zwanger alcohol

FAS syndroom

zwanger alcoholDe afkorting FAS staat voor Foetaal Alcoholsyndroom en wordt veroorzaakt door het gebruik van alcohol door de aanstaande moeder tijdens de zwangerschap. De term FASD wordt ook gebruikt. Het gaat om alcoholgebruik gedurende de gehele zwangerschap maar ook overmatig gebruik van tevoren kan gevolgen hebben. Deze aangeboren aandoening is niet te genezen en uit zich bij de geboorte van het kindje in een aantal uiterlijke kenmerken en onderontwikkeling van de hersenen.

Uiterlijke kenmerken FAS syndroom

Als een kindje geboren wordt met het FAS syndroom, dan is dat vaak herkenbaar aan de hieronder genoemde uiterlijke bijzonderheden.

Vorm van het hoofd

Het hoofdje is vaak afgeplat aan de voorzijde en de oogjes staan, in tegenstelling tot bij de meeste kindjes, recht in het gezicht. Ze hebben ook smalle oogspleetjes. Kindjes met het FAS syndroom kunnen een wipneus hebben en de oortjes zitten laag aan het hoofdje en hebben een eenvoudige vorm. Ook zit er een extra plooi tussen de neus en is het stukje tussen de neus en de lippen afgeplat. De bovenlip is vaak dun en de neus en lippen staan ver van elkaar af, terwijl de onderkaak ver naar achter ligt.

Vertraagde groei

Behalve de uitdrukkingen en afwijkingen van het gezicht, hebben kinderen met het FAS syndroom vaak ondergewicht (variërend van licht tot ernstig) en een kleiner hoofd dan een gezond kindje.

Neurologische afwijkingen

Sommige kinderen met FAS lijden aan hyperactiviteit en hebben angststoornissen of tics. Ook wordt ODD aangetroffen en autisme. Somberheid is ook een bekend symptoom. Kinderen die geboren worden met FAS zijn vaak overgevoelig voor licht en aanrakingen maar ook voor geluid. Ze functioneren sociaal gezien vaak slecht, zijn hyperactief of kunnen zelfs een verstandelijke handicap hebben. Als kinderen uit alle drie de categorieën minimaal aan één afwijking of kenmerk voldoen, kan de diagnose FAS gesteld worden.

Andere symptomen van het FAS syndroom

Behalve de uiterlijke kenmerken in met name het gezicht en aan het hoofd die tot uitdrukking komen wanneer iemand aan het FAS syndroom lijdt, zijn er ook andere fysieke en mentale symptomen mogelijk. Fysiek gezien kan het kindje beschadigde nieren, hart of darmen hebben of functioneren deze niet of slecht. Ook komen beschadigingen van het centrale zenuwstelsel en epilepsie voor. Ook houterig bewegen behoort tot een van de symptomen van FAS. Verder blijken kinderen met het FAS syndroom op latere leeftijd meer in aanraking te komen met justitie en is de kans groter dat ze zelf meer alcohol gaan gebruiken. Ook slaapproblemen doen zich voor bij deze aandoening.

Problemen als gevolg van het FAS syndroom

Kinderen die geboren worden met FAS hebben vaak een geestelijke en lichamelijke achterstand en kunnen zowel sociaal gezien als in het onderwijs problemen ondervinden. Ook zijn ze wanneer ze opgroeien vaak gevoeliger voor verslavingen (zeker ook aan alcohol) en psychische stoornissen en bepaalde vormen van criminaliteit. Velen ondervinden ook problemen om normaal te kunnen functioneren in de maatschappij en ze kunnen vaak ook geen zelfstandig leven leiden.

 

Volwassen mensen met het FAS syndroom hebben hun hele leven lang begeleiding en hulp nodig. Niet alleen op het gebied van het functioneren binnen de maatschappij ondervinden ze problemen zoals het moeilijk kunnen vinden van een baan. Ze kunnen ook emotioneel niet zo goed uit de voeten en het aangaan en continueren van een intieme relatie is vaak moeilijk.

Hoeveel mensen hebben het FAS syndroom?

Hoeveel kinderen er in Nederland geboren worden met FAS is niet precies bekend. Vaak worden bepaalde aandoeningen die sterk aan FAS doen denken, toch als iets anders bestempeld en dat brengt het aantal FAS gevallen naar beneden. Waarschijnlijk worden er meer kinderen met FAS geboren dan er in werkelijkheid geregistreerd worden met deze aandoening.

Als je denkt dat je FAS hebt…

Stel, je hebt een aantal problemen die je wil oplossen maar waar je in ieder geval een duidelijk aanwijsbare reden voor wilt vinden. Als je denkt dat de oorzaak hiervoor te vinden is in het alcoholgebruik van je moeder toen ze zwanger was van jou, kun je hiervoor het beste een arts raadplegen. De arts kan onderzoeken of het inderdaad om dit syndroom gaat.

FAS syndroom voorkomen

Het FAS syndroom is eenvoudig te voorkomen door helemaal geen alcohol te gebruiken tijdens de zwangerschap. Er is ook geen ondergrens aan verbonden want je kun gewoon helemaal niet drinken, zelfs niet 1 glas. Wat vaak wordt gehoord is dat vrouwen aan het begin van de zwangerschap nog dronken, omdat ze naar eigen zeggen nog niet wisten dat ze zwanger waren. Dit kan echter ook schade berokkenen aan het nog ongeboren kind, dus als je plannen hebt om zwanger te worden, is het wijsheid om helemaal niet te drinken. Het hoeft niet altijd om excessief gebruik te gaan, beperkt gebruik kan ook het FAS syndroom veroorzaken.

FAS stichting

De FAS stichting is een organisatie die mensen informeert over het FAS syndroom en samenbrengt. Ouders van kinderen die lijden aan het FAS syndroom kunnen terecht bij de FAS stichting. Zij kunnen vaak moeilijk met andere mensen over de problemen praten die zij ondervinden. De problemen zijn meestal niet bij iedereen in hun omgeving bekend, waardoor ze van familie en vrienden minder steun krijgen.


Als andere mensen ontdekken dat FAS veroorzaakt wordt door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, hebben veel mensen hun oordeel al klaar en zeggen gauw dat het de schuld van de moeder is. Om juist dit te doorbreken, kunnen ouders van kinderen met FAS praten met lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt als zij. Ze kunnen ervaringen uitwisselen en geholpen worden met hun problemen. Het doel van de stichting is ook mensen bewust maken van de gevaren van het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap.

Heb je zelf FAS?

Niet alleen ouders van kinderen met FAS kunnen bij de stichting terecht. Ook voor volwassenen die aan het syndroom lijden is er informatie en ondersteuning te vinden. Je kunt er bijvoorbeeld een aantal tips vinden die je kunnen helpen in de omgang met anderen en met het functioneren in de maatschappij. Je leert er bijvoorbeeld dat je uit kunt leggen aan mensen wat je mankeert, maar ook leer je accepteren wat er met je aan de hand is. Zodat je ook niet de schuld bij je moeder legt, want die heeft het ook niet met opzet gedaan. De informatie zoals we die nu kennen was er in vroegere jaren niet en zeker niet beschikbaar voor iedereen. Ook je begeleider kan er veel leren en dit toepassen als hij je wil helpen.

Vrienden van mensen met het FAS syndroom

Ook vind je informatie voor professionals en voor mensen die vrienden of bekenden hebben die aan het syndroom lijden en daar goed mee willen omgaan. De FAS stichting houdt ook seminars en bijeenkomsten waar je informatie kunt inwinnen over de aandoening maar ook in contact kunt komen met lotgenoten. Het is goed om over de aandoening te praten en deze uit de taboesfeer te halen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 2021x
Toegevoegd: 15-12-2016 17:25
Gewijzigd: 12-01-2017 21:20

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3013 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!