zorg

Ambulante zorg, wat is dat?

zorgWeet jij wat ambulante zorg is? In dit artikel wordt er een antwoord gegeven op deze vraag en zo kom je meer over de werkzaamheden te weten.

Wat betekent ambulante zorg?

Ambulant betekent geen vaste plaats, niet aan een vaste plaats gebonden. Ambulante zorg is zorg die gegeven wordt door een zorgverlener, die van adres naar adres gaat om zorg te verlenen bij zijn of haar cliënten. De zorgvrager blijft thuis, de zorgverlener verplaatst zich.

Wat zijn de werkzaamheden van een ambulante begeleider?

Een ambulante begeleider is werkzaam in de thuissituatie van de cliënt.

 • Hij of zij komt bij de cliënt thuis en biedt ter plekke begeleiding, de zo genaamde ambulante begeleiding of ambulante zorg.
 • De ambulante zorg die wordt geleverd is het aanleren van diverse vaardigheden en het begeleiden van volwassenen en kinderen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking.
 • Ook mensen met een ontwikkelingsachterstand en/of een psychiatrische beperking kunnen ambulante zorg aanvragen.
 • Ouderhulp wordt ook gegeven middels ambulante zorg. Deze ouderhulp houdt in dat de ouders handvatten aangeboden krijgen om het gezin goed te laten functioneren. Ouders worden ondersteund en geadviseerd bij de opvoeding van hun kinderen als zij tekort dreigen te schieten.
 • Naast het directe contact met de cliënten moet de ambulante begeleider begeleidingsplannen opstellen, situaties observeren, signalen opvangen als er iets mis dreigt te gaan, problemen met zijn of haar meerdere bespreken en meer hulp aanvragen voor een gezin of een individuele cliënt als dat nodig blijkt te zijn.
 • Een ambulante begeleider is of wordt, door de langdurige zorg die er geleverd wordt, vaak zelfs vertrouwenspersoon van zijn of haar cliënten. Het is erg belangrijk dat er een goede verhouding is, een vertrouwensband, tussen cliënt en ambulante begeleider.
 • Cliënten die zich geen raad weten met hun boekhouding roepen ook op dat gebied de hulp in van de ambulante begeleider.
 • Een ambulante begeleider leert het gezin van de zorgvrager goed kennen, omdat hij of zij in huis komt en de dagelijkse dingen ter plekke meemaakt. Hij of zij heeft een heel belangrijke taak om in probleemgezinnen vinger aan de pols te houden.
 • Het werk van een ambulante begeleider is veelomvattend en zeker niet saai. Wel kan een ambulante begeleider emotioneel teveel betrokken raken bij een gezin, waardoor hij of zij het werk niet meer naar behoren kan uitvoeren.
 • Vervanging is dan de enige oplossing. Het is van belang dat een ambulante zorgmedewerker iemand heeft om zijn hart bij uit te storten. In een goed bedrijf zal dat prima geregeld zijn en zullen collega's elkaar opvangen in moeilijke situaties.Ambulante zorg autisme

Kinderen en volwassenen die de diagnose autisme hebben, kunnen ambulante zorg inkopen. Ook de ouders van kinderen met autisme kunnen een beroep doen op hulp. De ouders leren omgaan met de beperkingen van hun kind(eren).

 • De mensen met autisme krijgen enkele uren per week of per maand (ligt aan het besteedbare budget) bezoek van een begeleider. Deze begeleider zal beginnen met een intake om de problematiek vast te stellen. Aan de hand daarvan zal een plan van aanpak, een begeleidingsplan worden gemaakt vaak gebeurt dit met de ouders samen als het om een kind gaat. Ouders kunnen namelijk ook aangeven tegen welke problemen zij elke dag aanlopen.
 • Ouders zullen handvatten worden aangereikt, bijvoorbeeld het maken van een dag- of weekplanning om structuur voor hun kind aan te brengen.
 • Een ambulante zorgverlener kan veel doen, maar heeft daarbij de hulp van de naasten van zijn of haar cliënt nodig. Hij of zij is namelijk slechts enkele uren in het gezin.
 • Door het aanreiken van handvatten aan ouders en het adviseren over de omgang met het kind kunnen ouders weer verder. De volgende keer kan er besproken worden wat er goed ging en wat niet. Een goede samenwerking ouders, kind en begeleider is van essentieel belang.
 • Eerst zal de thuissituatie in kaart worden gebracht. Is een bepaald doel behaald dan kan een volgende vaardigheid worden aangepakt. Het is zelfs mogelijk dat aan de school van het kind een bezoek wordt gebracht om te weten hoe het kind op school functioneert.
 • Er zijn leerkrachten die graag handvatten krijgen van een ambulante begeleider, omdat de leerkracht zelf niet gespecialiseerd is in autisme en de begeleider wel. Zo kan er samen veel bereikt worden in het voordeel van het kind en het hele gezin.
 • Ontlasting van de ouders hoort ook bij de taken van een ambulante begeleider voor autisten. Deze ouders hebben vaak dringend een luisterend oor nodig en vinden het prettig als er ook voor hen begrip en aandacht is.
 • De ambulante begeleider kan het kind enkele uren mee naar de speeltuin nemen, samen boodschappen gaan doen (heel leerzaam), samen gaan fietsen, zodat de ouders wat vrije uren hebben voor elkaar of voor de andere kinderen uit het gezin. Deze manier van ambulante zorg is belangrijk voor het hele gezin.
 • Als een ambulante begeleider ziet dat het in een gezin niet goed gaat, dan kan hij of zij kijken of er budget is waardoor het kind een keer een weekend naar bijvoorbeeld een zorgboerderij kan. Iedereen kan in dat weekend weer even bijtanken. Ambulante zorg voor iemand met autisme is erg belangrijk. Je kunt een kind met autisme in de meeste gevallen veel vaardigheden aanleren, waardoor hij straks beter in de maatschappij zal functioneren. Zorg in het begin voor rust en structuur, voor een voorspelbare omgeving, waarin aan diverse vaardigheden gewerkt kan worden.
 • Naarmate een kind met autisme ouder wordt (ook afhankelijk van de mate van de problematiek) en alle ervaringen, die het door de begeleiding heeft geleerd en eigen heeft gemaakt groeit dit kind in zijn ontwikkeling.
 • Het spelen en werken met kinderen met autisme is een uitdaging, je hebt veel geduld nodig, maar de voldoening is groot als er weer een doel is bereikt. Schrik echter niet en geef de moed niet op als er na enige tijd zonder begeleiding een terugval wordt geconstateerd. Deze ambulante zorg moet rustig opgebouwd worden, maar nog rustiger afgebouwd. En soms is het noodzakelijk om de ambulante zorg, weliswaar met steeds grotere tussenpozen, te blijven inzetten. Het is namelijk belangrijk dat aangeleerde vaardigheden met regelmaat worden herhaald, zodat ze niet verwateren.
 • De ambulante zorg omtrent een autistisch kind groeit met het kind mee en steeds zal er een ander probleem worden aangepakt, vaak gerelateerd aan de leeftijd.
 • Bij een puber zal de ambulante begeleider op een bepaald moment wellicht samen met hem of haar de eigen kamer leren opruimen, nog een stap verder is reizen met het openbaar vervoer naar het vervolgonderwijs. Er volgen gesprekken over verliefdheid. Wat voor anderen vanzelfsprekend is, is voor veel gezinnen waarin een kind met een beperking woont een probleem dat aangepakt moet worden en veel energie kost.
 • Goed dat ambulante zorg dergelijke problemen ook aanpakt.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 9674x
Toegevoegd: 29-11-2016 17:55
Gewijzigd: 16-12-2016 00:23

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3795 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!