Dit zijn de populairste opleidingen onder studenten

Dit zijn de populairste opleidingen onder studenten

Dit zijn de populairste opleidingen onder studenten   Ieder jaar starten honderden studenten aan een nieuwe opleiding op het ROC, de hogeschool of de universiteit. Het aanbod aan opleidingen is hierbij zeer groot. Kies onder meer tussen opleidingen als Pedagogiek, Fiscaal recht en economie, Privaatrecht en bijvoorbeeld Bedrijfskunde. In dit artikel lees je meer over de populairste opties.

 Al jaren behoort de opleiding Geneeskunde tot de populairste studies op de universiteit, gevolgd door onder meer studies als Criminologie en International Business. Kijkende naar de populairste opleidingen vallen er grote verschillen op te merken tussen jongens en meiden, die na hun middelbare school aan een vervolgopleiding beginnen. Zo kiezen veel meiden die van het vwo komen voor een opleiding Geneeskunde, terwijl jongens voor Business Analytics kiezen. Overigens staat de studie Geneeskunde bij jongens wel op een tweede plek. Een andere studie die het onder jongens goed doet is Bedrijfskunde op de universiteit; deze opleiding komt niet terug in de top 10 populairste opleidingen onder meisjes op het vwo. Tijd om wat dieper in te gaan op deze overzichten.

Populairste studies onder meiden op de havo 

Onder meiden op de havo zijn met name de studies in de zorg, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs in trek. Het populairst is de opleiding Toegepast Psychologie, gevolgd door de opleiding tot Verpleegkundige. Een enigszins vreemd eend in de bijt binnen dit overzicht is de opleiding Criminologie, op een derde plek. Ook nummers vier en vijf zijn namelijk gerelateerd aan de zorg: Geneeskunde en Verloskunde. Hierbij moet worden opgemerkt dat de studies Geneeskunde en Criminologie op wo-niveau worden aangeboden. Iemand die van de havo komt, kan zich middels een propedeuse voor een hbo-opleiding inschrijven voor deze studies. 
Zoals eerder aangehaald werd, zijn niet alleen de opleidingen in de zorg geliefd bij dames op de havo. Het geldt ook voor de lerarenopleiding, met name het basisonderwijs raakt steeds meer in trek. Dit kan niet geheel los worden gezien van de salarisverhogingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in het basisonderwijs; het salaris van een docent in het basisonderwijs werd gelijkgesteld aan dat van een docent in het middelbaar onderwijs. Voorheen was het verschil relatief groot, wat veel docenten richting het middelbaar onderwijs trok. Ook de baanzekerheid maakt een opleiding richting het basisonderwijs interessant. Wie niet voor de klas wil staan, maar zich wel bezig wil houden met opvoedkundige cases zou kunnen kiezen voor een opleiding Pedagogiek.


Jongens op havo kiezen voor onder meer Bedrijfskunde 

Jongens met havo-diploma kiezen voornamelijk voor een opleiding Bedrijfskunde. Deze opleiding wordt zowel op de hogeschool, als op de universiteit aangeboden. Hetzelfde geldt voor Computer Science, ook wel Informatica genoemd. Op de hogeschool wordt deze opleiding aangeboden als een studie ICT. Waar voor meiden bij een opleiding PABO geldt dat zij een grote kans hebben snel een baan te vinden na het afronden van hun studie, geldt datzelfde voor jongens die kiezen voor een opleiding als Informatica of ICT. De vraag naar ontwikkelaars, maar bijvoorbeeld ook ontwerpers van websites en apps is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De huidige digitalisering en automatisering binnen de samenleving maakt dat de vraag naar geschoold personeel in de ICT naar alle waarschijnlijkheid verder zal groeien. 
Er zijn meer technische opleidingen in trek bij jongens die van de havo komen. Denk ook aan een opleiding Werktuigbouwkunde en bijvoorbeeld Technische bedrijfskunde. Meer in lijn met de digitalisering en automatisering ligt een opleiding als Elektrotechniek. Die laatste opleiding is overigens niet alleen populair op hogescholen. Op het ROC worden vergelijkbare opleidingen op mbo-niveau aangeboden. Ze vormen een mooie opstap voor jongens die na het afronden ervan door willen studeren op het hbo. 
Naast (Technische) Bedrijfskunde en de verschillende opleidingen in de richting van ICT en automatisering, kiezen veel jongens voor economische opleidingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een opleiding Bedrijfseconomie of een opleiding Logistiek en economie. 

Opleidingen op universiteit sluiten aan bij interesses havoleerlingen 

Een blik op de studies die het populairst zijn onder jongens en meiden die van het vwo komen, laat zien dat hun interesses in grote lijnen overeenkomt met leeftijdsgenoten op het havo. Zo kiezen meiden met een vwo-achtergrond voor studies als Geneeskunde, Psychologie, Medische Natuurwetenschappen, Biomedische wetenschappen en bijvoorbeeld de Academische PABO. Opvallende studies in de top 10 voor meiden van het vwo zijn Technische Bedrijfskunde, International Business en Werktuigbouwkunde. Het zijn opleidingen die, zoals reeds genoemd werd, op de havo juist voornamelijk populair zijn onder jongens. 
Jongens met een vwo-diploma op zak kiezen voor wo-studies als Business Analytics, (Technische) Bedrijfskunde, Econometrie, Criminologie, Technische wiskunde en International Business. Van dit overzicht valt de opleiding Geneeskunde wellicht het meeste op, daar jongens die van de havo komen in veel mindere mate voor een medische- of zorg gerelateerde opleiding kiezen. 

Tips bij het kiezen van een geschikte studie 

Het blijkt voor jongeren vaak een grote uitdaging te zijn om een studie te kiezen. Op jonge leeftijd een keuze maken die invloed heeft op het werk wat je later uitvoert als volwassene is bepaald niet gemakkelijk. Er zijn verschillende tips die je helpen tot een weloverwogen keuze te komen bij het kiezen van een studie. Bezoek bijvoorbeeld meerdere open dagen van opleidingen die je aanspreken. Niet alleen wordt er tijdens zo’n open dag meer verteld over de inhoud van het studieprogramma gedurende de opleiding; ook heb je de mogelijkheid om studenten vragen te stellen. Informeer hierbij niet alleen naar zaken gerelateerd aan de opleiding die je wilt volgen, maar bijvoorbeeld ook naar het studentenleven. Wat maakt het studentenleven van een eerstejaars student anders dan het leven van een middelbare scholier? 
Naast het bezoeken van open dagen en het stellen van vragen aan studenten, valt online ontzettend veel informatie te vinden over de inhoud van de verschillende studieprogramma’s. Houd er rekening mee, dat je jezelf bij sommige opleidingen (numerus fixus) als vroeg in het jaar aan moet melden. 
Heb je nog helemaal geen beeld van de opleiding die past bij jouw interesses? Voer in dat geval eens een studiekeuzetest uit. Op basis van de antwoorden die je geeft, probeert het systeem een aantal voorstellen te doen van studies die passen bij je interesses. Ook kan het slim zijn mensen in je omgeving eens te vragen hoe zij je zien en welke opleiding daar goed op aansluit. Denk aan je ouders, ooms en tantes of bijvoorbeeld kennissen uit de buurt; zij kennen je goed! De adviezen die zij je geven kun je gebruiken om verschillende opleidingen met elkaar te vergelijken. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Linsey89
Aantal keer gelezen: 138x
Toegevoegd: 23-03-2023 10:43
Gewijzigd: 24-03-2023 11:11

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3413 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!