Over de Fairphone

Over de Fairphone

Over de FairphoneDe Chinese astrologie is veel ouder dan de Westerse astrologie. Het berust op de verschillende maanhuizen. Er zijn 28 sterrenbeelden. Het is echter belangrijk om te weten, dat er bij de Chineze astrologie meer van belang is. De Chineze astrologie berust op een doortimmerende levensfilosofie. Het berust op een diepe wijsheid. De Chinese sterrenbeelden en het horoscoop Chinees is een welkome aanvulling op onze Westerse astrologie.

De Chinese horoscoop

Waarom het Chinese horoscoop ook wel de Chinese astrologie genoemd wordt is totaal onduidelijk. Er komt namelijk geen ster of geen planeet aan te pas. De twaalf Chinese dierenriem tekens zorgen voor een verdeling van het hele jaar in de kalender. De Chinese astrologie is vele ingewikkelder dan slechts 12 dierenriem tekens. Het chinees sterrenbeeld herhaalt zichzelf iedere twaalf jaar. Volgens de Westerse astrologie heeft het te maken met de planeet Jupiter. Jupiter heeft een cyclus van twaalf jaar.

De Chineese horoscoop is bij ons zeer populair geworden. Het berust op de zogenoemde Ba Zi Chinese Zodiak. Bij het China horoscoop worden de sterrenbeelden als dieren weergegeven en komende dieren vanuit het Boedhisme. De dieren tellen voor een heel jaar, maar zijn een beperkt en klein deel van de Chinese astrologie. Het is dus niet zo, dat bij het Chineese horoscoop iedereen met hetzelfde geboortejaar ook hetzelfde zijn qua karakter.
De eigenschappen van de twaalf dieren uit de Chinese astrologie.
Graag bespreken we kort de verschillende dierenriemtekens van het Chinese sterrenbeeld. Het gaat hier om de rat, de buffel, de tijger, het konijn, de slang, de draak, het paard, de geit en de aap. Dan zijn er nog de haan, de hond en het zwijn. Laten we ze stuk voor stuk wat nader bekijken.
De rat is een persoon welke een goede indruk maakt. Hij is gezellig, joviaal, heeft gezond verstand en is ook zuinig. Hij kan ook wat principeloos zijn, uit zijn op macht, inhalig zijn, bemoeizuchtig, huichelachtig zijn en een opschepper.
De buffel is een zeer ijverige persoon. Hij is altijd vernieuwend en doelgericht. Hij is zeer integer. Hij kan echter ook wat wraakzuchtig zijn, koppig, dweepzuchtig en terughoudend.

De tijger is zeer autoritair, heeft een sterke uitstraling, is moedig en heeft een vurige en positieve instelling. De tijger kan echter ook wat tegen de draad ingaan en soms erg heftig en opvliegend zijn.
Het konijn is zeer ambitieus, voorzichtig, tactvol, deugdzaam, verfijnd en ook vitaal. Het konijn kan ook omslachtig zijn, heimelijk, melancholiek, kieskeurig en pedant.
De draak is zeer enthousiast, succesvol, sentimenteel, warmhartig, moedig en energiek. Hij is tevens negatief, snoeverig, lichtzinnig, flirterig en kan een scherpe tong hebben.
De slang is een persoon welke vol mededogen is, discreet is, helder, magnetisch en intuïtief. De slang kan ook huichelachtig zijn, hebzuchtig, lui en arrogant.
Het paard is zeer krachtig, actief, zelfstandig, heeft een sterke overredingskracht, is ijverig, pragmatisch en populair. De slang kan daarnaast ook zeer overhaast te werk gaan, egoïstisch zijn, opstandig, angstig en hardvochtig.
De geit is een artistieke persoon welke ook zeer beleefd is. Hij is inventief, fijngevoelig, smaakvol en volhardend. De geit kan pessimistisch zijn, soms wat traag, parasiterend, soms wat kortzichtig, zweverig en talmend.
De aap is enthousiast, intelligent, vindingrijk, een manager en evenwichtig. De aap is soms ook wat opportunistisch, egocentrisch, kan een dwaas zijn, opschepperig, slodderig of bedrieglijk.
De haan is stijlvol, conservatief, elegant, oprecht en kan geestdriftig zijn. Ook kan hij pedant, eigenzinnig en bazig zijn. Soms is hij naïef en een opschepper.
De hond is trouw, heeft een hoog plichtsgevoel, is standvastig en intelligent. Ook is de hond soms wat cynisch, vol eigendunk, niet zo gezellig, eigenwijs, narrig, afbrekend en vol kritiek.
Het zwijn is erg nauwgezet, zinnelijk, ridderlijk, beschaafd en eerlijk. Het zwijn kan ook een schranser zijn, materialistisch ingesteld, onbeheerst, vol ondergedrukte woede, twijfelend en wraakzuchtig zijn.

Het zijn de twaalf dieren in de Chinese dierenriem. Het is goed om ze allemaal wat beter te leren kennen. Je kunt zo niet alleen jezelf wat beter leren kennen, maar ook een andere persoon. Binnen de Chinese astrologie is het natuurlijk slechts een zeer grove indeling.
Hoe weet je welke van de twaalf Chinese dierenriemtekens je bent?
Om te bepalen tot welke van de verschillende China horoscoop dierenriemtekens je hoort is het belangrijk om te weten in welk jaar je geboren bent. Het is de basis van de Chineze astrologie. Het Chineese horoscoop kijkt hoofdzakelijk naar het jaar waarin je geboren bent. Het gemakkelijkste is het trouwens om een tool op het internet te gebruiken. Hier kun je dan je geboortedatum en geboortejaar invoeren. Vervolgens wordt aangegeven welke van de Chinese dierenriemtekens bij jou hoort. Een andere optie is om het op te zoeken in een boek. Het is dan wel belangrijk om een recent boek te hebben, wanneer het om een pasgeboren persoon gaat.

Meer diepgang rondom de Chinese astrologie?

Het horoscoop Chinees is natuurlijk bijzonder interessant. Het is een horoscoop welke een zeer welkome aanvulling is op het Westerse horoscoop, zoals wij het kennen. Het is vooral sterk in het omschrijven van het karakter van een persoon.
In de Westerse astrologie wordt vooral het geboortehoroscoop gebruikt om iemands karakter te omschrijven. Hier wordt dan zeer nauwkeurig gekeken naar de stand van de hemellichamen en hoe dat de persoon beïnvloed.
Door de twee vormen van astrologie met elkaar te combineren ontstaat er natuurlijk een nog beter en nauwkeuriger beeld. Het is fascinerend hoe de twee horoscopen elkaar aanvullen en versterken.
Een advies voor jou?
Wanneer je meer wilt weten over het Chinese horoscoop, de Chinese astrologie en ook hoe dit gecombineerd kan worden met de Westerse astrologie is het goed om een afspraak te maken met een astroloog. De astroloog moet natuurlijk wel kennis hebben van al deze verschillende horoscopen. Op Astroplaza.com kun je de verschillende astrologen vinden welke hiervoor in aanmerking komen. Je kunt direct een consult met ze boeken en vervolgens meer ontdekken over wat het Chinese horoscoop over jou zegt. Natuurlijk kun je ook een ontdekkingstocht doen met het Westerse horoscoop en daarna het beste van de twee werelden met elkaar combineren.

De Chinese horoscoop berekenen      

Wanneer je jouw Chinese horoscoop berekenen wilt is het belangrijk om je geboortejaar bij de hand te hebben. Het Chinees sterrenbeeld berekenen kun je dan erg snel en gemakkelijk doen. In de meeste gevallen gaat het eigenlijk niet om het Chinese sterrenbeeld berekenen of het Chinese astrologie berekenen, maar  om het opzoeken van jouw geboorte jaar in een overzicht. Je kunt dan in een kolommenoverzicht heel gemakkelijk en snel opzoeken welk dier je bent van de Chinese dierenriem. Het Chinese horoscoop berekenen wordt hiermee erg gemakkelijk.
Het overzicht van de verschillende dierenriem tekens in de Chinese astrologie.
Hieronder kun je snel en gemakkelijk opzoeken tot welke van de twaalf Chinese dierenriemtekens jij behoort. Je doet dit door jouw geboortejaar op te zoeken.

   
jaar  2008  1996  1984  1972  1960  1948  1936  1924  1912  190 0 Rat
jaar 2009 1997 1985 1973 1961 1949 1937 1925 1913 1901 Os
jaar 2010 1998 1986 1974 1962 1950 1938 1926 1914 1902 Tijger
jaar 2011 1999 1987 1975 1963 1951 1939 1927 1915 1903 Konijn
jaar 2012 2000 1988 1976 1964 1952 1940 1928 1916 1904 Draak
jaar 2013 2001 1989 1977 1965 1953 1941 1929 1917 1905 Slang
jaar 2014 2002 1990 1978 1966 1954 1942 1930 1918 1906 Paard
jaar 2015 2003 1991 1979 1967 1955 1943 1931 1919 1907 Geit
jaar 2016 2004 1992 1980 1968 1956 1944 1932 1920 1908 Aap
jaar 2017 2005 1993 1981 1969 1957 1945 1933 1921 1909 Haan
jaar 2018 2006 1994 1982 1970 1958 1946 1934 1922 1910 Hond
jaar 2019 2007 1995 1983 1971 1959 1947 1935 1923 1911 Varken

Wat is mijn Chinese sterrenbeeld?

Het is goed om te kijken wat jouw Chinese sterrenbeeld is. De Chinese horoscoop kalender is ingedeeld in twaalf astrologie tekens dierenriem. Je kunt een Rat, een Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond of Varken zijn. De kolom hierboven heeft je natuurlijk al een heel eind op weg geholpen. Je weet nu al welke van de Chinese astrologie dierenriemtekens bij jou hoort.
Welke informatie kun je hieruit halen?

De belangrijkste informatie welke de Chinese astrologie te bieden heeft is een goede omschrijving van je karakter. Je kunt jezelf beter begrijpen door je Chinese horoscoop te kennen. Het helpt je ook om anderen beter te begrijpen. Wanneer je weet, dat ze een slang, rat of hond zijn weet je wat je mag verwachten van hun karakter. Het is goed om een idee te krijgen van iemands persoonlijkheid op basis van zijn geboortejaar.
Een mogelijkheid om het te verfijnen!
Natuurlijk is een jaar een hele lange periode. Het is daarom slim om het aan te vullen met de Westerse astrologie. Het is zo mogelijk om een nog beter beeld te krijgen van je eigen karakter. Je kunt dit het beste doen met een geboortehoroscoop. Het geboortehoroscoop kijkt naar de datum en ook het tijdstip wanneer je geboren bent. Hierdoor is het natuurlijk erg exact.


De Chinese horoscoop liefde  

Wanneer je het over de Chinese astrologie relaties hebt, dan kunnen we het volgende overzicht aanbieden om je te helpen. Je kunt op basis van het Chinese astrologie zien welke dierentekens goed bij elkaar passen en welke niet. Je moet dan natuurlijk wel weten welke van de Chinese dierenriem tekens je bent. Maakt jouw Chinese horoscoop relatie kans? Ontdek het hieronder!
De rat past bij een os en een aap. De rat past minder goed bij een paard en een geit.
De os past zeer goed bij de rat en de haan en wat minder bij een tijger.
De tijger is iemand welke goed bij een geit, een varken en de hond past. Hij past wat minder goed bij een haan en een varken.
De haas past zeer goed bij een geit, varken en een hond. De haas past minder goed bij een haan en een varken.
De draak past uitstekend bij een aap, slang en haan. Hij past wat minder goed bij de hond.
De slang is iemand welke past bij een os. Hij past wat minder goed bij een tijger en een varken.
Het paard past bij een tijger en een hond. Hij past minder goed bij een rat.
Een geit past uitstekend bij een varken en een paard en niet zo geod bij een rat en een haan.
Een aap past goed bij de draak. Hij past slecht bij een tijger en een slang.
Een haan past goed bij een slang en een draak en niet zo goed bij een haas.
Een hond past zeer goed bij een tijger, aap en haas echter niet bij een draak.
Het varken past goed bij een draak, een geit en een haas. Hij past niet zo goed bij een slang en tijger.

Een gratis Chinese horoscoop  

Het lijkt wel alsof gratis een magisch woord is. Het is een woord wat echter ook gekoppeld wordt aan een minder goede kwaliteit. Goedkoop is duurkoop. Wat is gratis dan? Een gratis Chinese horoscoop uitleg krijgen is mogelijk. Het is echter niet direct de beste uitleg. Je kunt in magazines, boeken en op het internet een uitleg opzoeken. Hierdoor krijg je al een redelijke uitleg rondom het Chinese horoscoop wat bij jou hoort. Wanneer je het echter wat exacter wilt is het goed om naar een Chinese astroloog te gaan. Ook kun je ervoor kiezen om het aan te vullen met het Westerse horoscoop.
Het is goed om voor kwaliteit te gaan.
Op Astroplaza.com zijn de consulten van de astrologen niet gratis. In vergelijking met de normale consulten in een praktijk van een astroloog zouden we wel kunnen zeggen, dat ze bijna gratis zijn. Het is namelijk zo, dat je niet per consult betaalt, maar per minuut. Ook zijn er geen reiskosten en is het niet nodig om een afspraak te maken. Een online astrologie consult biedt zoveel voordelen. Niet vreemd, dat steeds meer mensen hiervoor kiezen. Gemak dient de mens. Het doet trouwens geen enkele afbreuk aan het advies. De kwaliteit is hetzelfde als in een praktijk.
Het geslacht Chinese horoscoop, wordt het een jongen of meisje?
Veel mensen kunnen vaak niet wachten tot de eerste echo om te ontdekken of het een jongen of een meisje gaat worden. Het is begrijpelijk. Het is voor veel mensen erg spannend en bijzonder. Het is binnen de Chinese astrologie mogelijk om te ontdekken wat het geslacht gaat worden. Het is met 92 tot 93 procent zekerheid te voorspellen. Je kunt het natuurlijk ook zelf proberen. Uiteraard heb je niets te verliezen. Op basis van 700 jaar oude tabellen welke in de Koninklijke tombes bij Beijing gevonden zijn wordt het geslacht bepaald. De tabellen worden nog steeds goed bewaard in het Instituut voor de wetenschap in Beijing.
De test is gebaseerd op de conceptiedatum en de leeftijd van de moeder. Op basis van de uitgerekende datum is het mogelijk om de conceptiedatum te bepalen. Hierbij gaat men ervan uit, dat een zwangerschap 266 dagen duurt. Hierna is het mogelijk om in de tabel te gaan zoeken. Je moet wel een kalender gebruiken welke volgens de Chinese principes is opgesteld.
Natuurlijk is het een test welke zorgt voor amusement. Het is natuurlijk uiteindelijk de gynaecoloog welke met 99,99% zekerheid kan zeggen of het een jongen of een meisje gaat worden. Met de geboorte is het helemaal duidelijk.

De Chinese astrologie elementen         

In de Chinese astrologie kent men vijf Chinese astrologie elementen. Het gaat hier om vuur, hout, water, metaal en aarde. De Chinezen maken gebruik van de vijf elementen om het ontstaan van verandering en beweging te verklaren.  De verandering ontstaat door de invloed van de vijf Chinese astrologie elementen op het evenwicht van Yin en Yang. Elke van de twaalf dieren bestaat uit een groot deel uit een van deze Chinese astrologie elementen. Ook heeft elk jaar zo zijn eigen element.
De verschillende elementen
Laten we de elementen wat nader bekijken en uitleggen. Hout is een element welke staat voor de lente. Het hout heeft water nodig om te groeien. De houtmens is gezellig, vruchtbaar en creatief. Hout zorgt voor vuur.
Vuur is een element welke de zomer en de droogte vertegenwoordigd. Het gaat om een sprankelende en vitale persoon. Vuur brengt aarde voort.
Aarde zorgt voor een zonnige persoonlijkheid. Het is een warme persoon welke zeer compassievol is en een voorbeeld voor anderen.
Metaal staat voor de herfst. Het is een sterke communicatie persoon en iemand welke veel wilskracht heeft. Metaal zorgt voor water.
Water staat voor winter. Het belangrijkste is, dat hij alles in beweging brengt. Hij is vriendelijk en sympathiek. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Thijs
Aantal keer gelezen: 2494x
Toegevoegd: 21-05-2019 17:35
Gewijzigd: 24-05-2019 11:45

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3407 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!