Mortuarium kist met bloemen

Schenken voor overlijden

Mortuarium kist met bloemenSommige mensen willen schenken voor hun overlijden. Maar wat mag je dan schenken, wat zijn de regels en hoe kan het allemaal op de beste manier geregeld worden? Dit artikel gaat over schenken voor overlijden. Lees het aandachtig door en je bent op de hoogte van de laatste regels voor schenken voor overlijden.

Schenking

Als je een schenking gekregen hebt, is het wel fijn als je weet of je hier belasting over moet gaan betalen of niet. Heb je een schenking gekregen dan kan het zijn dat je vrijgesteld wordt van het betalen van belasting. Wanneer je een bedrag geschonken hebt gekregen wat hoger is dan een bepaald bedrag dan kan het zijn dat je over dit bedrag schenkbelasting moet gaan betalen.

Belastingvrij schenken

Voor het belastingvrij schenken worden er elk jaar opnieuw bedragen vastgesteld. Deze vrijstelling is voor iedereen hetzelfde. Ben je een grootouder en je hebt kleinkinderen dan mag je deze kinderen in 2015 een bedrag van 2.111 euro belastingvrij schenken, dit mag voor alle kleinkinderen. Het kan ook zijn dat je als ouders aan je kinderen belastingvrij wil schenken. De algemene vrijstelling, die voor ouders met kinderen geldt, is een bedrag van 5.277 euro. Als ouders zijnde mag je dit bedrag elk jaar aan de kinderen of pleegkinderen schenken, dit bedrag mag je per kind schenken ongeacht de leeftijd.

Schenken voor overlijden regels

Je hebt in Nederland ook nog vrijstellingen, die je één keer in je leven zou mogen gebruiken. Natuurlijk moet je bij het gebruik van deze vrijstellingen jezelf ook houden aan bepaalde voorwaarden. Je mag aan elk kind eenmalig een bedrag belastingvrij schenken van 25.322 euro, de schenking van 5.277 komt in dat jaar dan te vervallen. Je mag dit bedrag ook eenmaal per kind verhogen naar 52.752 euro, maar dan moet het worden gebruikt voor het kopen van een huis of moet het zijn om er een studie mee te financieren.

Tot eind 2014 had je nog een vrijgesteld bedrag van 100.000 euro, die je kon gebruiken voor een eigen woning, deze tijdelijke vrijstelling bestaat niet meer. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingen van één maal in je leven moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet in ieder geval de leeftijd hebben van tussen de 18 en 40 jaar en de schenking, die je krijgt, moet van je ouders afkomstig zijn. Is het zo dat je veertig jaar of ouder bent, maar je partner is jonger dan geldt de eenmalige vrijstelling ook voor jou.

Financieren eigen woning

 • Je kunt dus ook in aanmerking komen voor het financieren van een eigen woning. Als je gebruik maakt van het eenmalig vrijgesteld bedrag van 52.752 euro en je bent tussen de 18 en 40 jaar oud kun je dit bedrag gebruiken om een eigen woning te kopen. Je kunt met dit vrijgesteld bedrag ook je woningschuld aflossen.
 • Als je recht hebt op het eenmalig vrijgesteld bedrag van 52.752 euro dan mag je met dit bedrag ook je eigen woning verbeteren. Verkoop je je eigen woning dan mag je met dit vrijgesteld bedrag ook de restschuld aflossen.  
 • Je moet er rekening mee houden als je als ouders apart aan kinderen schenkt je de schenkingen wel bij elkaar op moet tellen. Ook al ben je als ouder gescheiden moet je de belastingvrije schenkingen toch bij elkaar optellen.
 • Heb je als kind het vrijgestelde bedrag van 52.752 euro geschonken gekregen dan mag je dit bedrag ook splitsen. Je moet dan wel minstens het bedrag van 27.430 gaan gebruiken voor de eigen woning, wat je met de andere helft van het geschonken bedrag doet mag je zelf weten.

Schenkbelasting

Heb je het geluk dat je een schenker hebt, die voor zijn dood in het buitenland woont dan hoef je geen schenkbelasting te betalen en geen aangifte te doen.

 • Is deze schenker een Nederlander en is hij nog geen 10 jaar Nederland uit dan moet je wel schenkingsrecht betalen.
 • Je hoeft ook geen schenkbelasting te betalen, maar je moet er wel aangifte over doen als de instelling waarvan je een schenking ontvangt een algemeen belang behartigt. Dit geldt ook als je een schenking krijgt van een instelling die een sociaal belang behartigt.
 • Als je een schenking krijgt, die bestaat uit ondernemingsvermogen, ook dan moet je wel aangifte doen maar je hoeft hierover geen schenkingsbelasting te betalen. Betaal je inkomstenbelasting over een schenking, die je hebt gedaan, ook dan moet je wel aangifte doen maar je betaalt hierover geen schenkbelasting.
 • Krijg je een schenking van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) dan hoef je ook hierover geen schenkbelasting te betalen, je moet er wel aangifte over doen. Je hoeft ook geen schenkingsbelasting te betalen als je een schenking krijgt om dringende schulden af te lossen. Onder dringende schulden kun je verstaan schulden die meteen betaald moeten worden. Dit zou een huurschuld kunnen zijn, je zou anders op straat worden gezet. Je moet dan wel praten over een schuld die je niet zou kunnen betalen zonder de schenking, ook niet als je bijvoorbeeld je auto zou verkopen.

Belastingvrije schenking - natuurlijke verbintenis

Wat je ook mee kunt maken is dat je een belastingvrije schenking krijgt vanwege natuurlijke verbintenis.

 • Het kan zijn dat je voor dat je komt te overlijden iemand een bedrag wil schenken omdat je jezelf hier moreel verplicht toe voelt. Het kan zijn dat de schenker en de ontvanger allebei vinden dat de ontvanger recht heeft op deze schenking. In de wet kun je lezen dat dit het nakomen van een natuurlijke verbintenis heet.
 • Als je een schenking hebt gekregen vanwege het nakomen van een natuurlijke verbintenis dan hoef je hierover geen schenkbelasting te betalen, je moet echter niet vergeten om er aangifte van te doen.
 • Woon je samen en je gaat uit elkaar en een van de partners moet alimentatie betalen aan de ander dan kun je ook dit zien als een schenking. Deze regel geldt alleen als je de partneralimentatie niet hebt vastgelegd in een samenlevingscontract. Je kunt als samenwonende wel vrijstelling krijgen voor de schenkbelasting op grond van een natuurlijke verbintenis.

Belasting betalen

Als je voordat je overlijdt een schenking doet en de schenking is niet belastingvrij dan betaal je belasting over de waarde van een schenking. Hoe de waarde zal worden bepaald hangt af van de schenking.

 • Heb je geld geschonken gekregen dan is de waarde van de schenking de waarde van het geld. Heb je effecten gekregen als een schenking dan moet je om de waarde te weten uitgaan van de slotkoers op de dag dat je de schenking gehad hebt.
 • Het kan ook zijn dat je roerende zaken geschonken krijgt voordat iemand overlijdt, roerende zaken zijn spullen, dit kunnen een schilderij, antiek, een auto of sieraden zijn. De waarde die je aan moet houden over dit soort schenkingen moet je gelijk houden aan de hoogte van de marktwaarden op het moment van de schenking.
 • Heb je een onroerend goed geschonken gekregen, bijvoorbeeld een huis of een stuk grond dan moet je als waarde de WOZ waarde aanhouden om te weten hoeveel schenkbelasting je hierover zult moeten betalen.

Tips schenking voor overlijden

 • Een van de belangrijke zaken, die je moet weten op het gebied van schenkingen voor het overlijden, is dat de schenker niet mag overlijden binnen 180 dagen nadat je een schenking hebt gekregen.
 • Is het zo dat de schenker toch nog binnen 180 dagen overlijdt als je een schenking hebt gekregen dan wordt dit door de belasting gezien als een erfenis. In deze situatie betaal je dan erfbelasting over het hele bedrag van de erfenis en  de schenking.
 • Bij het invullen van de belastingpapieren moet je een aangifte schenkbelasting en een aangifte erfbelasting invullen. Er zijn uitzonderingen, schenkingen die gedaan zijn binnen die 180 dagen worden niet bij een erfenis opgeteld als je een kind van de schenker bent. Je moet dan als kind zijnde wel een beroep hebben gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling.
 • Ook als je inkomstenbelasting betaalt over de schenking dan wordt de schenking niet bij de erfenis opgeteld.





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Astrid-de-Wilde
Aantal keer gelezen: 3296x
Toegevoegd: 04-01-2016 16:19
Gewijzigd: 27-03-2016 22:42

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!