Wat is Scrum werken?

Wat is Scrum werken?

Wat is Scrum werken?Scrum werken, je hebt er vast wel eens van gehoord. Maar wat is Scrum werken en hoe werkt de Scrum methode? Lees het in dit artikel.

In steeds meer bedrijven zul je de term Scrum werken voorbij horen komen. De afgelopen jaren is het gebruik van de Agile Scrum methode namelijk enorm toegenomen. In zowel grote als kleinere bedrijven wordt het steeds vaker toegepast. Het is een methode die in een tal van sectoren bedrijven wordt gebruikt en steeds populairder wordt. Ben je benieuwd wat Scrum werken precies inhoudt? Wat is de achterliggende theorie en de werkwijze? Hieronder vind je meer informatie en kom je van alles te weten over Scrum werken.

De Scrum methode in het kort: de essentie

Scrum is een Agile aanpak, waardoor het voor een team mogelijk wordt gemaakt om projecten op een productievere manier op te leveren. Een Agile aanpak is een effectievere en flexibelere manier van werken, waarbij mogelijke problemen snel en op een juiste manier opgelost kunnen worden. De methode zorgt ervoor dat de wendbaarheid wordt vergroot en dat het mogelijk wordt gemaakt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van je doelgroep. In plaats van veel planning en voorbereiding, ligt de focus hier vooral op het toevoegen van waarde voor de klant. Dit klinkt natuurlijk enorm goed, maar waar is dit framework op gebaseerd?

De achterliggende theorie van het Agile Scrum Framework

De Scrum methode is gebaseerd op het empirisme; een theorie die er vanuit gaat dat kennis ontstaat uit ervaringen. Beslissingen worden er hierbij genomen op basis van wat er allemaal al bekend is. Er wordt gebruik gemaakt van een iteratieve aanpak, waardoor voorspelbaarheid wordt geoptimaliseerd. Binnen deze empirische staan drie pijlers in de basis: de transparantie, inspectie en de aanpassing.

De scrum methode is geen proces of techniek, maar een hulmiddel dat gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van producten en diensten. Binnen het framework wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde sprint en verschillende rollen. Daarover vertellen we je hieronder meer.

Hoe werkt de Scrum methode?

Zoals hierboven al kort staat vermeld, wordt er dus in de Scrum methode gebruik gemaakt van verschillende rollen binnen het team. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de Scrum Master, de Product Owner en het Ontwikkelingsteam. Elk van deze rollen heeft zijn eigen functies en werkzaamheden. Ze zijn allemaal essentieel en erg belangrijk voor het behalen van succes. De interactie tussen de rollen is van groot belang, en de werkzaamheden en functies zijn daarom ook sterk met elkaar verbonden.

Het ontwikkelingsteam: multidisciplinair en zelf organiserend

De eerste rol binnen de Scrum methode is het ontwikkelingsteam. Dit is een zelf organiserend en multidisciplinair team. Het team is in staat om zo’n 80% van het eindproduct te produceren en zal daarom ook samen verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijk geleverde resultaat.

De Product Owner: intermediair tussen klant en team

De volgende rol van het Scrum werken is de Product Owner. Dit is een nauw betrokken opdrachtgever, die als intermediair fungeert tussen de klant en het team. De taak is dan ook om de eisen en de wensen van de klant goed in kaart te brengen en deze te waarborgen. De product owner behoudt het contact met de diverse stakeholders en vertaalt de wensen naar items op de zogenaamde product backlog.

De Scrum Master: efficiënt begeleiden van het team

De derde rol is de Scrum Master, die fungeert als een soort coach voor het ontwikkelingsteam en de productdesigner. De functie is om ze zo optimaal te laten presteren en om te zorgen voor overzicht, snelheid en reflectie. Voor de Scrum Master is het dus van groot belang om het team op een efficiënte manier te begeleiden en te zorgen dat de regels door iedereen goed worden nageleefd.De werkwijze van de Scrum Methode

Naast de verschillende rollen binnen de Scrum Methode is er ook een specifieke werkwijze die wordt toegepast. Een belangrijk onderdeel in de methode is de zogenaamde sprint. Dit is een afgebakende tijdsperiode van ongeveer van 2 tot 4 weken. Tijdens het begin van de sprint wordt er een planning gemaakt en na de tijdsperiode is er een review en retrospectieve meeting. Om de taken binnen de sprint goed te kunnen uitvoeren moet er goede communicatie tussen de verschillende teamleden plaatsvinden. Daarom wordt elke dag begonnen met een kort overleg: de Daily Scrum.

Het kan natuurlijk per project verschillen hoeveel sprints er nodig zijn om tot het eindresultaat te komen. Na elke sprint wordt er in ieder geval een deelproduct opgeleverd, waarna er een evaluatie plaatsvindt. Ook de klant heeft op dat moment de mogelijkheid om feedback te geven, zodat het team nog beter kan inspelen op de eisen en de wensen. Na het einde van de review kan er begonnen worden aan de volgende sprint.

Verschillende lijsten in Scrum

De werkwijze van Scrum staat bekend om de vele vellen vol post-its. Er worden veel van dit soort posters gebruikt die bekend staan als lijsten. Door deze lijsten wordt het werkproces voor iedereen transparant en overzichtelijk. De eerste lijst is de Product Backlog, waar alle kenmerken en eisen van het eindproduct vertaald worden naar concrete tussenproducten. Op de Sprint Backlog staan items die van belang zijn voor de huidige sprint. Ook is er een lijst met acceptatiecriteria die zijn opgesteld om de sprint na afloop goed te kunnen beoordelen.

Als laatste is het meest bekende hulpmiddel van Scrum: het Scrumbord. Dit is een bord met verschillende kolommen: To Do, Busy en Done. De post-its kunnen van To Do naar Busy en vervolgens naar Done verplaats worden tijdens de Stand ups. Hierdoor blijft het team ten alle tijden op de hoogte van de hoeveelheid werk die nog moet gebeuren en wat er al gedaan is.

Wanneer is de Scrum methode een goede optie?

Scrum kan in een groot aantal situaties een goede uitkomst bieden. Als je bijvoorbeeld niet precies weet hoe je bepaalde taken of projecten moet aanpakken. Of bijvoorbeeld als er tijdens het project veel belangrijke veranderingen worden verwacht. Ook als je moeilijk overzicht kunt houden met de verschillende partijen kan de Scrum methode een uitkomst bieden. Een andere reden is als je uit een impasse wilt raken omdat je maar blijft voorbereiden zonder daadwerkelijk te starten. De scrum methode zorgt voor effectief werken en dat deadlines gehaald worden.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: BrianA
Aantal keer gelezen: 1302x
Toegevoegd: 28-11-2019 10:02
Gewijzigd: 29-11-2019 08:58

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!