie Kiwa beschikbaar. Om dit certificaat te bemachtigen worden de aanbieder, de hardware, data en privacy protectie, de alarmcentrale en de responsetijden jaarlijks getoetst. Let bij het selecteren van een deugdelijk alarmsysteem dus goed op of een leverancier over dit keurmerk beschikt.


De toekomst van persoonsalarmering

Het bedrijf Secure2Go groeit nog steeds snel. Steeds meer werkgevers zien het als hun morele plicht om medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Daarbij zetten ze steeds vaker persoonsalarmering in. Nog lang niet alle organisaties hebben deze stap gezet, maar aangezien de persoonlijke alarmknoppen steeds bekender worden onder preventiemedewerkers, Arbo- en agressiecoördinatoren en managers zal dit naar verwachting binnen twee jaar toch de norm zijn voor vrijwel alle organisaties waarvan de medewerkers het risico lopen op agressie en geweld.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Noel
Aantal keer gelezen: 1165x
Toegevoegd: 29-01-2021 12:02
Gewijzigd: 01-02-2021 10:05

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3791 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!