Wat is STAP regeling en hoe kom ik in aanmerking?

Wat is STAP regeling en hoe kom ik in aanmerking?

Wat is STAP regeling en hoe kom ik in aanmerking?Dit artikel gaat over STAP, wat staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie, een subsidieregeling van de overheid om volwassen deelnemers aan de arbeidsmarkt, dus werknemers Ún ondernemers, te helpen om zelf meer te kunnen doen aan hun loopbaanontwikkeling.

Dit artikel gaat over STAP, wat staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie, een subsidieregeling van de overheid om volwassen deelnemers aan de arbeidsmarkt, dus werknemers én ondernemers, te helpen om zelf meer te kunnen doen aan hun loopbaanontwikkeling. Die regeling is 1 maart van dit jaar (2022) ingegaan. Per persoon is op jaarbasis € 1000 beschikbaar. Dat geld kan worden gebruikt voor een opleiding, cursus of training. Het doel is om je kansen op het vinden van een nieuwe werkkring of het behouden van je huidige baan te verbeteren. Als we het in het vervolg hebben over de regeling, dan wordt STAP bedoeld.

Waarom is schooling nodig?

De arbeidsmarkt is continu aan het veranderen. Banen verdwijnen en nieuwe banen worden gecreëerd. Van bepaalde kennis en ervaring vermindert de vraag, terwijl die aan andere kennis en ervaring juist toeneemt. De corona crisis is daar mede schuldig aan. De genoemde verandering heeft niet alleen betrekking op de nieuwe technologieën, maar ook voor onder meer het onderwijs en de zorgsector. Omscholing kan er voor zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Minder mensen hoeven daardoor uit de boot te vallen. Voor mensen met een zwaar beroep valt het niet altijd mee om de AOW-leeftijd te bereiken. Die wordt haalbaarder als men door omscholing een andere baan zou kunnen krijgen.

Het budget

Voor 2022 is voor de STAP regeling in totaal 160 miljoen euro beschikbaar. Snel omgerekend kunnen dit jaar dus 160 duizend mensen van de regeling gebruikmaken. In de jaren die gaan komen, gaat dat bedrag naar 200 miljoen euro. In de volgende paragrafen gaan we in meer detail in op de regeling. Verder gaan we het hebben over hoe je voor de regeling in aanmerking kunt komen. Er zijn namelijk wel een aantal voorwaarden die gecontroleerd moeten worden voordat je in aanmerking komt voor het STAP budget. Hieronder zoomen wij hier verder op in en leggen wij uit hoe je ervoor kunt zorgen dat jij zelf succesvol het STAP budget kan aanvragen.

Hoe was het vroeger?

Tot voor kort kon je de scholingskosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat was echter tamelijk complex. Bovendien was dat voor een persoon met een gering inkomen niet of beperkt te gebruiken. De drempel om er gebruik van te kunnen maken, was namelijk 250 euro. Je moest dus eerst dat bedrag voor eigen rekening nemen, voordat je teruggave kon aanvragen. Een ander punt was dat je het geld dat je aan je scholing uitgaf, pas achteraf terug kon krijgen. Met name ouderen en mensen met een praktische scholing met weinig inkomsten maakten er geen gebruik van. Met STAP is het verkrijgen van een subsidie voor scholing eenvoudiger geworden. De genoemde aftrekmogelijkheid van de inkomstenbelasting bestaat daarom niet meer. Dit maakt het STAP budget ook heel interessant voor mensen die minder geld te besteden hebben aan hert behalen van een opleiding.

Voorwaarden

De voorwaarden om een beroep op de regeling te kunnen doen, zijn:

 • Je bent tenminste 18 jaar oud en hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan heb je ook geen opleiding meer nodig;

 • Je krijgt geen andere financiering van de overheid voor scholing;

 • In het lopende kalenderjaar is je nog geen STAP-budget toegewezen;

 • De opleiding die je hebt gekozen, begint na vier weken nadat je de aanvraag bij het UWV hebt ingediend, maar niet later dan drie maanden na de afloop van de termijn van de aanvraag;

 • De opleiding ga je volgen bij een erkende aanbieder voor de regeling. Die aanbieders kun je vinden in het STAP-scholing registerEisen aan opleiding

We noemden al dat de aanbieder in het STAP-scholing register moet zijn opgenomen. STAP is niet bedoeld om een hobby te leren. Het gaat om opleidingen die op de arbeidsmarkt zijn gericht en kwalitatief van goed niveau zijn. De beschikbare opleidingen worden genoemd op de webpagina hoewerktnederland.nl/stap. Daar kan je jezelf oriënteren op de diverse mogelijkheden voor je verdere ontwikkeling. De kwaliteit van een opleiding wordt verzekerd door een certificering en/of keurmerk. Het aantal keurmerken is nog beperkt, maar zal worden uitgebreid. Ze kunnen specifiek voor een bepaalde sector zijn. Het ministerie van SZW houdt toezicht op de correcte naleving van de regels. Van opleiders kunnen bij overtreding daarvan de versterkte subsidies worden teruggeëist. Het kan zelfs gebeuren dat een opleider uit het scholingsregister worden geschrapt. Als een deelnemer de richtlijnen niet naleeft, dan kan die tot 2 jaar van STAP worden uitgesloten.

STAP-budget aanvragen

De uitvoerende instantie voor de regeling is UWV. Om aan een STAP-budget te komen, doorloop je de volgende vijf stappen:

 1. Je meldt je aan voor een training, cursus of opleiding die je kan terugvinden in het scholingsregister op de website stap uwv.nl.

 2. Na de aanmelding die in stap 1 hebt gedaan, ontvang je automatisch een STAP-aanmeldingsbewijs in digitale vorm van de opleider.

 3. Je gaat nu naar het online STAP-portaal van UWV, je stuurt het digitale aanmeldingsbewijs op en vraagt het budget aan.

 4. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan krijgt de opleider het budget vooruit betaald en kan de uitvoering beginnen

 5. Als de opleiding/cursus/training is afgerond, dan controleert UWV binnen drie maanden of alles is verlopen volgens de regels die voor de regeling zijn gesteld.


Op de volgende data start er dit jaar een nieuwe aanvraagperiode: 1/5, 1/7, 1/9 en 1/11. Na dit jaar wordt het aantal aanvraagperiodes uitgebreid tot zes. Als je hulp wilt hebben bij je STAP-aanvraag, dan kan je bellen met een professionele helper of naar een fysieke locatie gaan. Daarmee worden de UWV-kantoren en regionale leerwerkloketten bedoeld. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar wordt het mogelijk om een gratis advies te krijgen om een bepaald ontwikkeldoel te kunnen bereiken.

Het STAP-portaal

Behalve voor het aanvragen van een STAP-budget en het inzien van het scholingsregister, kan je het STAP-portaal ook voor het volgende gebruiken:

 • Informatie video's bekijken

 • De algemene voorwaarden doorlopen

 • Het bekijken van het beschikbare budget en de aanvraagperiodes

 • Het bewijs van deelname indienen

 • De status van je aanvraag volgen

 • Eventuele wijzigingen doorgeven


Het scholingsregister wordt bijgehouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: rhen
Aantal keer gelezen: 508x
Toegevoegd: 24-03-2022 11:35
Gewijzigd: 25-03-2022 12:41

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3305 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!