BV starten

BV oprichten: stappenplan

BV startenBij het oprichten van een bedrijf kun je kiezen voor verschillende rechtsvormen. De rechtsvorm BV (besloten vennootschap) is één van deze rechtsvormen. In sommige situaties kan het voordelig zijn om een BV op te richten, terwijl het in andere situaties juist weer beter is om te kiezen voor een andere rechtsvorm. In dit artikel geven we je een stappenplan voor het oprichten van een BV en vertellen we je meer over de voor- en nadelen.

Wil je een BV oprichten? Houd er dan rekening mee dat je dan dit bedrijf dan als een rechtspersoon wordt gezien. Dit betekent dat het een zelfstandige entiteit is. Je bent dan als bestuurder in dienst van de BV en je handelt uit de naam van dit bedrijf. Het voordeel hiervan is dat je zelf niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden, alleen in een aantal uitzonderlijke gevallen. Je kunt alleen een BV oprichten, maar je kunt dit ook samen met andere personen doen.

Stap 1: Stel de organisatie van de BV samen

Als je een BV gaat starten, kun je het beste van tevoren eerst de organisatie samen te stellen. De organisatie van een BV dient in ieder geval te bestaan uit een oprichter, een bestuurder en een aandeelhouder. Het is echter ook mogelijk dat één persoon twee van deze functies of zelfs alle functies uitvoert.

De aandelen van een BV worden onderverdeeld in aandelen. Eén of meerdere personen in de organisatie van het bedrijf bezitten deze aandelen – de zogenaamde aandeelhouders of Ava. Deze personen hebben ook de hoogste macht in de onderneming. De bestuurders van een BV geven het bedrijf dagelijks leiding. Het is mogelijk om nog een raad van commissarissen op te richten die toezicht houdt op de bestuurders.

Stap 2: Stort 1 eurocent in de BV

Naast de organisatie van de BV is ook een startkapitaal nodig. Aangezien de hoogte van het startkapitaal tegenwoordig nog maar 1 eurocent hoeft te zijn, is het voor iedereen een stuk eenvoudiger geworden om een BV op te richten. Je dient dit startkapitaal te storten op een bankrekening van de besloten vennootschap.

Stap 3: Stel de statuten op

Als je de organisatie hebt opgericht en het startkapitaal in het bedrijf hebt gestort, dien je de statuten van de BV op te stellen. Hierin komen als eerste de naam, het doel en de verdeling van het kapitaal en de aandelen te staan. Daarnaast worden in de statuten ook de uitgifte van de aandelen en het aandeelhoudersregister beschreven.

Verder dien je in de statuten uiteen te zetten hoe de aandelen worden verkregen en geleverd en welke aanbiedingsplicht en winstbestemming er gelden. Een beschrijving van het bestuur, de jaarstukken en dividend dienen ook in te statuten te staan. Daarnaast wordt nog beschreven op welke manieren er besluiten worden gevormd en hoe een eventuele ontbinding van de BV tot stand kan komen.

Als je het zelf moeilijk vindt om de statuten op te stellen, kun je dit ook laten doen door een notaris. Houd er wel rekening mee dat dit extra kosten met zich meebrengt. Je kunt ook op internet op zoek gaan naar voorbeelden van statuten van bestaande BV’s.

Stap 4: Laat de statuten controleren door een notaris

De statuten van een BV dienen altijd gecontroleerd te worden door een notaris. Ook dit brengt uiteraard kosten zich mee. Als de statuten door de notaris worden goedgekeurd, zal de notaris de BV zelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment is de BV dan ook echt opgericht.

Starten met een BV in oprichting

Het is mogelijk om al te starten met het voeren een BV voordat je bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Dit wordt ook wel een BV in oprichting genoemd. Dit kun je echter alleen doen als je de werkzaamheden al uitvoert vanuit een eenmanszaak. Ook moet de notaris al bezig zijn met de voorbereidingen voor de oprichting. In contracten met zakenpartners dien je aan te geven dat je dit doet namens een BV in oprichting. Je kunt dit duidelijk maken door BV i.o. achter je bedrijfsnaam te zetten.

Wel of niet kiezen voor een BV?

Een BV biedt voor sommige bedrijven voordelen, terwijl het voor andere bedrijven juist nadelen met zich meebrengt. Lees daarom hieronder wat de voor- en nadelen zijn van het oprichten van een BV en bepaal of deze rechtsvorm voor jouw onderneming de beste keuze is.

Voordelen

Zeer laag startkapitaal
Een aantal jaar geleden was een startkapitaal van minimal 18.000 euro nog verplicht voor het oprichten van een BV. Dat is nu echter niet meer het geval. Sinds 2012 is de wet gewijzigd en je kunt nu al een BV oprichten met een startkapitaal van slechts 1 eurocent.

Meerdere personen en personeel
Als je alleen wilt werken zonder personeel, kun je ervoor kiezen om een eenmanszaak op te richten. Wil je echter met meerdere personen een bedrijf oprichten? Dan kun je kiezen voor een BV, omdat het mogelijk is om deze rechtsvorm met meerdere personen te starten. Ook heb je met een BV de mogelijkheid om personeel aan te nemen.

Beperkte aansprakelijkheid
Een groot voordeel van het oprichten van een BV is dat er slechts een beperkte aansprakelijkheid geldt voor de bestuurder of de bestuurders. Dit komt doordat je bij een BV niet als een natuurlijk persoon wordt gezien. Het bedrijf wordt in dit geval zelf als een rechtsvorm gezien. Aangezien de bestuurders van een besloten vennootschap zelf slechts beperkt aansprakelijk zijn, hoeven zij ook geen verantwoordelijkheid te dragen over eventuele schulden.

Het is belangrijk dat je er rekening mee houdt dat je in sommige situaties wel aansprakelijk bent voor de schulden van de BV. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je niet op tijd aan de Belastingdienst hebt gemeld dat je bepaalde premies of belastingen niet kon betalen.

Ook als je zware contracten bent aangegaan waarvan je had kunnen weten dat je deze niet kon voldoen, kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden. Hetzelfde geldt voor uitkeringen die je hebt gedaan waarvan je had kunnen weten dat je hiermee de BV in gevaar bracht. Verder geldt dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden als de BV failliet gaat als gevolg van onbehoorlijk bestuur in de drie voorgaande jaren.

Een BV oprichten kan ook verschillende belastingvoordelen met zich meebrengen. Een van de belastingvoordelen bij een BV is de investeringsaftrek. Daarnaast kun je ook gebruikmaken van de willekeurige afspraken, mits het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet. Verder is het mogelijk om – als je aan de voorwaarden voldoet – gebruik te maken van de Research & Developmentaftrek ter hoogte van 52%.

Verzekerd voor sociale verzekeringen
Aangezien de bestuurders van een BV zelf in dienst zijn bij het bedrijf, ben je ook verzekerd van sociale verzekeringen. Hiervoor moet je echter ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Nadelen

Hogere belasting voor kleine bedrijven
De belastingvoordelen bij een BV gelden vaak alleen voor bedrijven die al een hogere omzet draaien. Als je omzet nog niet zo hoog is, kan het zijn dat je juist meer belasting moet betalen dan bij andere rechtsvormen. Het kan daarom verstandig zijn om eerst te starten met een eenmanszaak of een VOF en deze rechtsvorm bij een hogere omzet te veranderen naar een BV.

Hogere oprichtingskosten
Een hoog startkapitaal is niet meer verplicht bij het starten van een BV. Toch zijn de oprichtingskosten van een besloten vennootschap over het algemeen hoger dan de oprichtingskosten van enkele andere rechtsvorm. Voor het oprichten van een BV moet je namelijk

Minder belastingaftrekken voor kleine ondernemers
Verder heb je bij een BV geen recht op bepaalde belastingaftrekken die voor kleine ondernemers van belang kunnen zijn. Het gaat hierbij om de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de mkb-vrijstelling en de kleine-ondernemersregeling. Dit is dus nog een goede reden om als kleine ondernemer eerst te starten met een eenmanszaak of VOF en daarna pas over te gaan naar een BV.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 6361x
Toegevoegd: 26-01-2016 23:44
Gewijzigd: 05-02-2016 19:48

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3791 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!