Nederlandse huizen

WOZ belasting, wat is dat?

Nederlandse huizenJe hebt een eigen woning en je moet WOZ belasting betalen? In dit artikel wordt uitgelegd wat daarmee wordt bedoeld en hoe dit wordt berekend.

Wat betekenen WOZ en WOZ belasting?

De afkorting WOZ staat voor Waarde of Waardering Onroerende Zaken. WOZ belasting is het bedrag dat je aan belasting betaalt over de WOZ. Het is een gemeentelijke belasting.

 • Elke gemeente heft WOZ belasting. Eigenaren van woningen en gebruikers van niet-woningen betalen WOZ belasting.
 • Het is een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente.
 • Elke gemeente bepaalt zelf het tarief. Er zijn dure gemeenten en goedkope gemeenten in Nederland als je kijkt naar de WOZ belasting. De WOZ belasting, zoals deze nu is, bestaat sinds 1975.  Zij verving destijds de personele belasting en grondbelasting.
 • Toen de nieuwe WOZ belasting werd ingevoerd, is er duidelijk gesteld dat de WOZ belasting geen sluitpost voor gemeenten moet zijn, om de begroting rond te krijgen.
 • Door de grote prijsverschillen en de enorme verhogingen van de WOZ belasting in sommige gemeenten denkt men daar soms anders over. 

Wie moeten er WOZ belasting betalen?

WOZ belasting moet betaald worden door de eigenaren van een woning en/of winkel, kantoor of bedrijfspand. Soms betaalt de huurder ook een deel van de WOZ belasting aan de verhuurder, dat gedeelte zit dan bij de huur inbegrepen.

Hoe wordt de WOZ belasting berekend?

Voor het berekenen van de WOZ belasting heeft men de waarde van het onroerend goed nodig.

 • Daar wordt dan een bepaald percentage over berekend.
 • De uitkomst geldt vervolgens als WOZ belasting. De waarde van het onroerend goed wordt bepaald door uit te gaan van het bedrag dat het onroerend goed op zou brengen bij verkoop op een bepaalde datum.
 • De waarde heet de vrije verkoopwaarde. De datum die wordt genoemd is de waardepeildatum.
 • Je betaalt in 2016 de WOZ belasting van 2015, dus er wordt WOZ belasting berekend over de taxatiewaarde van 2015.
 • Per wijk worden er in je gemeente enkele panden getaxeerd. De waarde van de rest wordt daarvan afgeleid.
 • Wil je precies weten hoe de WOZ  in jouw gemeente wordt berekend, dan kun je dat bij haar navragen.
 • Weet je de WOZ dan kun je deze gebruiken als je jouw onroerend goed te koop wilt zetten. Het kan een goed houvast zijn. Je kunt er uiteraard een stuk boven gaan zitten met de vraagprijs als jij veel extra's te bieden hebt.
 • Je kunt ook onder deze waarde gaan zitten als er veel gelijke panden in jouw buurt te koop staan en/of wanneer jij jouw pand heel snel wilt verkopen. Ben je van plan in een bepaalde wijk te gaan wonen, ook dan kan het interessant zijn de WOZ te kennen.

WOZ openbaar

Vanaf oktober 2016 is de WOZ openbaar, dat wil zeggen iedereen heeft inzage in de WOZ. De online WOZ viewer helpt je daarbij om de WOZ waarde van een huis op te vragen, zodat je kunt vergelijken. Het werkt heel eenvoudig. Klik de woning aan, waarvan jij de WOZ wilt weten. Dit kan met behulp van een plattegrond, maar ook door een adres op te geven. Prettig om te weten als jij in die buurt een pand wilt kopen.

Als je de WOZ kent, weet je nog niet precies wat de WOZ belasting is. Iedere gemeente hanteert andere bedragen. De ene gemeente is erg duur, een andere een stuk goedkoper. Nu zal dat bedrag je niet meteen beïnvloeden of je een pand al dan niet koopt. De WOZ belasting betaal je namelijk een keer per jaar. Toch kan dat een pittig bedrag zijn, waarmee je rekening moet houden en waarvoor je elke maand wat moet reserveren. Het openbaar worden geldt in eerste instantie alleen nog voor woningen en niet voor bedrijfspanden, winkels en/of kantoren.

Bezwaar WOZ

Het is mogelijk dat jij denkt dat de WOZ te hoog is getaxeerd, waardoor je volgens jou teveel WOZ belasting moet betalen. Of je nu gelijk hebt of niet, je moet deze aanslag WOZ belasting betalen voor de vervaldatum. Je kunt wel bezwaar indienen, maar dat neemt niet weg dat je het bedrag van de aanslag moet voldoen, anders blijf jij in gebreke en daarvoor krijg je een boete opgelegd. Er zijn gemeenten die de WOZ belasting enorm hebben verhoogd. Veel mensen zijn daarvan geschrokken en zullen bezwaar indienen. Bezwaar moet je aantekenen bij de gemeente en niet bij de Belastingdienst. De Belastingdienst voert uit wat de gemeente in deze oplegt. Wordt het bezwaar toegekend dan zal de WOZ belasting met je worden verrekend of terug worden gestort, maar eerst dus de aanslag netjes betalen!

Wat is de Waarderingskamer?

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet Waardering Onroerende Zaken goed uitvoeren en zij beoordeelt de gemeenten. De Waarderingskamer heeft drie kernthema's: goede WOZ taxaties, een basisregister WOZ en contact met alle belanghebbenden. De Waarderingskamer werkt samen met onder andere het Kadaster en de gemeenten.

Wat wordt er met de WOZ belasting gedaan?

De WOZ belasting is een belangrijke gemeentelijke belasting, een mooie bron van inkomsten. De bedragen die door middel van de WOZ belasting worden geïnd mogen door de gemeente zelf worden besteed. Het doel van het geld, de besteding, hoeft niet van tevoren vast te staan. De gemeente bepaalt dus zelf waar zij het geld aan uit gaat geven. Enkele voorbeelden zouden kunnen zijn: onderhoud van wegen, nieuwe of uitbreiding van sportvoorzieningen, subsidies voor lokale instellingen.

WOZ te hoog of te laag

De WOZ is geen taxatie van jouw woning. Het is een schatting. Er wordt gekeken naar en rekening gehouden met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in jouw buurt. Misschien zijn deze woningen wel prachtig verbouwd en heb jij je woning niet gemoderniseerd, je hebt er niets aan veranderd. In dat geval zal de WOZ van jouw woning te hoog zijn en kun je daartegen bezwaar aantekenen bij je gemeente. Is de WOZ te laag, dan betaal je minder WOZ belasting.

Gunstig zou je denken, maar als jij je huis wilt verkopen kan dat wellicht niet zo gunstig voor je uitpakken als er naar de WOZ wordt gevraagd. Is de schatting van de WOZ oké? Hoe kom je daar achter? Door bij je gemeente aan te kloppen en te vragen naar een taxatierapport. Je kunt dan lezen hoe de WOZ tot stand is gekomen. Dan weet jij in elk geval of jij het juiste bedrag aan WOZ belasting betaalt.  Belasting betalen is prima, maar niet teveel!


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 3479x
Toegevoegd: 30-09-2016 06:37
Gewijzigd: 26-10-2016 00:33

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3345 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!