vrouw is met pensioen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

vrouw is met pensioenBen je benieuwd naar wat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn is en wil je hier graag meer over weten? In dit artikel kun je nu meer lezen over Pensioenfonds Zorg en Welzijn en over pensioen.

Wat is pensioen?

Pensioen is een verzekering voor inkomen op latere leeftijd. Door het betalen van pensioenpremie ben je straks als je salaris wegvalt op een bepaalde leeftijd verzekerd van inkomen. Het bedrag dat je ontvangt heet ouderdomspensioen. Je ontvangt dit bedrag als je tijdens je werkzame leeftijd pensioen hebt opgebouwd. Je hebt in de tijd dat je  werkte voor je pensioen gespaard. Elke maand werd er een bedrag ingehouden op je salaris. Het is dus je eigen geld dat je afdraagt aan een pensioenfonds dat dit geld voor jou zo goed mogelijk belegt. Je krijgt op een bepaalde leeftijd het pensioen uitbetaald bovenop je AOW, uitkering algemene ouderdomswet. De leeftijd daarvoor is heel lang 65 jaar geweest. Om de juiste datum waarop je met pensioen gaat te weten kun je kijken op Mijnpensioenoverzicht.nl. Naast het pensioen kun je ook te maken krijgen met het prepensioen. Zoals de naam al doet vermoeden komt dit prepensioen voordat je pensioen krijgt. Prepensioen is een loonvervanger als je eerder stopt met werken dan je wettelijke pensioengerechtigde leeftijd. Deze regel wordt alleen nog toegepast bij werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950 mits dit in het pensioenreglement is vastgelegd.

Wie ontvangt pensioen?

Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd een uitkering volgens de Algemene Ouderdomswet, het AOW Het pensioen dat is opgebouwd tijdens de werkzame periode, waarvoor je premie hebt afgedragen aan het pensioenfonds, die dat geld voor je heeft "bewaard", ontvang je van de pensioenuitvoerder Op welke datum dat is, kun je online gemakkelijk zien. Je hoeft daar alleen je geboortedatum voor in te vullen. Voorheen was de datum waarop je 65 werd, de datum waarop je AOW inging. Deze leeftijd gaat stapsgewijs omhoog in 2018 naar 66 jaar om uiteindelijk in 2021 op 67 jaar uit te komen. Vanaf 2022 wordt er gekeken naar de levensverwachting en kan de leeftijd van 67 zomaar weer veranderen.

Wat doet een pensioenfonds?

Een pensioenfonds ontvangt en belegt de pensioenen. Er zijn diverse pensioenenfondsen voor diverse bedrijfstakken, pensioenfonds Zorg en Welzijn voor de zorg, ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) voor de Overheid en het onderwijs, een pensioenfonds voor de metaalindustrie, de horeca enz., maar ook per onderneming zijn er pensioenfondsen, een pensioenfonds voor KLM, Shell, Philips enz. en er zijn pensioenfondsen voor diverse beroepsgroepen een voorbeeld daarvan is de beroepsgroep notarissen. Als je in loondienst bent draagt je werkgever pensioen af aan het pensioenfonds, een werknemersdeel en een werkgeversdeel. Ben je zelfstandig ondernemer dan draag je zelf je pensioen af, ten minste als je straks op een bepaalde leeftijd verzekerd wil zijn van een extra bedrag bovenop je AOW. Je kunt als zelfstandige er ook voor kiezen om zelf te sparen voor je pensioen. Pensioenfondsen willen een zo goed mogelijk resultaat voor hun beleggingen, daarom spreiden zij het risico. Er wordt belegd in zakelijke waarden, denk aan aandelen, in vastrentende waarden (risicovermijdende waarden), denk aan staatsobligaties, hypotheken en er wordt ook in vastgoed belegd.

Wat doet pensioenfonds Zorg en Welzijn?

Iedereen die een baan heeft in de zorg ziet op zijn of haar salarisstrook de ingehouden premie voor pensioen staan. Deze premie wordt afgedragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit fonds zorgt ervoor dat al deze bedragen zo goed mogelijk worden belegd. De pensioenuitvoering is in handen van het PGGM, deze heeft de uitvoerende taak. Het pensioenfonds kent 2,6 miljoen deelnemers en heeft een belegd vermogen van ongeveer 170 miljard euro. Het PGGM heeft zich in 2008 los gemaakt van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De reden was dat ze na afscheiding wel individuele verzekeringsproducten mag aanbieden aan haar leden, voorheen was dat niet geoorloofd. Het PGGM mag nu ook voor andere fondsen werken.

De afkorting PGGM staat voor Pensioenfonds voor Gezondheidszorg Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. De naam blijft ongewijzigd, maar heeft haar betekenis verloren. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (afgekort PFZW) is het op één na grootste pensioenfonds in Nederland. Dit pensioenfonds werkt aan een "goed, betaalbaar en duurzaam pensioen". Hoe prettig is het als je straks thuis zit, vrij om te doen en te laten wat je wilt, hopelijk in goede gezondheid, wat geld te besteden hebt en niet elke euro hoeft om te draaien voordat je hem uitgeeft? Een goed pensioen kan daar zeker aan bijdragen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn vindt dat het geld op de bank niet voldoende rendement oplevert, daarom belegt zij in bijvoorbeeld duurzame energie, in technologie voor de productie van voldoende voedsel, in waterzuivering en in goede gezondheidszorg. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn mag zichzelf trost al 9 jaren op rij een schouderklopje geven. Het fonds is namelijk de best presterende partij op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen (zie bovenstaand de voorbeelden van beleggen).     

Hoeveel pensioen krijgt iemand en wanneer?

Niet iedereen krijgt evenveel pensioen van het pensioenfonds. De AOW, uitkering van de Overheid is wel voor iedereen gelijk, ten minste als er opbouw van AOW is geweest gedurende 50 jaar van 2%. Je moet dus 50 jaar in Nederland gewerkt en/of gewoond hebben om het volledige AOW bedrag (100%) te ontvangen. Er zijn nog meer factoren waarvan de hoogte van het AOW afhankelijk is. Iemand die alleenstaand is ontvangt zonder heffingskorting 864,14 euro en met heffingskorting is dat 1075,56 euro.

Een echtpaar ontvangt elk zonder heffingskorting 594,76 en met heffingskorting 740,76 euro als zij allebei de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Met het pensioen uitgekeerd door het pensioenfonds Zorg en Welzijn is dat anders. Het bedrag van je pensioen is afhankelijk van je salaris, hoelang heb je pensioen opgebouwd, heb je pensioen opgebouwd bij meer dan één werkgever, woon je samen of alleen enz.? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl voor meer persoonlijke informatie, log in met een code. Je kunt ook een globale berekening online laten maken, vul daarvoor je gegevens in en er komt een bedrag uit rollen dat jij aan pensioen hebt opgebouwd. Je kunt ook altijd een gesprek aanvragen met een financieel adviseur om jouw financiële plaatje te bekijken. Hoe sta je er nu voor en straks? Misschien is er nog tijd om je pensioengat te vullen, mocht je daarmee te maken krijgen. Dat pensioengat heeft alles te maken met het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, want wanneer krijg jij je pensioen?

Ook die leeftijd is online eenvoudig te bekijken, je vult wederom wat gegevens in en je ziet op welke datum je met pensioen gaat, dus op welke datum jij je AOW gaat ontvangen met je opgebouwde pensioen. Een pensioengat ontstaat onder andere als je eerder stopt met werken dan je pensioengerechtigde leeftijd, als je een deeltijd baan hebt gehad, werkeloos wordt en zo zijn er nog meer redenen. Laat je niet ontmoedigen door een pensioengat. Ga ermee aan de slag, laat je geen tekort aanpraten, maar kijk wat jij nodig hebt en werk zo nodig langer door of probeer op een andere manier dat gat nog op te vullen als je daarvoor nog enkele jaren de tijd hebt. En nogmaals vraag deskundig advies als je er niet uitkomt en er wellicht wakker van ligt hoe het straks verder moet. Een onbezorgde toekomst op latere leeftijd….pensioenfonds Zorg en Welzijn draagt daar haar steentje zeker aan bij.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 6222x
Toegevoegd: 22-06-2016 19:30
Gewijzigd: 08-07-2016 23:47

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!