bloed prikken

RIVM, wat doen zij?

bloed prikkenRIVM komt regelmatig in het nieuws, maar heb je enig idee wat zij allemaal doet? In dit artikel wordt je meer informatie gegeven over het RIVM.

RIVM

De afkorting RIVM staat voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit is het kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland. Ze richt zich op de bevordering van de volksgezondheid en een veilig en gezond leefmilieu.

Taken RIVM

Het RIVM heeft de volgende taken:

 • Beleidsondersteuning
 • Nationale coördinatie
 • Preventie- en interventieprogramma's
 • Informatie aan professionals en burgers
 • Kennisontwikkeling en onderzoek
 • Ondersteuning aan inspecties

RIVM verantwoording

Het RIVM heeft een grote verantwoordelijkheid. Ze is bijvoorbeeld mede verantwoordelijk voor de onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan zowel professionals als burgers. Dit is gericht op het gebied van geneesmiddelen, maar ook de gezondheid, het milieu, de voeding en de veiligheid. Het RIVM heeft hierbij een doel voor ogen en dat is de wetenschappelijke kennis en kunde zo optimaal mogelijk benutten en toegankelijk maken.

Opdrachtgevers RIVM

Het RIVM heeft verschillende opdrachtgevers, namelijk:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Ook is het mogelijk dat diverse inspecties en andere overheidsdiensten opdrachten verstrekken aan het RIVM.

Geschiedenis RIVM

Het RIVM bestaat al een hele tijd. In de geschiedenis gaan ze terug tot 1909 en het is allemaal begonnen in Utrecht. Het begon met een klein Centraal Laboratorium en dat was er toen voor de inspecteurs van de volksgezondheid. Het waren lastige tijden, want er waren maar weinig mensen die mee konden werken en de ruimte was te klein. Het werkaanbod bleef maar toenemen  bijvoorbeeld onderzoek naar de Spaanse griep, maar ook levensmiddelenonderzoek, syfilis, tyfus, watervervuiling en tuberculose. Meer over de geschiedenis van het RIVM:

 • Vanaf het jaar 1934 is dit Centraal Laboratorium samen gegaan met het Rijks-Serologisch Instituut, toen kwam er de naam Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) uit naar voren.
 • Gedurende de eerste helft van de jaren 50 was er sprake van een flinke uitbreiding van de werkzaamheden. Het RIV werd nu een instelling met bijna geen beperkingen in mogelijkheden.
 • Het RIV is in 1953 verhuisd naar Bilthoven. Hier was namelijk voldoende ruimte beschikbaar voor het personeel en het werk. Het werd vanaf toen allemaal heel groots opgezet, zodat Nederland alles zelf kon en niet meer afhankelijk was van import. Vanaf 1965 waren er duizend mensen werkzaam bij het RIV.
 • Er werden tussen de jaren ’50 en ’60 grote successen behaald bij de ontwikkeling van vaccins en de bestrijding van ziekten die besmettelijk waren. Er kwamen flinke verbeteringen in het Rijksvaccinatieprogramma. De besmettelijke ziekten in Nederland waren hierdoor beter onder controle te houden.
 • Milieu en onderzoek was erg belangrijk in Nederland, altijd al, maar vanaf de jaren zestig nog meer. Er kwam in 1984 weer een nieuwe fusie en toen werden het RIV, het Rijksinstituut voor Drinkwater-voorziening (RID) en de Stichting Verwijdering Afvalstoffen samengevoegd en toen kwam er het RIVM uit naar voren.
 • Het RIVM kreeg in 1986 een belangrijke taak toen er in Tsjernobyl een nucleaire ramp was in een kerncentrale. Over de hele wereld waren de effecten namelijk merkbaar en daarom had het RIVM besloten zowel de bevoegdheden als de middelen te geven zodat er opgetreden kon worden bij kernongevallen. In 1989 ging het NPK van kracht en vanaf dat moment kreeg het RIVM ook een taak om bij andere calamiteiten te adviseren en ook te zorgen voor de nazorg.
 • Sinds januari 2003 zijn alle vaccin activiteiten van het RIVM ondergebracht in een het zelfstandig instituut genaamd het Nederlands Vaccin Instituut.
 • Vanaf januari 2006 werden de milieu- en natuurverkennende activiteiten van het RIVM ondergebracht in een speciaal planbureau.

Werken bij RIVM

Sommige mensen houden van het doen van onderzoek, ze zijn continu op zoek naar oplossingen voor problemen die zich voordoen in de maatschappij. Werken bij het RIVM kan dan een heel uitdagende baan voor je zijn, maar je kunt daar niet zomaar gaan werken. Je hebt vooropleidingen en kennis nodig, zodat je wat kunt betekenen voor de samenleving. Er zijn verschillende richtingen, die je vervolgens in kunt slaan. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gezondheid, maar ook aan natuur en milieu. Als er zich in de maatschappij een probleem voordoet, dan speel je daar op in. Een virus dat ineens opduikt, veel mensen die ineens ziek worden door het eten van een bepaald product, een vaccin tegen bijvoorbeeld kinkhoest of bijvoorbeeld een tekenplaag of muggenplaag die aangepakt moet worden. Er gaat veel onderzoek aan vooraf, voordat er zomaar uitspraken gedaan worden in het nieuws of voordat er producten op de markt gebracht mogen worden. Daarom is het RIVM van groot belang voor Nederland.

 • Het RIVM heeft in totaal twaalf specialistische kenniscentra (dienst vaccinvoorziening, preventieprogramma’s en projectbureau nieuwe huisvesting).
 • Alle onderdelen worden ondersteund door de centrale bedrijfsvoering (professioneel).
 • Het RIVM bestaat al meer dan 100 jaar en beschermt en bevordert onze gezondheid en de kwaliteit van ons leefmilieu.
 • Binnen het RIVM werken betrouwbare adviseurs en die geven de overheid onafhankelijke kennis op het gebied van milieu en de gezondheid. Dit kun je heel breed zien en het kan gaan over vraagstukken die te maken hebben met bijvoorbeeld geneesmiddelen, veiligheid, duurzaamheid, voeding,  milieu en vaccinaties.
 • Het RIVM werkt veel samen, zodat kennis en kunde gedeeld en gebundeld kunnen worden. Samenwerken doen ze vooral met TNO, het KNMI en NIVEL.
 • Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk binnen het RIVM. Er staan drie expertises centraal en dat zijn infectieziekten en vaccinologie, volksgezondheid en zorg, en milieu en veiligheid. De taken die hierbij gelden gaan over onderzoek doen, advies geven, maar ook de regie en de uitvoering hiervan.

Wetenschappelijk kennis leveren van hoge kwaliteit, dat is wat het RIVM wil. Het dient optimaal aan te sluiten bij de wensen en de behoeften van de opdrachtgever(s). Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er zich afspeelt in de maatschappij, maar ook binnen de wetenschap. De focus ligt dan ook continu op de actuele thema’s en daarbij worden alle belangen goed in de gaten gehouden. Binnen de organisatie wordt de aanwezige expertise optimaal benut. Er wordt ook over de grens gekeken naar de kennisgebieden. Door het continu uitwisselen en integreren van ervaring en kennis kan de kwaliteit alleen maar bewaakt en verbeterd worden. Daarvoor is samenwerken van groot belang, maar ook daar wordt dagelijks aan gewerkt. Als je het interessant vindt om hier te werken, dan kun je hier een gerichte opleiding voor volgen. Het is altijd anders en zeker heel uitdagend werk.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 2616x
Toegevoegd: 12-08-2016 14:12
Gewijzigd: 26-08-2016 23:46

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!