uwv

WIA uitkering aanvragen

uwvWil je een WIA uitkering aanvragen? Dan is het goed om te weten hoe dat in zijn werk gaat. In dit artikel krijg je hier meer informatie over.

Wat is WIA?

WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (wat kun je nog?). Je ontvangt een WIA uitkering als je door ziekte helemaal niet kunt werken of minder kunt werken. Er zijn twee verschillende WIA uitkeringen: de WGA en de IVA.

 • De WGA betekent Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze WGA uitkering is bedoeld voor mensen die 2 jaar (104 weken) ziek zijn en die in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid weer (gedeeltelijk) kunnen werken.
 • De IVA betekent Inkomensvoorziening volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering ontvangen mensen die niet of nauwelijks kunnen werken en waarvan duidelijk is dat er geen zicht is op herstel, geen zicht op wel kunnen werken of meer kunnen werken in de toekomst.
 • Het UWV (het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) heeft een fantastische site waarop mensen stap voor stap goed geïnformeerd worden. Er staat precies vermeld wat je wanneer moet doen. Ook bijvoorbeeld dat je zelf de WIA uitkering moet aanvragen, dat je daarvoor van het UWV bericht krijgt om de nodige documenten op tijd in te sturen.
 • Een WIA uitkering aanvragen dient op tijd te gebeuren, omdat je anders na 104 weken ziek zijn geen inkomen meer hebt. Na 104 weken ziek zijn stopt de werkgever namelijk met het betalen van jouw salaris, 100% of 70% daarvan.
 • Zorg dat de WIA uitkering is aangevraagd voor week 93 van je ziek zijn, dat betekent dat je voordat je 1 jaar en 9 maanden ziek bent de WIA uitkering aan moet vragen. Dan is er nog voldoende tijd voor een onderzoek en gesprek met de keuringsarts en arbeidsdeskundige en voor het bespreken van de uitslagen hiervan.
 • Je krijgt dan ruim voordat de werkgever stopt met het betalen van je salaris te horen van het UWV of je een WIA uitkering zult krijgen en hoe hoog deze is. Dit is belangrijke informatie voor jouw toekomst en hoe je verder moet!

Wanneer WIA uitkering aanvragen?

Er wordt geadviseerd om de WIA uitkering op tijd aan te vragen. Als alles volgens de regels verloopt ben je door je werkgever al aangemeld bij het UWV.

 • Na 104 weken ziek zijn en door je werkgever te zijn doorbetaald stopt deze salaris betaling en neemt het UWV het over.
 • Het UWV neemt contact met je op door je formulieren toe te zenden. Deze dien je naar waarheid in te vullen en met documenten die het UWV van je vraagt terug te zenden. Dit kan een behoorlijk dik pakket met formulieren en documenten zijn: het plan van aanvraag, de eerstejaars evaluatie en de eindevaluatie, medische gegevens van bijvoorbeeld fysiotherapeut, huisarts, behandelend specialist, arbeidsdeskundig oordeel van de arbeidsdeskundige bij de bedrijfsarts, informatie van de bedrijfsarts, verslagen en rapportages van de bedrijfsarts en een re-integratiebureau als dat is ingeschakeld, overzicht van sollicitaties en andere belangrijke documenten.
 • Als het goed is heeft de werkgever zijn papieren (plan van aanpak, evaluaties) in orde en kun je die mee sturen. Het inzenden van de documenten doe je zo snel mogelijk, nadat je een verzoek van het UWV hebt ontvangen.
 • Verstuur je alles per post, doe dit aangetekend, zodat je een bewijs hebt. De papieren dienen in het bezit van het UWV te zijn als je ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziek bent.
 • Er is dan nog voldoende tijd om de documenten te bekijken, om een afspraak bij de keuringsdienst te maken en eventueel bij een arbeidsdeskundige en om te bespreken of je een uitkering krijgt en hoeveel dat zal zijn.
 • Regel alles op tijd en je komt niet zonder inkomen te zitten.

Wie vraagt WIA uitkering aan?

Je vraagt zelf de WIA uitkering aan. Het UWV bepaalt of je een werkloosheidsuitkering (WW) krijgt of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij deze laatste uitkering worden de gegevens van de keuringsarts gebruikt. Hij of zij bepaalt het percentage van arbeidsongeschiktheid. Jij vraagt dus zelf de uitkering aan door documenten en formulieren aan te leveren bij het UWV. Na enige tijd krijg je een oproep voor een gesprek bij de keuringsarts van het UWV. Als alle stappen zijn gezet:

 • Formulieren en documenten zijn naar het UWV gestuurd
 • Er is een gesprek geweest met de keuringsarts
 • Er is een gesprek geweest met de arbeidsdeskundige

Pas dan komt de beslissende brief. Het kan soms wel 8 weken duren, voordat je bericht krijgt van het resultaat. De keuringarts moet de tijd krijgen om bijvoorbeeld jouw huisarts te spreken over je beperkingen, ziek zijn en zijn of haar verwachtingen. Hiervoor (navraag doen bij huisarts, specialist enz.) moet jij de keuringsarts schriftelijk toestemming geven. De huisarts zal zonder jouw toestemming geen gegevens doorgeven. In de beslissingsbrief staat onder andere het volgende:

 • Of je een uitkering krijgt
 • Welke soort uitkering je krijgt
 • De hoogte van de uitkering
 • Vanaf wanneer jij voor de uitkering in aanmerking komt
 • Hoe het bedrag van de uitkering tot stand is gekomen
 • Welke redenen ertoe hebben geleid om tot deze beslissing te komen

Je kunt het eens zijn met de beslissing van het UWV na het WIA uitkering aanvragen, maar je kunt het ook oneens zijn. In dat laatste geval kun je bezwaar aantekenen. Beter is het om in gesprek te gaan met het UWV. Het kan namelijk erg lang duren voordat het bezwaar wordt behandeld. Dien je bezwaar in, doe dat dan altijd binnen 6 weken na de beslissingsbrief. Een WIA uitkering aanvragen betekent niet per definitie dat je een uitkering krijgt. Ben jij het met de beslissing van het UWV oneens dan dien je bezwaar in zoals reeds is vermeld.

Houd vanaf die datum alles goed bij, de gesprekken, de data van alle contacten, de mails enz. Het UWV zal in eerste instantie telefonisch contact met je opnemen. Heb je een rechtsbijstandverzekering licht deze hierover in, geef haar alle informatie over "jouw zaak". Uiteraard zal het in de meeste gevallen niet zover komen dat er "een zaak" van komt bij WIA uitkering aanvragen en de daarop volgende beslissing.

Laat iemand meekijken

Heb je een familielid, een goede vriend of contact met jouw rechtsbijstandverzekering, dan kun je iemand mee laten kijken naar de formulieren en documenten die jij moet insturen voor een WIA uitkering aanvragen. Zorg dat alles klopt en naar waarheid is ingevuld. Je bent zelf misschien wat emotioneel en daarom is het verstandig dat er iemand met je meekijkt bij WIA uitkering aanvragen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 3389x
Toegevoegd: 21-10-2016 15:53
Gewijzigd: 23-11-2016 17:08

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!