jonge dame met depressie

Postnatale depressie: kenmerken en oorzaken

jonge dame met depressieEen postnatale depressie is een gevoel van somberheid, angst en prikkelbaarheid dat bij de moeder ontstaat na de geboorte van de baby. Ook al heeft ze zich zo op de komst van de baby verheugd, een postnatale depressie kan bij iedereen ontstaan. De aandoening ontwikkelt zich vaak na enkele weken tot maanden na de bevalling. In dit artikel vertellen we meer over de kenmerken en oorzaken van een postnatale depressie.

Stemmingswisselingen na zwangerschap

Ongeveer vijftig tot tachtig procent van de moeders heeft na de bevalling in de eerste dagen last van lichte stemmingswisselingen. Hierbij kan worden gedacht aan prikkelbaarheid en spontane huilbuien, maar ook nervositeit, gespannenheid en angsten komen regelmatig voor. Daarnaast heeft een moeder vlak na de bevalling vaak last van slaapproblemen. De stemmingswisselingen treden meestal enkel op tussen de derde en tiende dag na de bevalling. Daarna verdwijenn deze vanzelf weer. Het is een normale reactie die niet kan worden verward met een postnatale depressie. Deze depressie ontstaat vaak pas enkele weken of maanden na de bevalling en de klachtne houden dan langer aan

Wat zijn de kenmerken van een postnatale depressie?

Vrijwel elke moeder heeft dus last van stemmingswisselingen na de bevalling. Hoe kun je nu herkennen of het wel of niet om een postnatale depressie gaat? De stemmingswisselingen in de eerste tien dagen na de bevalling zijn in ieder geval geen kenmerk van een postnatale depressie. Indien deze symptomen echter langer dan een paar dagen aanhouden, kan er wel sprake zijn van deze aandoening. Een postnatale depressie komt bij ongeveer één op de tien vrouwen voor.

Bij een postnatale depressie heb je geen macht meer over je gevoelens. Je wordt continu heen en weer geslingerd door allerlei verschillende emoties. Denk hierbij aan angsten die je niet kunt verklaren, zoals de angst om gek te worden, jezelf of je kind iets aan te doen of angst voor scherpe voorwerpen of het kijken naar de televisie. Een vrouw met een postnatale depressie voelt zich depressief en somber. Ze kan snel geïrriteerd en prikkelbaar zijn. Veel vrouwen worden lusteloos en zijn overbezorgd over de baby.

Veel moeders met een postnatale depressie voelen zich waardeloos en voelen zich schuldig tegenover hun omgeving omdat ze tot niets komen. Ze hebben ook het gevoel dat ze helemaal alleen staan met hun verwarde gevoelens en verliezen hierdoor het contact met de omgeving. Kenmerkend voor een postnatale depressie is dat de vrouw ook vaak geen vreugde meer beleefd aan dingen waar ze vroeger wel plezier aan beleefden. Zelfs aan hun pasgeboren kind beleven ze geen vreugde. Dit verzwijgen ze echter voor de omgeving, omdat ze het gevoel hebben dat niemand hen zal begrijpen.

Enorme onzekerheid en een opgejaagd/rusteloos gevoel zijn ook enkele symptomen die kunnen optreden bij een postnatale depressie. Sommige vrouwen met deze aandoening hebben last van hyperventialie en concentratieverlies. Verder kan een vrouw met een postnatale depressie zich agressief gaan gedragen tegen anderen en soms ook denken aan zelfdoding. Een postnatale depressie kan ook gepaard gaan met slapeloosheid of juist heel veel slapen, vermoeidenheid en opvliegers.Verder zijn er nog een groot aantal andere symptomen die kunnen optreden bij een postnatale depressie. Lang niet altijd treden echter al deze symptomen op. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onscherp zien, verlies van concentratie en een vrouw kan overal pijn hebben. Andere klachten die voorkomen zijn spontane melkafscheiding uit de borsten, duizeligheid, dérealisatie, dépersonalisatie, labiliteit, veel hoofdpijn, paniekaanvallen, een te laagbloedsuiker, pijnlijke gewrichten en spieren, libidoverlies en weinig of juist veel eten.

In veel gevallen legt een postnatale depressie een zware druk op je relatie en de relaties met andere mensen om je heen. Huwelijken en vriendschappen kunnen hierdoor stuk gaan. Het kan echter ook zo zijn dat de postnatale depressie juist de band tussen de vrouw en de man en de omgeving versterkt.

Vanaf het moment dat een vrouw open durft te zijn over haar toestand en de bijbehorende gevoelens treedt vaak verbetering op. Iemand uit de omgeving merkt dan in de meeste gevallen wel op dat het om een postnatale depressie staat. De moeder kan haar gedrag hierdoor beter begrijpen en ook de omgeving zal hier meer begrip voor tonen.

Hoe ontstaat het?

Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor een postnatale depressie. De aandoening ontstaat als gevolg van een combinatie van verschillende factoren. We kunnen hierbij een onderscheid maken tussen lichamelijke, psychische en sociale factoren.

Een lichamelijke factor die een rol kan spelen bij het ontwikkelen van een postnatale depressie is de hormoonhuishouding. Door de zwangerschap en de bevalling treden er grote schommelingen in de hormoonhuishouding op en dit kan de oorzaak zijn van de depressieve gevoelens. Ook veranderingen in de schildklierfunctie kunnen een factor zijn die een rol speelt. Verder kan een tekort aan vitaminen en mineralen in combinatie met andere factoren leiden tot een postnatale depressie.

Psychische factoren die bij kunnen dragen aan het ontstaan van een postnatale depressie zijn bijvoorbeeld je karakter en de verwachtingen van het moederschap. Sommige vrouwen stellen te hoge eisen aan zichzelf, piekeren vaak of maken zich zorgen over wat anderen van hen vinden. Hierdoor kan een postnatale depressie ontstaan. Indien een vrouw hoge verwachtingen heeft van het moederschap en deze verwachtingen tegen blijken te vallen, kan dit eveneens een rol spelen bij het ontwikkelen van de aandoening. Een tegenvallende of moeilijke zwangerschap is ook een mogelijke factor. Verder kan het niet goed kunnen omgaan met de psychische effecten van de zwangerschap leiden tot een postnatale depressie.

Vrouwen waarvan wordt verwacht dat ze de ideale moeder en de ideale vrouw zullen zijn lopen ook een hoger risico om een postnatale depressie te krijgen. Dit komt doordat deze vrouwen vaak aan deze verwachtingen willen voldoen en depressief raken als dit niet lukt. Stress kan eveneens een belangrijke veroorzaker zijn van een postnatale depressie. Als laatst is het mogelijk dat ingrijpende gebeurtenissen - het verlies van een naaste, een scheiding - een rol spelen.

Behandeling van een postnatale depressie

De behandeling van een postnatale depressie verschilt per individu, evenals de duur van de herstelperiode. Het belangrijkste is dat de vrouw accepteert dat er iets met haar aan de hand is. Hierbij dient ze haar gevoelens en klachten serieus te nemen en zich niet hiervoor te schamen. Het is van belang dat ze open is over haar gevoelens en klachten en zich hier niet schuldig over voelt. Rust en tijd voor haarzelf kunnen ervoor zorgen dat de klachten snel verminderen. Het is dan ook beter als de partner in de herstelperiode zoveel mogelijk voor de baby zorgt. Daarnaast kunnen goede kraamzorg en gezinshulp ook helpen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 3524x
Toegevoegd: 23-08-2016 19:01
Gewijzigd: 04-09-2016 13:34

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3413 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!