huis kopen tekenen

Huis kopen no risk clausule

huis kopen tekenenWil je een huis kopen en ben je van plan de no risk clausule te gebruiken? Wanneer je dat van plan bent, is het wel aan te raden om te bekijken wat de opties zijn. Zorg dat je daarom goed op de hoogte bent van wat de no risk clausule voor je kan betekenen wanneer je een huis gaat kopen.

Huis verkopen

Ben je bezig met het verkopen van je huis en wil je een ander huis kopen dan heb je vast wel gehoord van de no risk clausule. Deze clausule is bedacht voor als je nog twijfels hebt over de verkoop van je huis en je wil toch een nieuwe woning kopen. Je kunt het no risk artikel laten toevoegen aan de originele koopovereenkomst. Je moet in de no risk clausule op laten nemen onder welke voorwaarde je het eigen huis zou kunnen verkopen, dit kan zijn dat je er een goede prijs voor wil hebben, of je wil  de taxatiewaarde ervoor ontvangen en je dient de datum dat je uit het huis gaat er in te laten zetten.

No risk clausule, wat is dat?

Wat kun je nu precies verstaan onder een no risk clausule? Om het allemaal een beetje eenvoudig uit te leggen wil een no risk clausule alleen maar zeggen dat je het nieuwe huis niet hoeft te kopen als je het oude niet hebt verkocht. Is er een no risk clausule aan de koopovereenkomst bijgevoegd dan kan de koopovereenkomst gewoon worden ontbonden op basis van het no risk artikel. Je moet er wel rekening mee houden dat het ontbinden niet vanzelf gaat, ook niet als je een no risk clausule aan de koopovereenkomst hebt laten toevoegen. Een koopovereenkomst ontbinden samen met een no risk artikel moet je schriftelijk doen, het liefst met een aangetekende brief of per fax met een ontvangstbevestiging.

Werking no risk clausule

Bij de no risk clausule ga je een bod uitbrengen, maar wat dan?

  • Je brengt een bod uit onder voorbehoud van de verkoop van je eigen woning.
  • Als er een overeenstemming wordt bereikt over de koopsom, de aanvaardingsdatum en de voorwaarden, dan wordt er door de makelaar een koopovereenkomst opgesteld.
  • Daarbij wordt er een extra artikel opgenomen (de NVM no risk clausule) en daarin staat dat je de koop kosteloos kunt verbinden wanneer er binnen de afgesproken datum bijvoorbeeld zes maanden, geen koper voor je eigen woning is gevonden.

Tekst no risk clausule

Bij een no risk clausule wordt er een tekst opgenomen in de koopovereenkomst:
“Koper heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden wanneer hij er uiterlijk op .... (datum)...niet in geslaagd is de hem in eigendom toebehorende onroerende zaak ....(aanduiding nog te verkopen onroerende zaak)..... te .....(plaatsnaam)... onvoorwaardelijk te verkopen, zulks onder algemeen aanvaardbare voorwaarden en tegen een voor de koper acceptabele koopsom (of : een bedrag gelijk aan de getaxeerde verkoopwaarde van de onroerende zaak ad ....... .k.k.). Het gestelde onder artikel 16.3. (bij koopakte appartementsrecht: 19.3.) is van overeenkomstige toepassing. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde tot verkoop van de hierboven vermelde onroerende zaak te geraken.”


 
De volgende tekst kan daar eventueel aan toe worden gevoegd:
“Met inachtneming van het onder artikel .... (invullen: artikel waarin ontbindende voorwaarden zijn opgenomen) bepaalde zal verkoper de onderhavige onroerende zaak te koop blijven aanbieden. In geval hij voor .....(datum) met een derde een koopovereenkomst tegen in zijn ogen gunstiger voorwaarden sluit, heeft hij het recht deze overeenkomst te ontbinden. Beroep op ontbinding zal dienen te geschieden per brief met bericht van ontvangst of telefaxbericht met verzendbevestiging aan de koper, in welke brief of telefaxbericht de koper de gelegenheid dient te worden geboden om binnen twee dagen na ontvangst van deze mededeling de verkoper of diens makelaar schriftelijk te informeren dat hij de onderhavige overeenkomst onvoorwaardelijk wenst te maken.”

Op het moment dat een dergelijke mededeling niet tijdig door de verkoper of de makelaar wordt ontvangen, zal de overeenkomst ontbonden zijn. Het opnemen van de clausule in de koopakte heeft wel tot gevolg, dat in de koopovereenkomst met de derde een ontbindende voorwaarde opgenomen dient te worden (voor wanneer de koper de koopovereenkomst toch door wil laten gaan). Bij deze situatie kan het beste de volgende clausule op worden genomen:
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koopovereenkomst met ............ (naam eerste koper) vastgelegd op d.d. ........... en ........... (data ondertekening), doorgang vindt op grond van de ‘ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning door koper'.
Verkoper kan de overeenkomst ontbinden uiterlijk op ............... (datum, bijv. 2 weken) indien vaststaat dat de overeenkomst met ............... (naam eerste koper) door ............ (naam eerste koper) onvoorwaardelijk gemaakt is.

Afspraken no risk clausule

Als je een koopovereenkomst aangaat onder de no risk clausule moet wel goed op letten wat je precies afspreekt en je dient ook goed de afgesproken termijnen in de gaten te houden. Als je te laat bent met het ontbinden van de no risk clausule zul je alsnog af moeten nemen. Als er voor het huis dat je wil kopen iemand anders een bod heeft gedaan zul je hier een mededeling van krijgen, reageer je hier niet op dan loop je de kans dat je het huis misloopt. Een huis kopen en/of verkopen is een serieuze zaak. Zorg dat alle afspraken op papier staan. Bij twijfel dien je altijd informatie in te winnen bij een deskundige, de makelaar bijvoorbeeld.

Huis kopen of huren?

Wanneer je een tijdje op zoek bent naar een eigen woning, heb je de keuze uit een huis kopen of een huis huren. Sommige mensen geven de voorkeur aan huren, je betaalt een vast bedrag per maand en weet meteen waar je aan toe bent. Maar je moet je hierbij wel houden aan de eisen die aan de huurder worden gesteld. Alle afspraken worden vastgelegd in een huurcontract. Een woning huren kan ook voordelen geven, je eigen plekje waar jij veel meer te zeggen hebt. Als je een woning wil kopen, is het goed om te bekijken of een huis kopen via de no risk clausule voor jou mogelijk is. Huren of kopen, weeg alle voordelen en nadelen tegen elkaar af. Als je gaat kopen, ga dan altijd kijken of een huis kopen via de no risk clausule voor jou een optie is en zorg dat je er alles over weet. Vraag ook veel informatie op bij de makelaar en andere instanties, zodat jij goed bent voorbereid en niet voor verrassingen komt te staan. Door een goede voorbereiding, kun je de keuze maken of dat deze clausule interessant is voor je.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 5738x
Toegevoegd: 08-02-2016 05:09
Gewijzigd: 06-04-2016 22:16

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3722 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!