Examen NL

Eindexamen Nederlands

Examen NLBinnenkort je eindexamen Nederlands maken? In dit artikel krijg je tips om je eindexamen Nederlands beter voor te bereiden en te maken.

Nederlandse tekst scannen

Voordat je aan een Nederlands eindexamen begint, is het verstandig om de tekst eerst te scannen. Je gaat oriënterend naar de tekst kijken en dan kijk je naar:

 • De titel van de tekst.
 • De subtitels in de teksten.
 • De plaatjes.
 • De inleiding.
 • De conclusie.

Dit geeft jou een idee van de basis van de tekst en daardoor zijn de vragen gemakkelijker te interpreteren. Je kunt vaak al veel informatie uit een tekst halen als je er alleen al naar kijkt. De meeste teksten hebben wel cijfers, opsommingen of afbeeldingen. Deze geven je direct een beeld van de tekst en daardoor kun je al een goed idee krijgen over de inhoud van de tekst. Denk er nog niet teveel over na, maar probeer met de gegevens die je hebt alvast een klein beetje een beeld te vormen van waar dat de tekst over zou kunnen gaan. Ga de vragen pas beantwoorden als je de tekst helemaal hebt gelezen en de inhoud ervan begrijpt.

Tekst doorlezen

Als je de Nederlandse tekst hebt gescand, dan kun je de tekst het beste een keer rustig doorlezen. De volgende stap is dat je naar de vragen gaat kijken. Je moet nog geen vragen proberen te beantwoorden zonder de tekst te hebben gelezen.

Meer tips voor het Nederlandse eindexamen

Er zijn nog meer tips die je toe kunt passen als je je eindexamen Nederlands moet maken:

 • Leg de focus op de kernzinnen. Je gaat met name kijken naar de eerste en naar de laatste zin van iedere alinea. Meestal bevatten deze de kernboodschap van een alinea. Dit is een punt waar je je als eerste op moet concentreren.
 • Moet er een samenvatting gemaakt worden van de tekst met een vast aantal woorden? Schrijf dan gewoon door ook al heb je in het begin meer woorden. Je kunt vervolgens gaan kijken of je creatief kunt zijn met het aanpassen en het inkorten van zinnen. Zorg dat je daardoor minder woorden overhoudt en dat je de boodschap maar een keer overbrengt. Vaak herhaal je bepaalde zaken en deze woorden kun je wegstrepen. Let er wel goed op dat je hele zinnen blijft gebruiken en niet in de telegramstijl gaat schrijven. Bij een goede samenvatting gaat het over een doorlopende tekst en dat zijn dus geen puntsgewijze opsommingen.
 • Als je een tekst moet samenvatten, dan kun je het beste bij je eindexamen Nederlands een kladversie maken. Vervolgens kun je dan even strepen en dan een nette versie uitwerken. Als het door tijdgebrek niet meer lukt, schrijf dan je naam er alsnog op en lever je kladpapier in. Dat is beter dan niets!
 • De belangrijkste informatie kun je het beste boven de samenvatting schrijven, hierbij kun je denken aan de titel, de schrijver en ook de bron. 
 • Zorg dat je uitgerust aan je eindexamen kunt beginnen. Het is niet goed als je de nacht van tevoren nog even alles gaat voorbereiden. Het is belangrijk dat je zonder stress en vermoeidheid gaat beginnen aan je toets. Zorg dat je scherp bent en de dag van tevoren op tijd naar bed gaat.
 • Bij de meerkeuzevragen is het van belang dat je goed gaat kijken naar de antwoorden. Staan er emoties in zoals helemaal niet of zeer goed? Deze emoties zorgen voor een heel andere betekenis in de zin. Ga daarom uit van wat er in de tekst staat en niet van wat jij denkt.

Vragen herhalen

Als je een eindexamen Nederlands gaat maken, dan is het belangrijk dat je de vraag gaat herhalen. Bij het onderdeel tekst verklaren is het heel belangrijk dat je een deel van de vraag herhaalt in het antwoord. Herhaal eerst de vraag, want dan heb je beter door waar je een antwoord op moet geven en waar je antwoord naar toe moet.

Uit de tekst halen

Als je een antwoord moet geven op de vraag, gebruik dan de tekst uit een verhaal om tot een antwoord te komen. Je mag stukken uit de tekst overnemen of bepaalde woordgroepen overnemen om tot een antwoord te komen. Je kunt hierdoor bondig een antwoord formuleren. Vaak wordt dat vergeten, maar het mag dus wel en hierdoor kun je veel beter een kort en toch duidelijk antwoord geven op de vragen.

Signaalwoorden

Er zijn veel opdrachten in een eindexamen Nederlands waarbij je een tekst moet samenvatten. De samenvattingen zijn vaak veel korter en worden niet altijd nagekeken op spelling, formulering en interpunctie. Als je goed naar de hoofdstructuur kijkt, dus naar de inleiding, de kern en het slot, dan krijg je een goed verhaal in je samenvatting.

Leesvaardigheid eindexamen Nederlands

Als je een tekst gaat lezen, is het goed om eerst na te gaan wat het onderwerp is van de tekst. Je zou kunnen proberen een beeld te krijgen van de inhoud van het verhaal door het onderwerp of de titel in je op te nemen. Je hebt hierdoor een houvast als je gaat lezen. Het is goed om veel over ons eigen land te kennen, want daardoor kun je veel dingen vaak beter plaatsen. Hoe jij de tekst vervolgens gaat lezen, hangt mede af van het soort tekst en wat jij er mee wil doen. Je gaat niet zomaar beginnen met het lezen van een tekst, maar vraag jezelf af wat het doel is, welke informatie wil jij er uit halen? Het doel hangt ook af van de examenvraag waar je een antwoord op moet geven. Soms is het scannen van de tekst voldoende, soms is het belangrijk dat je meer weet over de tekst om een vraag te kunnen beantwoorden. Het kan zijn dat er bepaalde gegevens worden gevraagd en deze kun je dan snel opzoeken en als antwoord noteren. Het is van belang dat je goed gaat kijken naar de trefwoorden en naar de symbolen. Een paar tips om teksten beter te begrijpen:

 • Zorg dat je veelvoorkomende woorden kent en dat je een goede woordenschat hebt. Die krijg je door veel te lezen en het opzoeken van onbekende woorden. Ken je een woord niet, probeer de betekenis af te leiden uit de context.
 • Zorg dat je uitdrukkingen kent en leert begrijpen.
 • Kennis van signaalwoorden is van belang, zodat jij het verband tussen zinnen beter begrijpt.
 • Gebruik waar noodzakelijk je woordenboek, maar ga niet alles opzoeken want je hebt vaak maar een bepaalde tijd voor je eindexamen Nederlands. Sommige woorden hebben meer dan één betekenis, houd daar rekening mee.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 3693x
Toegevoegd: 13-10-2016 09:36
Gewijzigd: 04-11-2016 23:50

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3791 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!