Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Wat is de rol van de bedrijfsarts?Wat is nu exact de rol van een bedrijfsarts? Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden, wat mag en kan de bedrijfsarts wel en wat niet? De rol van een bedrijfsarts is vaak niet duidelijk en er ontstaat regelmatig verwarring over. In dit artikel zullen wij je hier uitgebreid antwoord op geven.

De werknemer meldt zich ziek

Eén van de rollen die een bedrijfsarts heeft, is dat hij ingezet wordt tijdens de verzuimbegeleiding. De werknemer meldt zich ziek, vervolgens zal de werkgever dit binnen een week bij de arbodienst melden. Naar aanleiding van deze melding zal de arbodienst (eerste aanspreekpunt is meestal een casemanager) beoordelen of hij de werknemer oproept voor een spreekuurbezoek bij de bedrijfsarts. Betreft de ziekmelding een griep of verkoudheid, dan zal de werknemer uiteraard niet opgeroepen worden. Betreft het een mogelijk langdurig verzuim dan zal de werknemer gevraagd worden om zijn spreekuur de bezoeken. De bedrijfsarts beoordeelt wat de werknemer nog wel kan, gericht op het functioneren van de medewerker. Wat zijn de mogelijkheden en hoe is het gesteld met de belastbaarheid van de werknemer? Om het ziektebeeld te kunnen beoordelen en de voortgang van het proces in de gaten te houden zal de bedrijfsarts met enige regelmaat de verzuimende medewerker oproepen voor een spreekuur. De bedrijfsarts zal de medewerker door middel van een schriftelijke terugkoppeling adviseren over de stappen die gezet zullen moeten worden voor een passende re-integratie. Indien de werknemer 6 weken ziek is zal de bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen.

De Wet Verbetering Poortwachter

Dit is onder andere vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is in het leven geroepen om langdurig verzuim terug te dringen. Uitgangspunt is dat er een gezamenlijke inspanning wordt verricht door de bedrijfsarts, werkgever en werknemer, om de verzuimende werknemer zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. De probleemanalyse na 6 weken is één van de onderdelen van deze wet. In de probleemanalyse zal schriftelijk vastgelegd worden waarom de werknemer niet in staat is om te werken en wat de verwachtingen zijn met betrekking tot het herstel, in tijd en mogelijkheden. Vervolgens zal er een Plan van Aanpak opgesteld worden door de werkgever in overleg met de werknemer. Wat gaan beide partijen doen om terug te keren naar werk? Deze vraag wordt beantwoord in het Plan van Aanpak. Dit plan is een onderdeel van het re-integratiedossier. Als het verzuim langdurig dreigt te worden zal de werkgever de ondernomen activiteiten om terug te keren naar werk, in het re-integratiedossier opnemen, evenals het verloop van de ziekte. De werkgever en werknemer zullen iedere 6 weken het verloop met elkaar bespreken. De Casemanager begeleid vervolgens het gehele proces. Is de werknemer in de 42e week nog steeds ziek, dan wordt dit gemeld bij het UWV. Indien de werknemer na 20 maanden nog niet volledig aan de slag is dan wordt een re-integratieverslag opgesteld. Is de werknemer na 87 weken nog niet hersteld dan wordt de WIA-aanvraag procedure via het UWV opgestart. Aan het einde van dit proces na 2 jaar schrijft de bedrijfsarts een oordeel over de mogelijkheden van de zieke werknemer op het gebied van werk.

De rol van de bedrijfsarts in het hele proces is een beoordelende en adviserende functie gericht op  hervatting van de werkzaamheden.

Privacy – medische gegevens

De zieke medewerker kan onder behandeling zijn van specialisten (bijv. de fysiotherapeut of andere (para)medische specialisten) om te herstellen van zijn aandoening. De bedrijfsarts mag enkel medische informatie opvragen indien de zieke werknemer hier toestemming voor verleent. Dit geldt ook voor de medische informatie van de huisarts. Voor wat de privacy betreft moet de bedrijfsarts zich houden aan een aantal strikte regels. Zo mag hij geen medische en privé informatie aan de werkgever verstrekken. Hij mag de werkgever wel informeren over de beperkingen en mogelijkheden en de gevolgen voor zijn werk.
Second opinion aanvragen

Uiteraard kan het gebeuren dat je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts. De werkgever of de werknemer kan het niet eens zijn met de bedrijfsarts. Bespreek dit dan met de bedrijfsarts. Geef duidelijk aan waarom je twijfelt. Het kan zijn dat de werkgever de werknemer in de supermarkt heeft gezien met een zware tas met boodschappen, terwijl hij zware rugklachten heeft en officieel niet mag tillen. Kom je er niet uit met de bedrijfsarts, vraag dan of een collega bedrijfsarts de situatie zou kunnen beoordelen. Een vervolgstap zou kunnen zijn om een second opinion aan te vragen, welk recht in 2017 in de wetgeving is opgenomen. De laatste mogelijkheid is om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Er zijn dus diverse redenen om een second opinion aan te vragen.

Een aantal FAQ’s over de bedrijfsarts

Wat is een arbo-arts? 

Een arbo-arts is een functietitel die gebruikt wordt voor een basisarts met ervaring en kennis van de bedrijfsgeneeskunde. Een arbo-arts is GEEN bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is een medisch specialist die een 4 jarige specialistische opleiding heeft gevolgd en is opgenomen in het register van bedrijfsartsen. Deze twee termen worden vaak met elkaar verward.

Wanneer schakelt een werkgever een bedrijfsarts in? 

Volgens de Nederlandse wetgeving is een werkgever verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij langdurig verzuim van een medewerker. Deze beoordeling mag een werkgever niet zelf doen maar moet gedaan worden door een bedrijfsarts. Dit om een objectieve diagnose te kunnen stellen waar de werkgever geen invloed op kan hebben.

Hoe wordt je bedrijfsarts? 

Uiteraard heb je je studie geneeskunde met succes afgerond en ben je in het bezit van een BIG-registratienummer. Vervolgens ga je aan het werk bij een arbodienstverlener en kun je de opleiding in Utrecht of Nijmegen volgen. Bij een fulltime dienstverband duurt de studie 4 jaar. Nadat je deze met succes hebt afgerond ben je geregistreerd bedrijfsarts en word je opgenomen in het register.

Wat kost de opleiding en wie betaalt de opleiding? 

De opleiding duurt 4 jaar bij een fulltime dienstverband. Bij een kleiner dienstverband duurt de opleiding naar verhouding iets langer. De studiebelasting is ongeveer 1 dag per week, dat komt neer op ongeveer 32 uren per maand. De opleiding kost inmiddels iets meer dan €45.000,- en wordt in de meeste gevallen betaald door de werkgever. Momenteel zijn er altijd bedrijfsartsen nodig, de baan kans is dus hoog na het behalen van het diploma. Daarnaast is doorstuderen ook nog mogelijk.

Hoe vind ik interessante vacatures voor een bedrijfsarts? 

De meeste interessante vacatures voor bedrijfsartsen vind je op de website van Co2work, zij hebben landelijk vacatures voor bedrijfsartsen en ook voor basisartsen die de opleiding tot bedrijfsarts willen gaan volgen. Houd de website in de gaten want er komen regelmatig nieuwe opties online te staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Thijsber
Aantal keer gelezen: 1782x
Toegevoegd: 09-03-2021 13:23
Gewijzigd: 15-03-2021 09:46

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3417 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!