geld euro's

Belasting betalen, meer informatie

geld euro'sBelasting betalen is iets wat veel mensen niet graag doen. Maar welke belastingen zijn er en waarom betalen we belastingen? In dit artikel meer informatie hierover.

Wat zijn belastingen?

Belastingen zijn gelden die je aan de Overheid of aan je gemeente verplicht bent om te betalen, af te dragen. Soms betaal je het belastinggeld zelf (je ontvangt in dat geval een aanslag), soms ook worden belastingen op je salaris ingehouden. Denk dan aan loonbelasting bijvoorbeeld. Er is een onderscheid tussen directe en indirecte belastingen. En tussen belastingen die je aan de Overheid en de gemeente moet betalen.

Directe belastingen worden door de overheden rechtstreeks geïnd bij de belastingplichtigen. Je ontvangt een aanslag van de Belastingdienst voor belasting betalen met een vervaldatum, de dag waarop het bedrag van de aanslag bij de Belastingdienst moet zijn bijgeschreven. Een voorbeeld hiervan is de belasting op inkomen, winst , vermogen. Indirecte belastingen worden door een ander dan door jezelf afgedragen aan de Belastingdienst. Belasting betalen doe je in dit geval ook, maar het bedrag van de belastingen zit in de prijs van de diensten en goederen die je afneemt inbegrepen. Een duidelijk voorbeeld is accijns, het is een kostenverhogende belasting.

Rijksbelastingen betalen

Er zijn veel Rijksbelastingen waar we allemaal mee te maken hebben of in de toekomst mee te maken kunnen krijgen. Enkele voorbeelden van Rijksbelastingen die we allemaal wel kennen:

 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividend
 • Kansspelbelasting
 • Omzetbelasting
 • Accijnzen
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Assurantiebelasting
 • Milieubelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Vermogensrendementsheffing

Er komt op deze manier veel geld binnen aan belastingen, waarmee weer de nodige voorzieningen kunnen worden betaald.Gemeentelijk belastingen betalen

Elke burger staat bij een gemeente ingeschreven. Hij of zij krijgt op een bepaald moment te maken met gemeentelijke belastingen. Belasting betalen aan je gemeente. Hoe gaat dat in zijn werk? Omdat je ingeschreven staat bij de gemeente zal jouw gemeente je een aanslag sturen voor belasting betalen. Dat gebeurt voor onder andere de volgende belastingen: riool- en reinigingsrechten, toeristenbelasting, hondenbelasting, alleen uiteraard als je een hond bezit en waardering onroerende zaakbelasting als je eigenaar bent van een huis of bedrijf. Belasting betalen is een verplichting, ook bij de gemeentelijke belastingen.

De gemeente hoeft geen plannen te hebben en openbaar te maken hoe ze het belastinggeld van de waardering onroerende zaakbelasting (WOZ) gaat besteden. De gemeente maakt onderscheid tussen belastingen en heffingen. Waar de gemeente vrij is om de opbrengsten van de WOZ te besteden, mogen de opbrengsten van de heffingen nooit de kosten overschrijden. De opbrengsten uit belasting betalen aan je gemeente zie je wel vaak terug in bijvoorbeeld de aanleg van sportvelden, aanleg hondenveld enz.

Waarom betaal je belasting?

Je betaalt belastingen omdat je gebruik maakt van voorzieningen die door de Overheid worden getroffen. Voorbeelden daarvan zijn: de aanleg van wegen, bruggen en van dijken, de kosten voor politie, onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. Deze voorzieningen kosten de Overheid handenvol geld, dat geld haalt de Overheid uit het belastinggeld dat wij allemaal moeten betalen. Er wordt vaak gemopperd over belasting betalen, maar let eens op waar jij overal gebruik van maakt! Kijk eens wat er wordt gedaan met je belastinggeld, dan zul je zeker wat milder staan tegenover het feit dat we belasting moeten betalen.

Fraude met belastinggeld

Fraude is een groot probleem. Fraude kost elke samenleving veel geld. Wanneer mensen ten onrechte door fraude een uitkering ontvangen, ten onrechte subsidie of een toeslag krijgen, zijn anderen die dit geld echt nodig hebben zwaar gedupeerd. Geld kan namelijk maar één keer worden uitgegeven. Daarom wordt fraude met belastinggeld flink aangepakt. Fraude gebeurt op diverse manieren: men doet onterecht een beroep op subsidie of een toeslag bijvoorbeeld, men verstrekt bewust foutieve informatie of men laat bewust informatie weg, men ontduikt de wet door belasting niet te betalen.

Teveel belasting betalen

Teveel belasting betalen wil niemand. Elk jaar vul je een aangifte inkomstenbelasting in. Heb je in de loop van het jaar teveel belasting betaald, dan krijg je het bedrag teruggestort na controle van je aangifte. Misschien zijn je aftrekposten wel hoger of heb je meer aftrekposten dan je dacht. Dat kan ervoor zorgen dat je teveel belasting hebt betaald over een bepaald jaar. Je krijgt dat bedrag terug! Daarom ook wordt er door de Belastingdienst op gewezen dat je elke ingrijpende wijziging van jouw situatie moet melden. Je gaat bijvoorbeeld minder verdienen, je zou dan in aanmerking kunnen komen voor (meer) huurtoeslag, (meer) zorgtoeslag.

Geef je wijzigingen niet door dan worden de bedragen na de aangifte verrekend. Door een wijziging eerder door te geven kun jij ervoor zorgen dat je financieel niet in de knoei komt en eerder je belastinggeld (elke maand toeslag bijvoorbeeld) ontvangt. Andersom kan uiteraard ook. Je hebt te weinig belasting betaald, daarvoor krijg je een aanslag, je hebt teveel toeslagen ontvangen en die moeten teruggestort worden. Dit kan als je meer bent gaan verdienen bijvoorbeeld, dan kunnen toeslagen vervallen of verminderen. Belasting betalen, in de meeste gevallen zul je het juiste bedrag aan belastinggelden hebben betaald en zo niet dan wordt dat door middel van de jaarlijkse aangifte recht getrokken.

Belasting betalen bedrijf

Ben je ZZP'er of heb je een bedrijf samen met iemand, ook dan moet je belasting betalen. Neem een boekhouder in de arm en laat hem of haar je helpen hoe je dat moet aanpakken. Je moet in elk geval alle facturen bewaren, inkomsten en uitgaven kunnen tonen. Je moet de BTW afdragen. Vaak wordt er bij de afdracht van de BTW geadviseerd om dat per kwartaal te doen. Is het een geschat bedrag omdat je de omzet niet kent? Dat kan, belasting betalen moet je niet laten oplopen. Je kunt beter vooruit betalen en straks een afrekening krijgen van de Belastingdienst anders krijg je aan het einde van het jaar een rekening waar je van schrikt. Zorg dat je alle aftrekposten kunt tonen, denk eventueel aan een startersregeling, afschrijving bedrijfsauto enz.

Een goede boekhouder weet waarmee hij rekening moet houden en is je rechterhand voor jou en je bedrijf. Een goede boekhouder verdient zichzelf terug, zoals dit zo mooi wordt gezegd. Een goede boekhouder zal op tijd aan de bel trekken als hij of zij ziet dat het de verkeerde kant op gaat met het bedrijf, dat er kosten bespaard moeten worden enz. Belasting betalen, velen zien het als een noodzakelijk kwaad. Realiseer je echter dat er veel goede dingen worden gedaan met het belastinggeld waar we allemaal profijt van hebben. Belasting betalen is dus zo gek nog niet.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 2485x
Toegevoegd: 10-10-2016 09:18
Gewijzigd: 02-11-2016 17:24

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3721 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!