man met MS in rolstoel

Multiple Sclerose (MS)

man met MS in rolstoelMultiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waardoor sommige zenuwen niet meer of minder goed functioneren. Het is een aandoening die helaas nog niet te genezen valt en vaak is het ook moeilijk om MS te diagnosticeren. In dit artikel vertellen we je wat Multiple Sclerose is, wat de oorzaken en symptomen zijn en hoe het kan worden behandeld.

Wat is Multiple Sclerose?

Bij Multiple Screlose onstaan er ontstekingen en littekens in de bescherme laag die rondom de zenubanen ligt, ook wel myeline genoemd. Als gevolg hiervan zullen sommige zenuwen minder goed of helemaal niet functioneren en dit kan een aantal klachten met zich meebrengen. Sommige personen hebben ook continu last van de klachten en de klachten worden langzaamaan erger, maar de klachten kunnen ook in aanvallen optreden. Er zijn mensen met MS die uiteindelijk een rolstoel nodig hebben, maar bij anderen is dat niet het geval. Multiple Sclerose komt vaker voor bij vrouwen en ontstaat meestal tussen het twintigste en veertigste levensjaar,

Oorzaken

Het is niet precies bekend wat de oorzaak is van MS, maar er zijn wel enkele vermoedens over factoren die mogelijk een rol kunnen spelen. Zo wordt gedacht dat het immuunsysteem bij deze ziekte in de war is, waardoor het de eigen zenuwcellen aanvalt en beschadigt. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een erfelijke aanleg of dat de ziekte wordt veroorzaakt door een infectie met een virus.

Symptomen

Meestal begint Multiple Sclerose met ernstige vermoeidheid. Je voelt je echt doodop en de vermoeidheid duurt langer dan bij gezonde mensen. Daarnaast is pijn ook een veelvoorkomend symptoom. Deze pijn kan 's nachts of wanneer het warm is erger worden. Andere klachten die optreden kunnen per persoon heel verschillend zijn, omdat het er maar net vanaf hangt welke zenuwen zijn aangetast. De symptomen kunnen continu aanwezig zijn en worden dan vaak langzaamaan erger, maar ze kunnen ook in aanvallen optreden.

Als je MS hebt, kun je bijvoorbeeld te maken krijgen met oogklachten. Je ziet dan slechter met één of twee ogen, omdat er een donkere waas voor zit. Het kan ook voorkomen dat je dubbel gaat zien. Daarnaast is het ook mogelijk dat je spierkracht verliest. Dit begint vaak met een vermoeid gevoel in de heupen of je benen voelen zwaar aan. Als gevolg hiervan kan het moeilijk zijn om langere tijd te staan. Verder kun je last krijgen van een 'sleepvoet', omdat het lastig is om de voet op te tillen. Je kunt ook te maken krijgen met stijve spieren en krampen, waardoor het moeilijk of pijnlijk wordt om te bewegen. In andere gevallen heb je geen controle meer over de spieren, waardoor je onwillekeurig heftige bewegingen maakt.Gevoelsstoornissen kunnen eveneens ontstaan als gevolg van Multiple Sclerose. Dit begint vaak met tintelingen in de ledematen en later kun je ook last krijgen van een brandend gevoeld, koude handen en/of voeten of een doof gevoel (je voelt bijvoorbeeld niets als je een heet oppervlak aanraakt). Een andere mogelijkheid is dat je te maken krijgt met plasproblemen. Het is dan moeilijk om de urine op te houden. Personen die hier MS hebben en waarbij dit symptoom voorkomt, hebben ook een grotere kans op een blaasontsteking. Ook stoelgangsproblemen kunnen een kenmerk zijn van MS. Je hebt dan bijvoorbeeld last van verstoppingen of diarree.

Slikproblemen - zoals verslikken, kwijlen of problemen met kauwen - kunnen ook wijzen op MS. Sommige personen met Multiple Sclerose krijgen moeite met praten. Ze praten met horten en stoten en ook langzamer. Ook kan het zijn dat je wijdbeens gaat lopen en je evenwicht minder goed kunt bewaren. Verder kunnen er geheugenproblemen optreden en dan voornamelijk met gebeurtenissen die in het recente verleden hebben plaatsgevonden. Het kan ook moeilijker worden om je te concentreren en de snelheid van het denken kan afnemen.

Als gevolg van de lichamelijke klachten is de geslachtsgemeenschap vaak ook minder fijn. Hierdoor kan het voor mannen moeilijker zijn om een erectie te krijgen en vrouwen krijgen last van een droge vagina. Daarnaast treden er in combinatie met Multiple Sclerose vaak ook psychosociale problemen op, omdat MS een grote invloed op je leven heeft. Je zult altijd rekening moeten houden met de ziekte en bepaalde dingen kun je niet meer doen. Vaak vergt het veel tijd om de ziekte en de effectien die het op je leven heeft te accepteren.

Diagnose

Het stellen van de diagnose Multiple Sclerose is helaas niet gemakkelijk. Er is namelijk geen specifieke test die kan uitwijzen dat iemand MS heeft. Er zijn daarom door artsen afspraken gemaakt die voortvloeien uit wetenschappelijke onderzoeken. De diagnose wordt gesteld als er sprake is van ontstekingen op meerdere plaatsen in het centrale zenuwstelsel die op verschillende tijdsmomenten hebben plaatsgevonden en het moet duidelijk zijn dat er geen andere verklaring voor de klachten te vinden is. Ook is het zo dat sprake moet zijn van een geleidelijke achteruitgang gedurende minstens één jaar.

De diagnose Multiple Sclerose wordt door de neuroloog gesteld aan de hand van gegevens over de klachten en verschillende onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld een algemeen neurologisch onderzoek gedaan en een MRI-scan. De MRI-scan is in ieder geval nodig om te onderzoeken of de klachten niet op een andere wijze te verklaren zijn en soms is het ook noodzakelijk om te onderzoeken waar en wanneer de ontstekingen van het centrale zenuwstelsel hebben plaatsgevonden. In een aantal gevallen wordt ook het hersenvocht onderzocht, waarvoor een ruggenprik nodig is. Het kan ook voorkomen dat het noodzakelijk is om een bloedonderzoek uit te voeren.

Het kan voorkomen dat het voor de arts niet mogelijk is om de diagnose Multiple Sclerose te stellen. Dit is het geval als er wel sprake is van ontstekingen in het centrale zenuwstelsel, maar als je slechts één aanval hebt gehad. In dat geval zou het ook kunnen gaan om een andere aandoening. De arts stelt dan de diagnose Clinically Isolated Syndrome (CIS). Als je uiteindelijk nog een aanval krijgt, kan de diagnose MS wel worden gesteld.

Behandeling

Er wordt altijd eerst getracht om de oorzaak van de Multiple Sclerose zoveel mogelijk aan te pakken. Het is dus de bedoeling dat met een behandeling het aantal ontstekingen wordt verminderd. We noemen dit ook wel immunomodulatie. Helaas is het wel zo dat eenmaal veroorzaakte schade aan de zenuwcellen niet kan worden behandeld. Daarom is het belangrijk om die schade zoveel mogelijk te voorkomen door het aantal ontstekingen te verminderen. Dit zorgt er dus ook voor dat er zo snel mogelijk met de behandeling moet worden gestart.

Naast de behandeling om het aantal ontstekingen te verminderen kan er ook een behandeling worden gedaan om de symptomen te verminderen. Daarnaast zijn er ook behandelingen die helpen bij een acute verslechtering als gevolg van de MS.

Als je zelf de symptomen wilt verminderen, kun je er het beste voor zorgen dat je regelmatig beweegt. Dit zorgt er ook voor dat je minder last hebt van de vermoeidheid. In sommige gevallen worden de klachten erger bij warmte. Hier kun je bijvoorbeeld rekening mee houden bij de keuze van je vakantie.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 3560x
Toegevoegd: 01-05-2016 07:57
Gewijzigd: 18-05-2016 00:18

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3797 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!