De huizenmarkt in Frankrijk

De huizenmarkt in Frankrijk

De huizenmarkt in FrankrijkHoewel de groei van de Nederlandse bevolking nog altijd stijgt zijn er onverminderd veel mensen die ervoor kiezen om naar het buitenland te emigreren. Frankrijk blijft binnen de EU een belangrijke bestemming van mensen die Nederland achter zich laten. In dit artikel ga ik dieper in op de stand van zaken met betrekking tot emigratie naar Frankrijk en de huidige huizenmarkt in dit land.

Er zijn volgens onderzoek van het CBS verschillende redenen om uit Nederland te vertrekken. Waar het vroeger vooral economische redenen waren ligt dit momenteel anders. Opvallend is dat het tegenwoordig vaker de onvrede met het leven in Nederland is die mensen doet bewegen om te vertrekken in plaats van de mogelijkheden in een ander land. Emigranten zijn over het algemeen minder tevreden over het Nederlandse politieke klimaat. Emigranten zijn grofweg onder te verdelen in 3 groepen. Grensmigranten blijven actief in Nederland, maar wonen net over de grens. Dit heeft vaak een fiscale reden. Er is daarnaast een groep die hun hele leven in Nederland hebben gewerkt, maar die in het buitenland van hun pensioen willen genieten. Tot slot is de groep expats gegroeid. Mensen die vanwege werk de stap naar het buitenland maken.
Uit onderzoek is gebleken dat men om verschillenden redenen voor een bepaald land kiest. Hieronder staat een overzicht van de redenen om te vertrekken:
• Veiligheid en stabiliteit
• De liefde / een partner in een ander land
• Kwaliteit van leven
• Onderwijssysteem
• Goede omstandigheden voor kinderen om op te groeien
• Goede omstandigheden voor vrouwen
• Investeringsklimaat
• Carrière mogelijkheden
• Leefomstandigheden voor ouderen
• Ondernemingsklimaat
• Milieubewust en duurzaam leven

Emigratie naar Frankrijk: de cijfers

Frankrijk is een populaire bestemming voor emigranten. Dat was vroeger al zo en dit is vandaag de dag niet anders. Volgens cijfers van het CBS gaat het jaarlijks om zo’n 2000 á 3000 personen. Ongeveer ¾ van de mensen die naar Frankrijk vertrekt willen of moeten nog werken in Frankrijk. Van het overige deel mag men aannemen dat het gaat om mensen die van hun oude dag willen genieten in Frankrijk. Onderzoek naar de redenen om te emigreren naar Frankrijk ondersteunen dit. De meeste mensen vertrekken naar Frankrijk vanwege de kwaliteit van het onderwijssysteem, de goede carrièremogelijkheden en de leefomstandigheden voor ouderen.
Als we kijken naar de leefomstandigheden voor ouderen dan wordt hiermee vaak gedoeld op het aantrekkelijke klimaat. De zuidelijke departementen zijn om die reden dan ook het meest in trek.

Hypotheken in Frankrijk

De hypotheekmarkt in Frankrijk is, na Duitsland en Groot Brittannië, de grootste in Europa. De totale hypotheekschuld kwam in de loop van 2019 boven de 1000 miljard euro uit. Een deel van de hypotheekschuld ligt bij personen die niet in Frankrijk wonen of werken. Voor deze groep van buitenaf gelden strengere eisen voor het verkrijgen van een hypotheek dan voor mensen die wel in Frankrijk wonen of werken. Voor deze groep is het mogelijk om 100% van het aankoopbedrag te financieren. Als je als Nederlander in Frankrijk een hypotheek wil afsluiten dan mag maximaal 85% van de aankoopwaarde gefinancierd worden. De kosten koper en 15% van het aankoopbedrag moet met eigen geld betaald worden. Bij de aanschaf van een woning in de duurdere departementen kan dit oplopen tot een aanzienlijk bedrag. Voor veel Nederlanders die niet het vermogen hebben om deze kosten uit eigen zak te betalen is het kopen van een huis in de duurdere departement vaak niet haalbaar.Ontwikkeling huizenprijzen Frankrijk

De woningmarkt is tegenwoordig ook in Frankrijk weer goed op gang gekomen. De prijzen laten een stijgende lijn zien. Het niveau van 10 jaar geleden is hierbij nog niet bereikt. De huizenprijzen verschillen aanzienlijk per departement. De laatste cijfers van Meilleursagents.com laten zien in welke delen van Frankrijk de gemiddelde prijs voor een huis het hoogste is. Het zal niet verrassend zijn dat Parijs relatief hoge prijzen heeft per m2. Daarnaast zijn de zuidelijke departementen Var en Provence Alpes Maritimes en het noordelijker gelegen Haute Savoie regio’s waar de huizenprijzen het hoogst liggen.

Kijken we naar de ontwikkeling van de huizenprijzen in de zuidelijke departementen dan laat dit het volgende beeld zien. De ontwikkeling van woningprijzen in het departement Alpes Maritimes zit vanaf 2015 weer in de lift, nadat er sinds 2009 een aantal jaren een daling te zien was.
De gemiddelde huizenprijzen in het Alpes Maritimes laten de laatste 3 jaren een stijging zien na de daling die vanaf 2009 zichtbaar was.
Voor het departement Var geldt dat de huizenprijzen de afgelopen 10 jaar harder zijn gedaald dan in Alpes Maritimes. De gemiddelde prijs voor een huis in de Var is dan ook nog niet terug op het niveau van 10 jaar geleden.

De populariteit van de Cote d’Azur in relatie tot de huizenprijzen


Zoals zojuist al even benoemd zijn de departementen aan de Franse zuidkust zeer in trek als het gaat om mensen die een (tweede) huis in Frankrijk zoeken. De marktwerking zorgt ervoor dat de huizenprijzen tot grote hoogten kunnen stijgen. Zuid Frankrijk en de Cote d’Azur in het bijzonder zijn van oudsher zeer in trek bij de rijken der aarde. De marktwerking zorgt ervoor dat de prijzen voor een huis in deze regio zo hoog komen te liggen. Recentelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit in Groot Brittannië zorgen ervoor dat veel vermogende Britten ervoor kiezen om investeringen in vastgoed te verleggen van Groot Brittannië naar Frankrijk. Het is de verwachting dat deze ontwikkeling in de komende periode verder door zal zetten.
Nazoek werk levert op dat aan de Cote d’Azur in het departement Alpes Maritimes het grootste aanbod woningen te vinden is, gevolgd door het departement Var.
De gemiddelde huizenprijzen in het departement Alpes Maritimes worden overigens bepaald door enorme plaatselijke verschillen. In Alpes Maritimes liggen de grote en populaire plaatsen Nice en Cannes. De stad Nice heeft volgens data de afgelopen 10 jaar een stijging van de gemiddelde huizenprijs van bij 19% laten zien.
De gemiddelde prijs voor een appartement in Nice ligt momenteel rond de €4100,- per vierkante meter. De gemiddelde prijs voor een huis ligt nog hoger en komt uit op zo’n €4800,- per vierkante meter.
De gemiddelde huizenprijs in Zuid Frankrijk ligt het hoogst in St. Tropez. Hier betalen kopers tegenwoordig gemiddeld €8500,- per vierkante meter voor een appartement en €15000,- per vierkante meter voor een huis.
Uit de beschikbare informatie kunnen een aantal conclusies worden getrokken:
- Frankrijk blijft populair bij Nederlanders al emigratieland
- De huizenmarkt zit in heel Frankrijk weer in de ligt
- De toegenomen vraag naar vastgoed in Zuid Frankrijk zorgt ervoor dat de prijzen in dit gebied de komende periode sneller zullen stijgen dan in de rest van Frankrijk.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: RHB1980
Aantal keer gelezen: 3220x
Toegevoegd: 13-01-2020 16:45
Gewijzigd: 14-01-2020 08:53

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3797 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!