koude oorlog

Alles over de Koude Oorlog

koude oorlogDe Koude Oorlog was een periode vol onrustigheid. Twee grootmachten stonden lijnrecht tegenover elkaar in dreigingen die bijna in een atoomoorlog uitliepen. De Koude Oorlog vond plaats in tweede fasen: blokvorming en de wapenwedloop.

Race om de ruimte

Op 4 oktober 1957 lanceerde de Sovjet-Unie een kunstmaan van 84 kilo. De hele wereld was verbaasd. In het Westen en in Amerika was men geschokt, ze hadden verwacht dat de Sovjet-Unie nog erg achterliep. Een maand na de lancering lanceerde de Sovjet-Unie de Spoetnik 2, waarin een hond genaamd Laika zat. Op 31 januari 1958 lukte het ook de Verenigde Staten om een raket te lanceren.

De race om de ruimte was voor zowel de Amerikanen als voor de Russen een erg belangrijk iets. Voor de Amerikanen was het een enorme belediging dat de Russen eerder in de ruimte waren dan zij zelf. Zoals vicepresident Lyndon B. Johnson schreef: 'In de ogen van de wereld ben je nummer één als je als eerste in de ruimte bent. Punt. Als tweede in de ruimte betekent dat je tweede bent in alles.' De vijandige sfeer was duidelijk op te merken. De race om de ruimte had alles te maken met de Koude Oorlog.

Blokvorming

De Amerikanen en Russen hadden in de Tweede Wereldoorlog samengewerkt tegen de nazi's. Toen de oorlog afgelopen was, veranderde dat echter direct. De Amerikanen waren bang voor het communisme, de Russen voor het kapitalisme. Na de Tweede Wereldoorlogen waren er ernstige oorlogsdreigingen, een echte oorlog is echter nooit gevoerd. Daarom spreken we van een Koude Oorlog.

De Koude Oorlog begon met blokvorming. Europa werd verdeeld in blokken. In 1943 was al afgesproken dat de Sovjet-Unie de landen die ze veroverd hadden mochten beïnvloeden. Dit waren landen zoals Polen, Hongarije en Roemenië. West-Europa viel onder de invloed van de Verenigde Staten. Omdat Duitsland nog steeds een bedreiging leek te zijn, werd besloten om Duitsland te verdelen onder Frankrijk, de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Ook Berlijn werd onder deze vier landen verdeeld. Frankrijk, de Verenigde staten en Groot Brittannië kozen ervoor om hun gebieden een democratisch bestuur te geven. Economisch herstel was in deze gebieden goed mogelijk. De Sovjet-Unie nam fabrieken en andere zaken in beslag. Door deze herstelbetalingen was het moeilijk voor dit deel van Duitsland om op economisch gebied te herstellen. Toen de drie Westerse landen er later voor kozen om één munteenheid in te voeren, de Duitse Mark, sloot Stalin West-Berlijn af. Later werd de Bondsrepubliek Duitsland en de Democratische Republiek opgericht.

Doordat er in het Westen sprake was van blokvorming, gingen Westerse landen meer samenwerken. In 1949 werd de NAVO opgericht. Als één van de aangesloten landen aangevallen werd, zou dat als een aanval op alle aangesloten landen worden opgevat. DE Sovjet-unie, Polen, Roemenië, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en de DDR richtten iets soortgelijks op: het Warschaupact.

Wapenwedloop

De Verenigde Staten had aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kernwapens gebruikt. In 1949 bleek echter dat ook de Sovjet-Unie kernwapens in zijn bezit had. Degene die kernwapens afschoot moest er zeker van zijn dat de vijand niet terug kon slaan, daarom zorgden zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten ervoor dat de kernwapens nooit in één keer vernietigd konden worden. Om het sterkste te blijven, werkte beide landen continu aan betere wapens. Deze continue technische vooruitgang kan ook worden gekoppeld aan de race om de ruimte. In 1962 ontdekten Amerikaanse vliegtuigen dat er op Cuba kernwapens geplaatst waren. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten stonden nu recht tegenover elkaar. Bijna begon er een atoomoorlog, maar net op tijd kwamen de leiders bijeen om een afspraak te maken. Toen bleek dat de wereld op het randje van de afgrond had gestaan, ontstonden er grote protesten. De impact die kernwapens zouden hebben waren enorm, dat zagen de mensen in. Als één land zijn wapens in zou zetten, zou de tegenpartij dat ook doen.

Gevolgen van de Koude Oorlog

Toen de Koude Oorlog was afgelopen, was de invloed niet afgenomen. Een belangrijk gevolg van de Koude Oorlog was het zogenaamde ijzeren gordijn. Er waren twee blokken ontstaan, het Oostblok en het Westblok. De grenzen tussen deze twee blokken waren hard. In het Oostblok waren mensen die naar het Westblok wilden komen, via Berlijn kwam een stroom vluchtelingen op gang. Om deze stroom tegen te gaan, bouwde de Sovjet-Unie de Berlijnse Muur. In de landen die door de Sovjet-Unie bezet werden waren opstanden, soms succesvol. In Hongarije was een grote opstand, waar een beeld van Stalin omver werd gehaald. Na vele opstanden, werd er een nieuwe regering aangesteld. De eisen van de bevolkingen werden ingewilligd. Deze winst was echter maar van korte duur, de Sovjet-Unie beëindigde de opstand hardhandig. 2500 Hongaren stierven tijdens deze strijd. In Amerika werd het communisme zoveel mogelijk bestreden. President Truman beloofde dat alle landen die tegen het communisme vochten, militaire en economische steun van Amerika kregen. De Sovjet-Unie deed precies hetzelfde, Sovjets steunden landen die zich tegen het kapitalisme keerden.

Afrika en de Sahara waren ook betrokken bij de Koude Oorlog. Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten probeerden invloed te krijgen in deze gebieden. Mede door de Sovjet-Unie ontstonden er in bepaalde landen communistische verzetsbewegingen. In Zuidwest-Afrika werd gestreden voor de onafhankelijkheid van Namibië. Hierbij werd het land gesteund door de Sovjet-Unie. Ethiopië werd ook een republiek, dat op een communistische wijze bestuurd werd. Naast deze twee, zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen.

Confrontaties vonden ook in Azië plaats. China was in 1949 een volksrepubliek geworden. Dit hield in dat er één partij heerste, onder leiding van Mao Zedong. In het Westen was er de angst dat heel Azië communistisch zou worden, in 1950 bleek deze angst reëel. Het communistische land Noord-Korea viel Zuid-Korea binnen. Ook in Vietnam was er spanning. De Verenigde Staten waren bang, wanneer Vietnam communistisch zou worden, zouden omliggende landen dit ook worden. Daarom werd er besloten om stappen te ondernemen. Toen de Verenigde Staten meewilden doen, was Noord-Vietnam al communistisch, Zuid-Vietnam stond op het punt ook communistisch te worden. De beweging die Zuid-Vietnam communistisch wilde maken werd gesteund door China en de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten konden de strijd niet winnen. In zowel Europa als de Verenigde Staten zelf kwam er ophef. Volgens velen moesten de Amerikanen zich terugtrekken uit Vietnam. Dit gebeurde dan ook in 1973. De Vietnamoorlog ligt bij vele Amerikanen nog steeds gevoelig, het is de eerste strijd die de grootmacht verloor.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Olivier
Aantal keer gelezen: 5502x
Toegevoegd: 13-03-2016 14:12
Gewijzigd: 13-03-2016 23:20

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!