gelukkige mensen met pensioen

AOW 2016

gelukkige mensen met pensioenWil je graag meer weten over de AOW 2016? Dan kun je dit artikel doornemen. Het gaat namelijk over de AOW 2016 en de veranderingen die plaatsvinden. Veel mensen hebben hierover vragen. Dit artikel zal duidelijkheid geven over de laatste wijzigingen.

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Het is een basispensioen van de overheid. Als je in Nederland woont of hebt gewoond en je hebt je AOW leeftijd bereikt, dan heb je recht op een uitkering volgens de AOW. Je krijgt een AOW pensioen van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) vanaf de dag dat je de AOW leeftijd hebt bereikt. Het maakt dan niet uit in welk land je op dat moment woont.

 • De AOW is een verzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Je bent hierdoor automatisch verzekerd.
 • Je nationaliteit maakt niet uit.
 • Voor ieder jaar dat je verzekerd bent, bouw je 2% AOW pensioen op. Je krijgt een volledig AOW pensioen wanneer je in de 50 jaar voor je AOW leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

AOW, wanneer?

De AOW leeftijd blijft in stappen omhoog gaan. In 2018 gaat hij naar 66 jaar en in 2021 op 67 jaar. Vanaf 2022 wordt de AOW leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

AOW onderdelen

AOW krijg je vanaf het moment dat je de AOW leeftijd hebt bereikt. Deze AOW is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 • Je hebt het AOW pensioen.
 • De AOW toeslag
 • Iedere maand krijg je de inkomensondersteuning AOW van maximaal 25,48 euro. Dit is een bedrag dat bovenop je AOW pensioen komt. Hoeveel inkomensondersteuning iemand krijgt, hangt af van het aantal jaren dat iemand AOW pensioen op heeft gebouwd. Je kunt maximaal 100% AOW pensioen opbouwen (je bouwt ieder jaar 2% AOW pensioen op als je verzekerd bent geweest voor de AOW).

Een voorbeeld: Je hebt voor 50% aan AOW pensioen opgebouwd. Dit houdt in dat je inkomensondersteuning AOW 50% x 25,48 euro is en dat is 12,74 euro per maand (bruto). Let hierbij wel goed op, want in de maand waarin je de AOW leeftijd hebt bereikt, krijg je alleen inkomensondersteuning AOW over de dagen dat je ook AOW krijgt.

Daarnaast bouw je iedere maand vakantiegeld op. Dit vakantiegeld krijg je in één keer, in de maand mei.

AOW uitkering

Het is al bekend als je een AOW uitkering ontvangt, veranderen de bedragen in 2016. Als je binnenkort een AOW uitkering moet ontvangen dan heb je vast al gezien dat er in 2016 nogal wat gaat veranderen. Zo zie je dat de AOW leeftijd in 2016 versneld omhoog zal gaan. De AOW leeftijd gaat in 2016 omhoog naar 66 in 2018, je weet dat dit eerst 2019 was. De volgende stap is dat de leeftijd van 67 in het jaar 2021 in zal gaan dit was zoals je eerder kon lezen eerst 2023. Als je de politiek een beetje bij hebt gehouden dan weet je dat de Eerste kamer ermee ingestemd heeft dat vanaf 2022 de AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting.

Veranderingen AOW 2016

 • Wat je ook kunt zien is dat het kabinet per 1 juli 2016 af gaat zien van de kostendelersnorm. Woon je na 1 juli met één of meer mensen boven de 21 in één huis dan wordt je AOW lager. Dit heeft het kabinet besloten, omdat ze zegt dat als je met meerdere mensen in één huis woont je de kosten dan ook maar samen moet betalen. Ben je gehuwd en woon je samen met je partner in één huis dan valt dit niet onder de kostendelersnorm.
 • De voorwaarden die je hebt om partnertoeslag te ontvangen zijn ook veranderd voor 2016. Omdat je geen nieuwe instroom meer zult krijgen krijg je nog alleen partnertoeslag in 2016 als je dit ook hebt gehad in 2015, er moet dan geen verandering zijn gekomen in je inkomsten. Als je uitgaat van bedragen van 2015 zijn de voorwaarden, je moet een jongere partner hebben die nog geen AOW uitkering heeft. de jongere partner waarmee je samen woont heeft geen inkomen, heeft deze wel een inkomen dan mag dit niet meer zijn dan 1339.23 euro bruto per maand. De uitkering van de partner zal op een mogelijke partnertoeslag in mindering worden gebracht, dit wil zeggen dat als de jongere partner een bruto uitkering heeft van meer dan 742.04 euro bruto per maand de toeslag zal worden stopgezet. Het kan zijn dat je een eenmalige beloning krijgt, in dat geval krijg je in die maand geen partnertoeslag maar gaat dit de volgend maand weer gewoon door. Er wordt bij het inkomen van je partner bij het vaststellen van de hoogte van de AOW partnertoeslag geen rekening gehouden met de eerste 226.17 euro. Als je samen met je partner een inkomsten hebt dat hoger is dan 2.638.06 euro per maand dan zal de maximale partnertoeslag met 10 procent worden verlaagd.
 • Als je nu nog niet denkt aan een AOW uitkering zul je ook niet weten wat het voor je betekent als de partnertoeslag zal vervallen. Als je hoort bij de nieuwe instroom AOW gerechtigden dan zul je geen partnertoeslag meer krijgen. Als je geen partnertoeslag meer krijgt zul je per persoon aangewezen zijn op een AOW uitkering van 50 procent van het minimumloon. Het zal voor veel mensen lastig worden als de partnertoeslag zal zijn verdwenen, zeker als je jong bent moet je hier rekening mee houden, je zou er verstandig aan doen om maatregelen te nemen.

AOW bedragen 2016

In 2016 stijgt het bedrag dat AOW gerechtigden krijgen. Hoe ziet dat er uit?

 • Ben je een alleenstaande AOW’er, dan krijg je vanaf januari 2016 een bedrag van 26,60 euro meer dan een jaar eerder. Het gaat over een bedrag van 1138,10 euro (bruto). Het bedrag is inclusief de 25,48 euro inkomensondersteuning, maar exclusief vakantiegeld van 71,56 bruto per maand.
 • Een echtpaar krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan het einde van de maand 783,87 uitbetaald. Het is een bedrag van 17,92 euro meer dan in 2015. Dit bedrag is inclusief de 25,48 euro inkomensondersteuning, maar exclusief vakantiegeld van 51,12 per maand. Een echtpaar heeft samen recht op 1567,74 AOW per maand.

Let goed op, want hoe de nettobedragen uitvallen, hangt af van waar er heffingskorting toe wordt gepast. Ook hangt het af van de andere inkomsten die een AOW’er ontvangt.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Astrid-de-Wilde
Aantal keer gelezen: 6159x
Toegevoegd: 05-01-2016 14:48
Gewijzigd: 19-03-2016 23:50

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3797 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!