vuilniswagen

Gemeentelijke belastingen, wat zijn dat?

vuilniswagenEr bestaan verschillende gemeentelijke belastingen, maar wat zijn dat en welke belastingen bestaan er? In dit artikel lees je er meer over.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Gemeentelijke belastingen zijn in het leven geroepen om met de opbrengst daarvan voorzieningen te kunnen bekostigen, die in het belang zijn van de inwoners van de gemeente.

  • De gemeente hoeft niet tevoren een doel voor ogen te hebben wat ze met het belastinggeld gaat doen. De OZB, de onroerende zaakbelasting, is een goed voorbeeld van een gemeentelijke belasting.
  • Eigenaren van huizen en/of bedrijfspanden krijgen eens per jaar een aanslag OZB. Op deze aanslag staat naast het te betalen bedrag aan onroerende zaakbelasting tevens de WOZ van het huis of bedrijfspand.
  • De WOZ is de waarde of waardering onroerende zaak. Dus de waarde van het huis of bedrijfspand waar iemand eigenaar van is.
  • Andere duidelijke voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting. Genoemde belastingen worden twee keer per jaar opgelegd. De gemeente verstuurt per halfjaar achteraf een aanslag aan haar inwoners. Er wordt dus niet met voorschotten gerekend omdat, zoals is genoemd, de verrekening achteraf per halfjaar plaatsvindt. Je leest op deze aanslag, waarop deze drie belastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) staan tevens het aantal keren dat de kliko is leeg  gemaakt. Ook staat er op vermeld voor hoeveel honden jij hondenbelasting betaalt. Het aantal honden moet jij zelf aangeven bij de gemeente. Betaal jij al voor een hond en koop je er een tweede bij, dan moet jij dat meteen doorgeven, want dan betaal je meer hondenbelasting, in genoemd geval het dubbele bedrag. Bij een groot aantal honden geldt een speciaal tarief bijvoorbeeld als je een kennel hebt. De hondenbelasting is niet in elk dorp of elke stad hetzelfde.
  • Wanneer jij een hond koopt dien je binnen vier weken de hond aan te geven bij het gemeentehuis aan de balie of digitaal. Ook voor honden die in het buitengebied wonen of voor honden die nooit op straat komen moet hondenbelasting worden betaald. Op de site van de gemeente lees je hoeveel het bedrag voor de hondenbelasting bedraagt. Er staat een boete op als je jouw hond niet aangeeft. Soms komt er een controleur aan de deur om te kijken of er al dan niet een hond aanwezig is. De hond zal zichzelf laten horen door te blaffen. Uiteraard kan dat ook de hond van jouw bezoek zijn, maar dat zal nagetrokken worden.
  • Eerlijk opgeven dus en je krijgt geen problemen. Belastingontduiking is niet slim, want je betaalt alsnog de hondenbelasting plus een stevige boete daar bovenop.

Toeristenbelasting

De meest bekende gemeentelijke belastingen zijn de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. De toeristenbelasting is tevens een belasting die aan de gemeente wordt afgedragen. Ben jij eigenaar van een pension, een camping of een hotel? Geef jij anderen de gelegenheid om bij jou tegen betaling te overnachten? In dat geval betaal jij toeristenbelasting aan de gemeente. Dit bedrag wordt doorberekend in de prijs per overnachting, die jij vraagt aan de toeristen. Je bent verplicht toeristenbelasting af te dragen. Je zou toeristenbelasting kunnen vergelijken met de BTW. Beide belastingen moet je afdragen. Het zijn dus geen inkomsten. Er wordt bij toeristenbelasting een voorlopige aanslag opgelegd, om risico's zoals faillissement (waardoor bedragen praktisch oninbaar worden) te beperken. Als je zelf op reis gaat moet je ook altijd rekening houden met te betalen toeristenbelasting.

Afvalstoffenheffing

Elke gemeente is verplicht met regelmaat huishoudelijke afvalstoffen op de halen en te verwerken. Elke woning in een gemeente betaalt hiervoor. Afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht ongeacht of je al dan niet huisvuil aanbiedt. Er wordt namelijk geredeneerd dat de vuilniswagen langs je huis komt ook al heb jij niets om mee te geven. De tarieven van de afvalstoffenheffing staan op de site van de gemeente.

Rioolheffing

Je betaalt rioolheffing voor het onderhoud en de vervanging van het rioleringsstelsel van je gemeente. De heffing bestaat uit twee delen een eigenaarsheffing en een gebruikersheffing. Deze laatste wordt berekend met behulp van de gegevens van Brabant Water (het waterverbruik van een bepaald adres). De tarieven vind je op de site van de gemeente.

Leges

Leges zijn inkomsten voor de gemeente naast de andere belastinggelden. Leges zijn bedragen die je verschuldigd bent aan je gemeente als zij jou een dienst heeft bewezen. Voorbeelden van dienstverlening zijn het aanvragen van een paspoort, een identiteitsbewijs, een rijbewijs, maar ook voor de aanvraag van een vergunning. Je betaalt leges ondanks de uitkomst van de aanvraag. Wordt de vergunning niet verleend dan krijg jij de betaalde leges niet terug, die ben je kwijt. De gemeente heeft namelijk voor jou werk verricht, de aanvraag gedaan. Helaas voor jou als het resultaat negatief is, je bent je geld voor leges kwijt en hebt geen vergunning.

Marktgelden

Marktgelden zorgen voor geld in het laatje van de gemeente. Voor een standplaats op de markt in een gemeente heb je vergunning nodig. De vergunningsgegevens worden gebruikt bij de berekening van de marktgelden, die betaald moeten worden als jij een kraam op bijvoorbeeld de weekmarkt wilt plaatsen.

Reclamebelastingen

Voor reclames die van de openbare weg af te zien zijn, moet reclamebelasting worden betaald. De inkomsten uit reclamebelasting zijn vrij besteedbaar. Er werd slechts door een beperkt aantal steden/dorpen gebruik gemaakt van de reclamebelastingen. Er komt echter steeds meer belangstelling voor. Degenen die de reclame plaatsen betalen de reclamebelasting. Het geld wordt vaak besteed om winkelcentra te verbeteren of bedrijventerreinen.

Staangeld woonwagens

Heeft de gemeente een woonwagenkamp? In dat geval wordt er voor een staanplaats van de woonwagen door de hoofdbewoner een bepaald bedrag betaald voor deze plek. De tarieven vind je op de site van de gemeente.

Diverse gemeentelijke belastingen

Er bestaan veel verschillende gemeentelijke belastingen. De meest bekende zijn de afvalstoffenheffing, forensenbelasting, havengelden, hondenbelasting, leges, marktgelden, onroerende zaakbelasting, parkeerbelasting, reclamebelasting, reinigingsheffing, rioolheffing, staangeld woonwagens, toeristenbelasting.

  • Wanneer je wilt weten wat de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn in jouw gemeente dan kun je die opvragen of online opzoeken.
  • Gemeenten worden vaak als duur of goedkoop aangemerkt om er te wonen als men de gemeentelijke belastingen heeft bekeken.
  • De bedragen van de gemeentelijke belastingen dien je ook mee te nemen in je overzicht van maandelijkse vaste lasten, ondanks het feit dat deze aanslagen vaak jaarlijks of  halfjaarlijks worden verstuurd.
  • Reken het te betalen bedrag om als kosten per maand en reserveer deze, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als er een aanslag van de gemeentelijke belastingen op de mat ligt.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 2801x
Toegevoegd: 07-10-2016 07:48
Gewijzigd: 31-10-2016 23:54

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!