kinderen aan het werk op basisschool

Naar de basisschool

kinderen aan het werk op basisschoolJe kindje gaat binnenkort naar de basisschool. Maar welke basisschool kies je en wat wordt er in welke groep gedaan? In dit artikel lees je meer over kinderen naar de basisschool en de keuzes die je kunt maken.

Keuze van een basisschool

Het is een grote stap voor je en voor jouw kind als het naar de basisschool gaat. Vroeger gold dit nog meer dan nu. Tegenwoordig zijn de meeste kinderen al gewend om enkele dagdelen naar school of naar een opvang te gaan, al voordat ze de basisschoolleeftijd bereikt hebben. Een goede basisschool voor je kind zoeken is belangrijk. Vaak zul je de school eerst gaan bezoeken om een indruk te krijgen. Je kunt een afspraak maken, je kunt echter ook de open dag bezoeken, die bijna elke school in het voorjaar houdt. Elke basisschool heeft zo haar eigen manier om haar missie en visie uit te dragen.


Sommige scholen vragen enkele leerlingen om op de open dag naar school de komen en lessen te volgen. Zo kan de bezoeker het kind aan het werk zien. Je kunt ook de website van de basisschool bekijken en uiteraard praat je erover met andere ouders, die hun kinderen al op die school hebben geplaatst. Hun ervaring kan ook nuttige informatie opleveren. Proef en voel de sfeer als je de school binnenstapt. Heerst er rust? Hoe gaat men met elkaar om?

Maar ook het lesrooster is van belang. Als je werkt is het erg praktisch als je kind een continu rooster heeft, tussen de middag op school blijft en daar samen met de andere kinderen een boterham eet. Hoe groot is de school? Zijn er klassen 1 tot en met 8 en hoeveel leerlingen zitten er in een klas of zijn er samengestelde groepen: bijvoorbeeld groep 1 en 2 (onderbouw) bij elkaar, groep 3, 4 en 5 (middenbouw) en vervolgens groep 6, 7 en 8 (bovenbouw). Jij kent je kind het beste. Waar zou jouw kind zich het beste thuis voelen om zich optimaal te ontwikkelen? Omdat jij alleen het beste wilt voor je kind, ga je op onderzoek uit naar de beste basisschool voor jouw kind. Online is veel informatie te vinden over diverse basisscholen, hun cito scores enz.

Diverse manieren van les geven op de basisschool

Er zijn in Nederland diverse manieren van les geven in het basisonderwijs, bijvoorbeeld: het reguliere onderwijs, het Jenaplanonderwijs, de Vrije School, Montessori School. Deze scholen vind je niet in elke stad of dorp. Kijk online of er in jouw buurt een dergelijke school staat als je er in bent geïnteresseerd. Wanneer jij zelf vroeger Jenaplanonderwijs hebt gevolgd, wil je dat waarschijnlijk ook voor je eigen kinderen, of juist niet als het niet is bevallen. Maak een bewuste keuze.

Verschillen openbaar, bijzonder en speciaal onderwijs

De grootste verdeling in basisscholen is: openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.

 • Openbaar onderwijs is voor elk kind toegankelijk, de school mag een kind nooit weigeren bijvoorbeeld om zijn of haar geloofsovertuiging.
 • In het bijzonder onderwijs heb je te maken met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of opvoedkundige overtuiging. Het bijzonder onderwijs kun je onderverdelen in confessioneel bijzondere en algemeen bijzondere scholen. Voorbeelden van confessioneel bijzondere scholen zijn bijvoorbeeld de Islamitische School, Rooms Katholieke School, Joodse School enz. Deze scholen werken op grondslag van godsdienst of levensbeschouwing. Voorbeelden van algemeen bijzondere scholen zijn Jenaplan, Montesori en Dalton. Bij deze basisscholen staan de belevingswereld en de zelfstandigheid van het kind centraal.
 • Speciaal onderwijs is er voor speciale kinderen, die extra hulp en /of een andere aanpak nodig hebben. Deze hulp kan nodig zijn op verschillende gebieden. Een kind kan geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn, leer- of gedragsproblemen hebben, hoogbegaafd zijn, ernstig ziek zijn enz. Het aantal leerlingen per groep of klas wordt in het speciale onderwijs zo klein mogelijk gehouden, omdat elk kind veel extra begeleiding nodig heeft om zo goed mogelijk te functioneren.

Indeling groepen op de basisschool

 • Groep 1: voor kinderen verplicht vanaf 5 jaar (leerplicht), meestal gaat een kind een dag na zijn 4e verjaardag naar groep 1, op z'n vroegst mag dat vanaf 3 jaar en 7 maanden in overleg met de directeur van de school. Vroeger heette groep 1 en groep 2 de kleuterschool, vervolgens ging je naar de lagere school. Nu heet groep 1 tot en met groep 8 de basisschool. Spelen en sociale contacten met leeftijdgenootjes zijn in groep 1 het belangrijkste. Spelenderwijs wordt er aan het oplossen van problemen gewerkt. Daarvoor worden onder andere puzzels en vormen ingezet. Er wordt een begin gemaakt met tellen en schrijven, dit alles spelenderwijs. De motorische ontwikkeling wordt goed in de gaten gehouden, de oog- handcoördinatie, belangrijk bij het leren schrijven enz.
 • Groep 2: hier zitten de 2e jaars kinderen, de oudere kleuters. Ze zijn ongeveer 5 jaar. Spelen en sociale contacten met leeftijdgenootjes zijn het belangrijkste. Sommige kleuters beginnen met lezen. Er worden puzzels gemaakt, er wordt verder gewerkt aan de motorische ontwikkeling. Dit zal bij het ene kind sneller en beter gaan dan bij het andere. Kinderen leren veel door samen te werken, samen te spelen en samen te leren. Dit zal zeker ook in groep 2 voortgezet worden.
 • Groep 3: er wordt een begin gemaakt met "het echte lezen en rekenen". Toch zal er in groep 3 ook nog veel gespeeld worden. Spelend leren en lerend spelen! De kinderen in deze groep zijn 5, 6 of 7 jaar.
 • Groep 4: de kinderen zijn 6, 7, 8 of 9 jaar. Het tellen gaat verder tot 1000. Er komen keersommen en deelsommen bij. Kinderen gaan de hoofdletters leren schrijven. Aan lezen wordt veel aandacht besteed, technisch lezen (het kunnen lezen van de woorden), maar ook begrijpend lezen (begrijpen wat je leest). 
 • Groep 5: de kinderen in deze groep zijn 7, 8, 9 of 10 jaar. Alle vakken worden verder uitgediept en veel herhalingen en oefeningen van het reeds aangeleerde.
 • Groep 6: de kinderen in deze groep zijn 8, 9, 10 of 11 jaar. Topografie van Nederland komt erbij naast alle andere vakken.
 • Groep 7: de leeftijd varieert van 9 tot 12 jaar. Het vak Engels komt erbij en topografie wordt uitgebreid met Europa. Sommige scholen geven Engels in groep 8 en andere scholen al eerder. Soms wordt er een begin gemaakt met het oefenen, maken van "oude" Cito toetsen.
 • Groep 8: de leeftijd van de kinderen van groep 8 varieert van 10 tot 13 jaar. Topografie gaat in deze groep over de wereld. Engels wordt belangrijk. Geschiedenis wordt steeds uitgebreider. De voorbereiding op het voortgezet onderwijs wordt steeds belangrijker. Aan het einde van groep 8 wordt er vaak een musical opgevoerd door de leerlingen voor de ouders en de leerkrachten. Er wordt een schoolreis gemaakt of een kamp georganiseerd als afscheid van de basisschool.


De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van een kind. De meeste kinderen kunnen er fijn op terug kijken. Helaas is er ook een andere kant: het pesten op de basisschool, waar gelukkig veel aandacht voor is, maar de juiste aanpak om het helemaal uit te bannen is er nog niet.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 5027x
Toegevoegd: 30-04-2016 12:46
Gewijzigd: 14-05-2016 22:40

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!